• Home
  • Застраховка пътуване в чужбина видове
  • Застраховка пътуване в чужбина

Застраховка пътуване в чужбина

Застраховка пътуване в чужбина

Застраховка за чужбина-3
Застраховка за чужбина

(Много + Доста + Немалко) (хора + народ) (решават + вземат решение + поемат начинание ) да (предприемат + организират + иницират) пътуване за чужбина. (Причините + Поводите Доводите)са (различни + разнообразни + разнородни), но за (собствено + лично + свое) (спокойствие + комфорт + удобство + успокоение) в (определени + някои) (ситуации + положения) по време на пътуването, човек не е лошо да си направи застраховка.

Какво (представлява +означава +значи)и за какво (служи + се използва + помага)застраховката пътуване в чужбина

Тя (помага + оказва помощ + съдейства) на (хора + персони), които (излизат + пътуват) (извън + отвъд + оттатък) (страната + България + държавата) по (разни + различни + разнообразни) поводи. Може да са туристически пътувания, работа или обучение в чужбина.

(Разновидности + видове + типове) застрахователни (услуги + полици +предложения + възможности)

 

За всеки (Желаещ + който има желание + заинтересован) и във всяка (област + сфера) има (подходяща + точната + правилна + уместна + подобаваща) застраховка. (Индивидуални + самостоятелни + самосиндикални + персонални) и (групови + колективни + съвместни) застраховки живот, такива за товари, автокаско, пътуване в чужбина, домашни любимци и много други. Цени, (оферти + предложения + възможности + съвети) и (промоции + намаления + изгодни предложения), (потребителят + клиентът + ползвателят + консуматорът + купувачът) може да (погледне + прегледа + разгледа + да хвърли едно око на + види + се разрови)в сайта на (фирмата.+ компанията) Също така (винаги + когато иска + по всяко време +всеки път)би могъл да (се обади + да се свърже + да говори +да се допита до)на служител за (подробности. + допълнителна информация +повече сведения)

История на компанията

Фирмата (активно + дейно + силно + безотказно) (присъства + пребивава + е фактор + е конкурентноспособна ) на пазара повече от (век + столетие). (Създадена + основана е )през 1900г. във Франция. (Първоначалната + Изначалната) й (функция + задача + мисия + цел) била да (помага + оказва съдействие) на земеделците със застрахователните им (нужди + потребности).
Днес компанията е водеща в земеделските застраховки, но едновременно с това предлага услуги в много други области. Живот, имущество и пътуване в чужбина са само част от възможностите. Компанията оперира в над 11 държави на различни континенти. В България фирмата започва дейността си през 2008.Ние целим да осигурим нужното спокойствие на клиентите си във всяка една ситуация.

С какво сме по-добри

С това, че имат ценности. Един от принципите на (компанията + фирмата) е (правилото + принципът)да не (прекаляват + изпадат в крайности)с обещанията, но да спазват това, което са казали. Те не (омайват + увещават + убеждават) (клиентът + потенциалния потребител + потенциалния купувач) да (купува + взима + ползва)(на всяка цена + задължително), а вместо това (предлагат + дават предложение за)най-доброто, за да

Застраховка за чужбина-4
Застраховка за чужбина

може той да (има + извлече) (полза.+изгода + предимство) хората (отговарят + носят отговорност + поемат ангажимент) за (постъпките +действията + деността )си и (мислят + не пренебрегват + разсъждават) за утрешния ден. (Офертите + предложенията + възможностите) са (изложени + показани + посочени + отбелязани + )в сайта и всеки може да (прочете + види + разбере + погледне)какво включват.

Своята (Дейност + работа + практика + дело), (компанията + фирмата) (основава + базира + почива)на (отговорност + коректност + точност)в (отношенията + комуникациите + контактите)с (клиентите.+ потребителите + ползвателите + купувачите) За тях всеки е (равен + еднакъв)с другият.

Какви (проблеми +неприятности + затруднения + несгоди) (решава + успява да разреши + поправя)застраховката за пътуване в чужбина

• Когато ти се (наложи + потрябва + ти е нужна) (спешна + неотложна + незабавна + належаща)медицинска (помощ + подкрепа )в чужбина, тази (услуга + опция) (осигурява + гарантира + дава + предлага + подсигурява) (максимално +най-голямо) (съдействие.+ помощ + подкрепа + сътрудничество)Това е едно от най-важните неща.

