Застраховка имущество

Застраховки имущество

 

Застраховката имущество е част от застрахователните продукти ни. Те са създадени специално за да гарантират защита и спокойствие, както на Вас, така и на Вашето семейство. Застраховките имущество включват 3 вида, които покриват различни фактори и рискове – „Пожар и други щети на имуществото“, „Комфорт за дома и семейството“ и „Любим дом”.

 

Застраховка имущество – “Пожар и други щети на имуществото”

Застраховка имущество-1
Застраховка имущество

През последните 5 години, търсенето на застраховки имущество “пожар и други щети” продължава да нараства. Докато през 2011 година общият обем сключени застраховки имущество е достигал малко над 74 милиона лева, то през 2016 година сумата отчита ръст до близо 91 милиона лева, което е нарастване от близо 23%. Този тип застраховка имущество предлага застраховане на недвижимо и движимо имущество на физически и юридически лица. “Пожар и други щети” покрива пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар. Освен тези фактори, към застраховката могат да се добавят и други покрития. Полицата може да бъде за срок от 1 месец до 1 година, с възможност за автоматично подновяване.

 

Застраховка имущество – “Комфорт за дома и семейството”

Застраховката имущество “Комфорт за дома и семейството” предлага не само защита на движимо и недвижимо имущество, но и възможността да застраховате член на домакинството срещу злополука. Този пакет позволява на нашите клиенти да получат тройна защита за изключително широка гама от покрития. Застраховката имущество “Комфорт за дома и семейството” покрива: пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, умишлен пожар, природни бедствия, земетресение и още много други. При злополука за членовете на домакинството на възраст от 14 до 64 навършени години, застраховката имущество поема „смърт“ и „трайно намалена или загубена работоспособност“ над 50% на застрахования.

 

Застраховка имущество – „Любим дом”

Застраховка имущество-2
Застраховка имущество

Застраховка имущество – „Любим дом” е предназначена както за физически, така и за юридически лица. Този тип застраховки покриват пълна загуба или частични щети на движимо и недвижимо имущество. “Любим дом” покрива пожар, мълния, експлозия, имплозия, буря, градушка, проливен дъжд, наводнение и много други фактори. В този тип застраховка имущество може да се добави и допълнително покритие, като земетресение, злоумишлени действия на трети лица (включително умишлен палеж), кражба, както и токов удар или късо съединение.

Застраховка имущество – “Пожар и други щети на имуществото”
Застраховка имущество – “Комфорт за дома и семейството”
Застраховка имущество – „Любим дом”