Автокаско

Автокаско

Автокаско „Комфорт Плюс“

Автокаско „Комфорт Плюс“ е най-новата застраховка, предназначена за автомобили на стойност от 2000 лв. до 6000 лв. Това е доброволна застраховка, която е подходяща както за физически, така и за юридически лица. Автокаското „Комфорт Плюс“ позволява на собственици на автомобили на стойност до 6000 лева да

Автокаско-1
Автокаско

защитят своето моторно превозно средство на достъпна цена. Автокаско „Комфорт Плюс“ се предлага

 

ексклузивно в офисите на застрахователен брокер „Балкан“ и важи на територията на Република България.

С автокаско „Комфорт Плюс“ получавате:

– Изключително конкурентна премия по автокаско;
– Сами можете да определите застрахователната сума на автокаското, като може да избирате стойност от 2 000 лв., 4 000 лв. или 6 000 лв.;
– Не се изисква монтирана алармена система или имобилайзер за сключване на застраховка автокаско „Комфорт Плюс“;
– Подновяване на полица на автокаско „Комфорт Плюс“ без оглед при липса на щети;
– Възможност за плащане на автокаското „Комфорт Плюс“ на 2 разсрочени вноски. Към момента на евентуално възникване на застрахователно събитие, за да бъде изплатено обезщетението не се изисква всички вноски по премията да бъдат изплатени.

Предимства на автокаско „Комфорт Плюс“

Автокаско-5
Автокаско

Често, застраховката автокаско е особено скъпа и непосилна за голяма част от собствениците на автомобили в страната. Особено трудна е задачата, когато трябва да се сключи и гражданска отговорност и каско. Автокаското „Комфорт Плюс“ Ви позволява да защитите моторното превозно средство от определени рискове и щети на по-ниска цена. То може лесно и удобно да допълни ефективността на Вашата гражданска отговорност и да Ви предостави комфорт и защита. С допълнителната застраховка автокаско все повече и повече собственици могат да бъдат спокойни за автомобилите си. Автокаско „Комфорт Плюс“ може да Ви осигури тази защита на най-достъпните цени на пазара!

Период на автокаско „Комфорт Плюс“

Срокът на полицата на автокаско „Комфорт Плюс“ е 1 (една) година и/или до изчерпване на застрахователните лимити. Застраховката влиза в сила след извършване на първоначален оглед и заснемане на моторното превозно средство. Това са общите условия за валидност, на всички продукти от типа автокаско, които можете да намерите при нас.

Задължителен първоначален оглед на автомобила

Огледите могат да бъдат извършени в офисите ни, Застрахователен Брокер „Балкан“, както и от Мобилен

Автокаско-2
Автокаско

експерт. При необходимост от съдействие, можете да се свържете с нас на телефон: 0700 12 332, където ще получите нужната Ви информация. След сключването на застраховка автокаско „Комфорт Плюс“,

автомобилът Ви ще бъде защитен от всички рискове, записани в застраховката!

Какви рискове покрива автокаското „Комфорт Плюс“?

– Автокаското „Комфорт Плюс“, което можете да намерите при нас, покрива разнообразни щети и рискове. Сред тях попадат грабеж на елементи от автомобила или кражба на цялото моторно превозно средство.
– Автокаското „Комфорт Плюс“ покрива и 1 (едно) пътнотранспортно произшествие. За разлика от пълното каско „Престиж“, автокаското „Комфорт Плюс“ може да Ви гарантира възстановяване на щетите, както и сервизни дейности само при 1 ПТП на автомобила. При автокаското „Престиж“, то покрива възстановяване на щети при пътно-транспортно произшествие, както и сервиз в над 70 доверени места, през целия период на застраховката.
– С автокаското „Комфорт Плюс“ може да сте сигурни, че моторното Ви превозно средство е застраховано при пожар и/или експлозия.
– Към рисковете, които се покриват от автокаското „Комфорт Плюс“ спадат и щети, нанесени от природни бедствия, както и увреждане и/или счупване на стъкла на моторното превозно средство.

Къде можете да сключите автокаско „Комфорт Плюс“?

Автокаско „Комфорт Плюс“ се предлага ексклузивно в офисите на ЗБК „Балкан“ в цялата страна. Повече информация за продукта и контакти ще намерите на страницата www.comfortplus.zbkbalkan.com .

Какво да направите в случай на щета на автомобил, застрахован с автокаско „Комфорт Плюс“?

Автокаско-4
Автокаско

В случай на пътно-транспортно произшествие, хулиганство или друг вид щета, възникнала на автомобил, застрахован с автокаско „Комфорт Плюс“, ние Ви съветваме да се обадите на нашия телефон 0700 123 32. По този начин ще се свържете с един от сътрудниците ни, който ще Ви помогне да регистрирате застрахователното събитие. Освен това, нашите сътрудници ще Ви дадат допълнителна информация за последващите стъпки, които е нужно да предприемете. В случай на застрахователно събитие, ние Ви съветваме да се свържете с нас веднага. Ако сте възпрепятствани, разполагате със срок от 24 часа да се свържете с нас при случай на грабеж или кражба на автомобила, както и до 5 дни при други рискове, включени и покрити от застраховката.

След регистрирането на застрахователното събитие, автомобилът, застрахован с автокаско „Комфорт Плюс“ трябва да мине на оглед за констатиране на щетите. Този преглед може да бъде организиран от ликвидационен център или друго, оторизирано от нас място.

Автокаско-5
Автокаско

Ако собственик на автомобил, застрахован с автокаско „Комфорт Плюс“ желае да се свърже с нас, за да съобщи за щета или да изпрати допълнителна информация, това можете да направите в Ликвидационния център-автомобилно застраховане София.

Автокаско „Комфорт Плюс“
С автокаско „Комфорт Плюс“ получавате:
Предимства на автокаско „Комфорт Плюс“
Период на автокаско „Комфорт Плюс“
Задължителен първоначален оглед на автомобила
Какви рискове покрива автокаското „Комфорт Плюс“?
Къде можете да сключите автокаско „Комфорт Плюс“?
Какво да направите в случай на щета на автомобил, застрахован с автокаско „Комфорт Плюс“?