Бизнес консултант – Колко ще ми струва

Бизнес консултант – Колко ще ми струва

Българска организация за бизнес консултантски услуги помага на фирмите в България да избегнат фалита

Нашата фирма е организация за бизнес консултации. Създадена е в подкрепа на бизнеса в България. Ние предлагаме интегрирани бизнес консултантски услуги на малки и средни фирми. Основната задача на нашите бизнес консултанти е да предлагат помощ и съдействие на клиентите ни. Бизнес консултантите ни, чрез анализ на бранша в който се развива клиента, намират решения за трудностите и препятствията, пред които можете да се изправи той в процеса на работа. Анализите се извършват в процеса на бизнес консултацията. Част от бизнес консултантските ни услуги са свързани със задълбочен анализ на дейността, финансов анализ, подпомагане при изготвяне на бизнес план, кредитно консултиране и съдействие при анализа на продуктовата листа на бизнеса.

Разновидности в който се предлагат нашите бизнес консултантски услуги

В процеса на бизнес консултацията се категоризират и нуждите на бизнеса. Бизнес Консултантте и услугите, който предлагаме от Компанията се адаптират спрямо нуждите на клиентите ни. Всички бизнес консултантски услуги могат да се ползват самостоятелно или в цялостна програма за подпомагане. Цените са съобразени спрямо сферата на развитие и големината на консултирания бизнес, за да могат повече фирми в нужда да се възползват от нашите бизнес консултации. Бизнес консултантите работещи при нас са професионалисти за своите области на развитие.

Историята на бизнес консултантските услуги е нова. Първите компании възникват в САЩ в средата на 19 век. Първоначално бизнес консултантите играят ролята на „преносители“ на знанията си в практиките на различни организации в нужда. Като днес нуждата от бизнес консултанти нараства , заедно с нарастването на интензивността на нововъведенията и компютаризацията на производствените и управленските процеси.

Вижте информация за бизнес консултант 1
Вижте информация за бизнес консултант

Нашият тип бизнес консултант или услуги е по-добър от други, алтернативни решения

На първо място ние, разполагаме с висококвалифицирани в областта на бизнес консултирането специалисти. Нашите бизнес консултанти имат опит в сътрудничеството и мениджмънта на международни корпорации. помага да се справя с всяка ситуация, която се появи пред компанията, за която работи. Бизнес консултацията и опитът са тези , който помагат на бизнес консултанта да ви даде генерално решение. Защото той вече се е сблъсквал с подобни ситуации. Нашите бизнес консултанти показват и с креативност при решаването на казуси. Те показват и характер , когато защитават интереса на клиента си и работят за постигането на целите.

Какви проблеми решават вашите бизнес консултант и услуги? Какво би станало ако те изобщо не съществуваха или клиентите не ги ползваха?

Пазарът на бизнес консултантските услуги в световен план е изключително динамичен. Проблемите, които ни се налага да решаваме са в широки граници от счетоводен одит, юридическото консултиране при възникнал съдебен спор, регулярния одит по ISO до стратегия на фирмата, маркетинг, развитие на продажбите, вътрешнофирмена организация и други. С развитието на технологиите и глобализацията, фирмите разширяват пазарите си , а това води до необходимост от бизнес консултанти. Дори и за решаване на спорове по договори за сътрудничество в международни организации.

Разгледайте бизнес консултант 2
Разгледайте бизнес консултант

Нашите бизнес консултации са различни и по-добри от тези на преките ни конкуренти

Това можем да го заявим смело. Ние имаме опит, който искаме да споделим. Ние предлагаме цялостни бизнес консултации. Анализираме текущото състояние. Идентифицираме кои са силните и слаби места и възможностите за развитие. Предлагаме решения за оптимизиране на финансовото състояние на фирмата. Освен анализи правим предложения за справяне с проблемите. Провеждаме и обучения за мениджъри и собственици на фирми, които искат да се запознаят с добрите практики при управлението и планирането.

Каква технология използвате при бизнес консултациите?

Ние не използване „извънземна“ технология. Това, което правим е да разговаряме и изслушаме клиентите си. Бизнес консултантите разполагат с нова и свежа перспектива за вашата компания. Новите идеи се изчерпват с времето и не можем да намерим „уау“ ефектът, от който се нуждаем. Новият и свеж поглед на човек отвън може коренно да промени ситуацията. С помощта на бизнес консултант ще можете да видите голямата картинка и ще получите допълнителен прилив на креативност и нови идеи.