Застраховка за чужбина-6
Застраховка за чужбина

• Застраховката (покрива + плаща + предлага обезщетение)„Загуба на личен багаж”

• Застраховка за (любители + почитатели + фенове + харесващи)на ски и сноуборт, както и за професионални спортисти.

• (Възможност + шанс + начин)за разширение на покритието по време на работа в чужда страна.

• Хората, които често пътуват в чужбина, получават годишни полици МУЛТИРИП.

• Денонощен център за обслужване на клиенти на различни езици.

• Три покрития на тринадесет риска, за да се комбинират лесно и бързо.

Какви са (ползите + дивидентите + изгодите + преимуществата + полезните страни) от застраховката за пътуване в чужбина

• Едно от най-(Важните + значимите + определящите +) неща е, че застраховката (покрива + плаща) разходи за телефонни (разговори + комуникации + кореспонденции) ако (клиентът + ползвателят + потребтелят) е (хоспитализиран + приет в болница + постъпил за болнично лечение)

• Клиентът може да (Удължи + продължи + пресрочи) болничния престой ако е (необходимо + нужно + трябва)и това също се (покрива.+ плаща)

• Застрахованият може (Спешно + належащо + непредвидено) да му се наложи връщане от чужбина. Това (влиза + се включва + е част от)в застраховката.

• (Разходи + харчове)при (откраднати + задигнати +отмъкнати) или изгубени документи се възстановяват.

• Ако (клиентът + потребителят + ползвателят) (загуби + изгуби) или забави личния багаж, това също се покрива.

(Потребителите + клиентите + ползвателите + използващите)на застраховка за пътуване в чужбина със сигурност (спестяват + успяват да спестят) пари и могат да се чувстват спокойни, че при (евентуални + създали се + случващи се)(проблеми + несгоди + трудности + беди )ще бъдат взети (адекватни + точни + правилни + подходящи) решения.+ Има (отстъпки + промоции + намаления)над 20% за (групови + кооперативни + съвместни + колективни + сборни) (полици.+ застраховки) (Срокът + крайната дата) на застраховката (се определя + зависи + е обвързано)от пътуването.

(Клиенти +потребители + ползватели + купувачи + покупатели)

Застраховка за чужбина-7
Застраховка за чужбина

(Видовете + типовете + разновидностите) (клиенти + ползватели + потребители) са, колкото видовете застраховки, които (предлага + дава като оферти + дава като възможности) (компанията.+ фирмата) Има (кандидати + потенциални потребители + бъдещи клиенти)за застраховка живот, за автокаско, за пътуване в чужбина, имуществени застраховки и такива за домашни любимци. Фирмата е (партньор + сътрудник) на туристически агенции и брокери.

(Отзиви + мнения + изводи +оценки + заключения)от клиенти

В (повечето + в по-голямата част от)случаи, (потребителите + ползвателите) оценяват услугите ни по звезди. (Компанята + фирмата) е (събрала максимума от пет звезди. Сред (клиентите има положително изказали се за бързото и лесно обслужване.

(Съвети + инструкции + препоръки)към клиента

(Желаещият + потенциалният потребител + бъдещият ползвател)да (ползва + се възползва от + извлича полза от) услугите на (фирмата + компанията), (независимо + без значение) дали е застраховка за чужбина или нещо друго, трябва да (прочете +прегледа + разгледа) написаното за видовете застраховки. Добре е да поговори и с човек от компанията, който ще го посъветва за най-добрата оферта.

• Какви са (изискванията + правилата + условията)за застраховка пътуване в чужбина

Имената си пишете на латиница и давате подробна информация за пътуването.

Застраховка за чужбина
Застраховка за чужбина

1. Цел на (начинанието.+ инициативата )

2. Дата на (заминаване + тръгване +отпътуване)

3. Дата на (връщане + завръщане)от чужбина.

При попълване на (раздела + отдела + страницата) Поискай оферта, получавате (предложение + оферта + опция)за цена.

• За кои (страни + държави) (важи + е активна + може да се ползва) застраховката пътуване в чужбина

(Услугата + застраховката) е в (действие + активна), където и да идете в Европа и света.

