Гражданска отговорност

Гражданска отговорност

 

Гражданска отговорност – пакет „Соло“

Пакет „СОЛО“ е комбиниран продукт, който включва задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Тя може да бъде сключена самостоятелно или в комбинация с доброволна застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“. Гражданската отговорност – пакет „Соло“ може да бъде сключена както от физически, така и от юридически лица.

Гражданска отговорност-1
Гражданска отговорност – задължителна

Какво представлява гражданската отговорност – пакет „Соло“?
Гражданската отговорност е вид задължителна застраховка на моторни превозни средства. Според текста на гражданската отговорност, застрахователят се задължава да покрие, в рамките на договорена застрахователна сума щети, причинени от застрахованото лице на трети лица. Обезщетението на гражданската отговорност включва както имуществени, така и неимуществени вреди или неизпълнение на задълженията на застрахованото лице.

Нарастване на търсенето на застраховки – гражданска отговорност

Застраховките от типа – гражданска отговорност съставляват голяма част от застрахователния пазар в България. През годините, тенденцията на застраховката гражданска отговорност нараства, особено след въвеждането на задължителната застраховка гражданска отговорност за всички моторни превозни средства:
– 2012 година – 293,276,409 лева
– 2013 година – 318,792,586 лева
– 2014 година – 344,429,245 лева
– 2015 година – 368,230,120 лева
– 2016 година – 402,152,103 лева
Само за период от 5 години наблюдаваме огромен ръст на търсенето на застраховки гражданска отговорност на моторни превозни средства. Търсенето създава предлагане на застраховки – гражданска отговорност от все повече и повече нови фирми и брокери. Но при сключването на този тип застраховка, трябва да

Гражданска отговорност-8
Гражданска отговорност – внимавайте да не ви глобят

внимавате и да се доверите на сигурността, авторитета и качеството на Вашия бъдещ застраховател. Изберете застраховката гражданска отговорност – пакет „Соло“, за да сте сигурни във всеки километър по пътя. Ние сме сигурен партньор на шофьорите в България и още 4 държави в Европа. Нашите застраховки гражданска отговорност гарантират спокойствие на хилядите застраховани клиенти.

Какво представлява застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ част от гражданската отговорност – пакет „Соло“?

„Злополука на лицата в превозните средства“ е доброволна застраховка, която Ви предлагаме като допълнение към гражданската отговорност в пакет „Соло“. Целта на тази застраховка е да осигури на водача на моторното превозно средство защита срещу събития и инциденти по време на пътуване, които могат да имат неблагоприятни последици и въздействия върху Вашето здраве и живот. Тъй като гражданската отговорност покрива рискове само за 3-ти лица, т.е всички пътници в моторното превозно средство, освен водача, това е персоналната Ви защита и застраховка по време на пътуване. Предлаганата застраховка, за разлика от гражданската отговорност, е валидна на територията на целия свят и се сключва допълнително и доброволно при изявено желание от Ваша страна.

Защо гражданската отговорност е задължителна в България?

Гражданска отговорност-7
Гражданска отговорност – направете си сега

Използването на различни видове моторни превозни средства е свързано с различни рискове, които се създават на пътя. Именно затова законодателят в България изисква всички собственици и водачи на моторни превозни средства да разполагат с валидна гражданска отговорност. Този тип застраховка – гражданска отговорност е разпространена по света, като в различните държави може да варира и да включва различни клаузи и условия. В България, всички автомобили, които са регистрирани на територията на страната и не са спрени от движение, трябва да притежават валидна застраховка гражданска отговорност.

Покритие на гражданската отговорност – пакет „Соло“

Застрахователният договор за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите осигурява покритие на територията на Република България, на територията на другите държави-членки на Европейския съюз и Европейската икономическа общност, както и на територията на Сърбия, Швейцария и Андора.

Защо Ви е необходима гражданска отговорност – пакет „Соло“?

– при избор на сключване и на двете застраховки (гражданска отговорност и злополука на лицата в превозните средства) получавате спокойствие, че освен отговорността за виновно причинени щети на трети лица, при възникнало събитие ще бъдат обезщетени водача и всички други пострадали пътници в застрахованото моторно превозно средство;

Гражданска отговорност-3
Гражданска отговорност – безаварийно каране

– възможност за изготвяне в реално време, посредством онлайн платформа на заявка и сключване на полица за гражданска отговорност;- възможност за доставка на Вашата полица на застраховката гражданска отговорност на посочен от клиента адрес;
– възможност за оглед на увреденото моторно превозно средство, застраховано с гражданска отговорност – пакет „Соло“, на адрес по избор на клиента.

Какви рискове покрива гражданската отговорност – пакет „Соло“?

– задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, при която Застрахователят се задължава да покрие отговорността на Застрахования за причинените от него вреди на трети лица, във връзка с управлението на моторно превозно средство до предвидените в Кодекса за застраховане лимити.
Трети лица са всички физически лица, които по време на пътно-транспортното произшествие, се намират в моторното превозно средство, застраховано с гражданска отговорност. Ако към момента на злополуката пътуващите в автомобила са повече от лицата/местата, вписани в гражданската отговорност, то всички обещетения ще бъдат намалени пропорционално и ще бъдат разпределени по равно между пострадалите. Сумата, която се изплаща като обезщетение на гражданската отговорност, не трябва да превишава общата застрахователна сума на местата в автомобила.

Гражданска отговорност-6
Гражданска отговорност – високи цени

– застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“, при която се осигурява застрахователно покритие за мястото на водача или за всички места в моторното превозно средство. Застраховката, за разлика от гражданската отговорност, е валидна на територията на цял свят и се сключва при желание на клиента.

Какви са условията за сключване на гражданска отговорност – пакет „Соло“?

Застрахователната полица на гражданската отговорност – пакет „Соло“ се сключва за срок от една година от датата на издаване на документа. Застрахователната премия на гражданската отговорност може да бъде заплатена еднократно, на разсрочено плащане от 2 или 4 вноски.

Какви са особеностите на застраховката гражданска отговорност – пакет „Соло“?

Покритието на застраховката гражданска отговорност важи само на територията на Република България, държавите-членки на Европейския съюз, членки на Европейското икономическо пространство, както и Андора, Сърбия и Швейцария. При желание от Ваша страна, застраховката гражданска отговорност – пакет „Соло“ може да се разшири и за територията на трети страни, членки на Многостранното споразумение “Зелена Карта”.

Как мога да сключа гражданска отговорност – пакет „Соло“?

Можете да сключите застрахователна полица за Вашата гражданска отговорност – пакет „Соло“ в офисите ни, клоновата мрежа на Банка ДСК, застрахователни брокери-партньори или онлайн чрез Застраховки онлайн. Ние Ви предлагаме възможност с помощта на нашия онлайн калкулатор да изчислите сумата на Вашата гражданска отговорност – пакет „Соло“. След като попълните всички полета и получите нашето предложение въз основа на информацията, можете да завършите процеса и да изпратите заявка за

Гражданска отговорност-4
Гражданска отговорност – бързо става!

регистрация на Вашата полица за застраховка – гражданска отговорност. В процеса, трябва да влезете в системата. При липса на регистрация, можете лесно да изпълните стъпките и да създадете своя профил в сайта и да сключите лесно Вашата гражданска отговорност онлайн.

Уведомяване при нововъзникнали обстоятелства след сключването на гражданска отговорност
По време на периода, в който гражданската отговорност е валидна, Вие трябва да ни уведомявате застрахователя при нововъзникнали или променени обстоятелства около Вашето моторно превозно средство. В това число влиза:
– смяна на собственост;
– спиране на моторното превозно средство от движение;
– всякакви видове пътно-транспортно произшествие;
– предявена претенция и други.
При възникване на подобни нововъзникнали обстоятелства, свързани с гражданската отговорност, сключена при нас, моля да се свържете с нашия контактен център на телефон тел.: 0700 123 32 или да посетите офисът ни или застрахователни брокери-партньори.

Гражданска отговорност за неизползвани автомобили

Гражданска отговорност-8
Гражданска отговорност – направете тук!

Според Кодекса за застраховането, гражданската отговорност е задължителна за всички автомобили, които са регистрирани на територията на страната и не е спряно от движение. Това важи и за тези, които не използват моторните превозни средства, но все още притежават табели и документи. Те също трябва да имат валидна застраховка гражданска отговорност. Така, че ние Ви съветваме да обръщате внимание на детайлите, защото невниманието и неизпълнението на Кодекса за застраховането може да Ви донесе много главоболия. Съгласно Кодекса, собствениците на автомобили, които не притежават задължителната гражданска отговорност, могат да отнесат глоба. Санкциите, породени от липсата на гражданска отговорност могат да варират от 400 до 600 лева за физически лица, а за юридически – от 2000 до 5000 лева.

Гражданска отговорност – пакет „Соло“

Какви са условията за сключване на гражданска отговорност – пакет „Соло“?

Какви са особеностите на застраховката гражданска отговорност – пакет „Соло“?

Нарастване на търсенето на застраховки – гражданска отговорност

Какви рискове покрива гражданската отговорност – пакет „Соло“?

Какво представлява застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ част от гражданската отговорност – пакет „Соло“?

Защо Ви е необходима гражданска отговорност – пакет „Соло“?

Как мога да сключа гражданска отговорност – пакет „Соло“?

Гражданска отговорност за неизползвани автомобили