Прочетете повече за бизнес консултант 3
Прочетете повече за бизнес консултант

Ползите от употребата на нашите бизнес консултации

се изразяват в резултатите от работата на бизнес консултантът. А те носят сериозни дивиденти в бъдеще. Казано по друг начин – средствата вложени за професионални бизнес консултантски услуги се възвръщат многократно в резултат на подобренията, който се въвеждат в бизнеса.

При нас идват различни типове клиенти и всеки се нуждае от специално предложение. В нашата сфера няма универсално решение.

Известни наши клиенти са „МИТРС“ , специализирани в добив на кислород на Марс, „Уиндоро“ – всички ги познаване с бизнес консултантте им за домакинството, „Яжтор“- повече от 10 години на българския пазар с бизнес консултантте и др. Всички те могат да споделят с вас впечатленията.

Мария Димитрова от „МИТРС“ – “Дадохте ми яснота за грешките, който допусках в управлението на персонала си.“

Пламен Георгиев от „Уиндоро“ – „Помогнахте ми да намеря нова посока за развитието на фирмата“

Емилия Николова от „Яжтор“- Вдъхнахте ми доверие, че съм на прав път в мениджмънта”

Това което бихме посъветвали нашите потенциални клиенти е да не се страхуват да потърсят професионална помощ за бизнеса си. Съществуват няколко основни фактора, които трябва да вземете под внимание при избора на бизнес консултант: опит, професионализъм, креативност и умение за разговор и преговори. Качествено приложена бизнес консултация ще подобри средата за развитие на бизнеса и ще го подпомогне в кризисните моменти.

Най-често задаваните въпроси преди пристъпването към бизнес консултации са:

• „Колко ще ми струва?“ – продиктувано от нежеланието да се правят разходи

• „Как мога да имам доверие?“

• „Как мога да съм сигурен , че няма да има изтичане на информация?“

• „Как да съм сигурен, че ще внедрят добри практики в бизнеса ми?“

Най-често срещаните възражения или притеснения преди приемането на бизнес консултантски услуги са свързани и с често задаваните въпроси, който естествено притесняват всеки мениджър. Бизнес консултантските услуги, който предлагаме от „Бизнес напредък“ са индивидуално насочени. Ние вярваме в индивидуалния подход, затова не предлагаме универсални съвети за бизнеса. Също ние предлагаме дългосрочно сътрудничество, консултиране и подкрепа на малък, среден и семеен бизнес.

Разгледайте бизнес консултант 4
Разгледайте бизнес консултант

Всяка услуга можем да подкрепим и с статистически данни

Пазарът на бизнес консултантски услуги има най-висок относителен дял 42,5% от общия пазар на услуги в областта на управленското консултиране. Като най-голям относителен дял по продажбите на бизнес консултантски услуги по икономика и управление имат области като индустрия 25,1%, финансови услуги 20,5% и публична администрация 17,4%.

Любопитни тенденции на пазара в сферата на бизнес консултантските услуги е, че по-голяма част от световните консултантски фирми по произход са американски, но всяка от тях обикновено притежава филиали в други страни е Европа.

„Бизнес напредък“ оперира в България от 2017 г. и днес вече е най-голямата консултантска компания у нас, с повече от 28 офиса в София и страната, над 100 служители и повече от 500 клиента.

Това , че сме млада компания , не ни пречи да сме притежатели на отличия, сертификати или награди. През май 2018г получихме наградата на AON Hewitt „Най-добър работодател за 2012“ е сферата на бизнес консултациите. През септември 2018 „Бизнес напредък“ бе отличена с почетният приз TRUE LЕАDERS от международната рейтингова агенция ICAP България. Ние се гордеем и с наградата си

Ако вече не си задавате въпросът „Дали да ползваме бизнес консултант и да направя бизнес консултация или да се опитаме да се справим сами?“ Ако имате нужда от по-добър бизнес консултант, моля направете запитване

Услуги от бизнес консултант 5
Услуги от бизнес консултант
 бизнес консултант 6
бизнес консултант
Прочетете за бизнес консултант 7
Прочетете за бизнес консултант
Прочетете при нас за бизнес консултант 8
Прочетете при нас за бизнес консултант
Услуги от бизнес консултант 9
Услуги от бизнес консултант

Българска организация за бизнес консултантски услуги помага на фирмите в България да избегнат фалита
Разновидности в който се предлагат нашите бизнес консултантски услуги
Нашият тип бизнес консултант или услуги е по-добър от други, алтернативни решения
Какви проблеми решават вашите бизнес консултант и услуги? Какво би станало ако те изобщо не съществуваха или клиентите не ги ползваха?
Нашите бизнес консултации са различни и по-добри от тези на преките ни конкуренти
Каква технология използвате при бизнес консултациите?
Ползите от употребата на нашите бизнес консултации
Всяка услуга можем да подкрепим и с статистически данни