Бизнес консултиране служител

Защо да инвестираме в поощрения на служителите?

 

Бизнес консултиране-1
Бизнес консултиране

Oтношенията в ейрархичната структура на компанията винаги са деликатни. Към тях трябва да се подхожда много внимателно. Важни ли са те според вас? Помагат ли наистина на служителите да стават по-добри, да постигат повече? Ние сме на мнение, че поощренията за служителите са ефикасни и в много случаи задължителни. Инвестициите в допълнителни социални придобивки за служителите ви ще се възвърнат под формата на:

 1.  Повишавате мотивацията им за работа.

 

 1. Давате им да разберат, че техните действия се наблюдават.

  По този начин те осъзнават, че подлежат на оценка. И колкото покажат и постигнат, толкова и вие ще им се отплатите – било то със заплата, или с друг вид поощрения.

 2. Създавате благоприятна конкурентна среда в екипа.

  Далеч от идеята да се стига до война в офиса, дразги или други негативни отношения между хората, състезателният елемент сред служителите никога не е излишен.

 3. Потенциалът да повишите КПД на поощрения служител е голям.

  Не очаквайте обаче чудеса спрямо целия екип. За съжаление, има и работници, които няма да

  Бизнес консултиране-2
  Бизнес консултиране

  възприемат повишението като стимул. Напротив – биха могли да намалят темпото на работа. Погледнете обаче позитивно на нещата – още от рано ще разберете що за служител е това и ще знаете, че с него е нужен друг подход на работа.

 

Създавате благоприятна конкурентна среда в екипа.

Давате им да разберат, че техните действия се наблюдават.

Потенциалът да повишите КПД на поощрения служител е голям.