• Може ли мой (познат + довереник)да (сключи + направи) застраховката от мое име

Да, може, но всяко (обезщетение + по застраховката се плаща от титуляра.

Факти и събития

(Клиентите + потребителите + ползвателите) ни са 12,5 милиона, а (компанията + фирмата) (притежава + има + държи + е собственик на )приход 21% от международния пазар.
През 2018 г. (Компанията + фирмата) (подкрепи + помогна на + спомогна за + оказа съдействие на + съдейства на)българския стартъп „Насекомо”, който (превръща + трансформира + преобръща + видоизменя + преобразува + преработва) органичните (отпадъци + боклуци + смет)в (източник + носител + извор) на (протеин + белтък) и съответно храна за насекоми и ларви. (Реализирането + осъществяването +

Застраховка за чужбина-8
Застраховка за чужбина

изпълнението + сътворяването)на този (проект + идея + план)ще (реши + се справи + ще намери решение на) проблема със замърсяването на околната среда и въздуха с метанът, отделящ се от отпадъците. (Произведеният + създалият се + образувалият се) (протеин + белтък) ще (спести + икономиса) (пари + средства) на (фермерите + животновъдите + скотовъдците)за (изхранване + прехрана) на животните им. „Насекомо” (Спечели + победи + взе наградата в) (надпревара + състезание + съревнование)за между други четири проекта в България и ще я (представи + покаже + прослави )на международния финал на Chivas Venture.
Фирмата е дълги години партньор на Банка ДСК. С течение на сътрудничеството си, изграждат високи стандарти във финансовата индустрия. На 31.03 2018 празнуваха 10 години съвместна работа. Гост на празненството бе певецът Орлин Павлов.

 

На 4.06.2017 застрахователната компания участва в Sofia Puppy Parade III в София. Компанията организира фотоконкурс, в който участваха 60 собственици на кучета. Фирмата запозна с хората с новите европейски практики за застраховане на домашни любимци.

Постижения на фирмата

Част от (мисията + главната цел + веруюто) ни е да (изпълнява + осъществява) (дейността + работата) си (съобразно + в унисон с + в съответствие с) (интересите + на (обществото + народа + хората). (Компанията + Фирмата) (подкрепя + оказва подкрепа на + помага на) (множество + набор от) (инициативи + начинания + мероприятия) от културен и (обществен + социален) тип. (Участва + Заема участие + Включва се) в (проекти + начинания + мероприятия + събития + идеи) на Френския културен институт като „Нощ на Музеите” и „Фестивал на Френското Кино”.

(Компанията + Фирмата) е (наградена + отличена) с „Най-добър комбиниран финансов продукт” като (резултат + постижение + плод) от (ползотворна + резултатна) (съвместна + кооперативна + обединена) (работа + сътрудничене + дейност) с Банка ДСК.

През 2018г. дружеството (увеличава + надгражда + подобрява) (приходите + доходите) си на стойност 349 милиона евро.

Призив към действие

Застраховка за чужбина
Застраховка за чужбина

Не е (правилно + добре + готино) да се (мисли + притесняваме + безпокоим) за (лоши + неприятни) (неща + случки + премеждия), когато (тръгваш + отиваш) на път. Това не (пречи + е пречка) да се (подсигуриш + застраховаш + обезпечиш) (предварително.+ преди това + в перспектива) (Застраховката + Полицата + Осигуровката) за пътуване в чужбина ти (предлага + предоставя) най-(добрия + точния + верния) (начин + път) да го (направиш.+ предприемеш + извършиш)
Не пропускай да прегледаш + разгледаш + видиш + прочетеш + хвърлиш едно око на) (сайта + страницата + онлайн платформата) и другите (възможнасти + опции + шансове) за (застраховане + осигуряване).

Застраховка пътуване в чужбина
(Разновидности + видове + типове) застрахователни (услуги + полици +предложения + възможности)
История на компанията
С какво сме по-добри
Какви са (ползите + дивидентите + изгодите + преимуществата + полезните страни) от застраховката за пътуване в чужбина
(Клиенти +потребители + ползватели + купувачи + покупатели)
(Отзиви + мнения + изводи +оценки + заключения)от клиенти
(Съвети + инструкции + препоръки)към клиента
Какви са (изискванията + правилата + условията)за застраховка пътуване в чужбина
Факти и събития
Постижения на фирмата
Призив към действие