• Home
  • Интериорни бои
  • Интериорни бои миещи

Интериорни бои миещи

Интериорни бои

 

(За избора + В подбора + В избирането + В селекцията + В търсенето + При покупката) на интериорни бои и  (изграждането + създаването + сглобяването + измислянето + проектирането) на (цялостна + единна + обща + пълна + съдържателна + обстойна) концепция, (първо + на първо място + преди това + преди всичко + преди самото начало) (трябва + е необходимо + е нужно + е препоръчително + е хубаво) (добре + обстойно + детайлно + прецизно + задълбочено) да (проучите пазара + разучите пазара + разучите предлагането + се запознаете с възможностите + се запознаете с пазара + се запознаете с предлагането + проучите избора +

Интериорни бои-9
Интериорни бои

разучите избора на пазара) и какви (точно + типове + видове + по-точно) интериорни бои (се предлагат + се продават + можете да намерите + можете да закупите + са достъпни на пазара).  (Дали стените ви да бъдат + Какви да бъдат пространствата ви, дали + Да бъдат ли стените на стаите ви + Дали да направите стените) (лъскави + блестящи + лъщящи + бляскави + огледални + сияйни) с (металически + метални) (оттенъци + отблясъци + ефекти + нюанси + отражения), (да изглеждат + да бъдат) сатенено (нежни + фини + меки + деликатни + изящни), (закачливи + шарени + пъстри + провокативни + весели + игриви) (наситени + ярки + плътни) пастели или пък (наподобяващи + пресъздаващи + имитиращи + приличащи на + оприличаващи) венецианска мазилка, (зависи от + главна роля имат + главна роля играят + всичко това е свързано с) интериорните бои.  (Създайте си + Измислете си + Планирайте + Изградете си + Направете си) (представа + идея + план + визия) (какви + какъв тип + кой вид + коя разновидност) стени (искате + желаете + си представяте + ви подхожда).  (Интериорният дизайн + Вътрешният дизайн + Вътрешният стил + Вътрешното обзавеждане + Интериорният стил + Интериорната концепция) е (съчетание + смесица + съвкупност + баланс + комбинация + композиция) от (изкуството + творчеството + въображението +  на художника и науката на архитекта, с (цел + идея за + умисъл за + мисъл за + грижа за) (създаване + направа + сътворяване + изобретяване + измисляне + реализиране + развитие) на (комфортни + удобни + добри + по-добри + подходящи + благоприятни) (условия + среди) за живот. (Както + Също както + По начина, по който + Точно както) хората  (се развиват + прогресират + се променят), (израстват + стават по-добри + порастват + узряват) и (променят + преобразяват) така и (пространствата + стаите + постройките + домовете + къщите), (които обитават + в които пребивават + където живеят) (се нуждаят + имат нужда + изпитват потребност + изпитват

Интериорни бои-8
Интериорни бои

необходимост + изпитват наложителност) (винаги + постоянно + все + редовно + периодично) от нещо (ново + свежо + променящо + иновативно + ободрително), (в крак + в течение + на една вълна) с (времето + теченията + актуалното + новостите + модите + модните тенденции). (Първата стъпка + Началното решение + Първоначалният избор +Първоначалната стъпка + Първият ход + Началният ход + Първоначалният ход)  в (претворяването + ремонта + реновирането + пресъздаването + ремонтната дейност) на (помещенията + сградите + постройките + дома + пространствата) е (избора + подбора + избирането + спирането + намирането) на нов (цвят + тон + нюанс) интериорни бои за (стените + повърхностите + зида + стенните повърхности). (Това + Безспорно + Във всички случаи + Винаги + Без изключения това +Този процес) (се оказва + е + може да бъде + би бил) не (просто + само) най-(променящият + силно променящия + видоизменящия + трансформиращия + изменящия + модифициращия) (фактор + метод + процес + момент), а и (цялата основа + същността + базата + първата стъпка + основната съставка) за (създаване + направата + планиране + осъществяване + сътворяване) на (нов + свеж + обновен) (вътрешен + интериорен) дизайн. (Важно + Необходимо + Трябва + Хубаво + Значително важно) е да (знаете + сте информирани + разбирате + осъзнавате + сте наясно), че освен (добрите + страхотните + невероятните + уникалните + находчивите) (творчески + градивни + производителни + изобретателни) (решения + идеи) и (професионалното + качественото + прецизното + компетентното + квалифицираното) (изпълнение + реализиране + осъществяване + постигане + извършване) на плана  от (голямо значение + съществена важност + безспорно значение + огромна значимост + значителна същност) е и (материала на боите + продуктът боя + марката на боите + вида на материала + типа боя). Фирмата (вече + от + последните) пет години (внася на + снабдява + донася + разпространява на + зарежда) българския пазар италиански (бои и лакове + материали за боядисване + бояджийски материали + стоки за боядисване + асортимент от бои), с (доказано + утвърдено + сигурно + добро) име и качество.

Интериорни бои-7
Интериорни бои

(Продуктите + Материалите + Боите + Боите и лаковете им + Стоките) им (са разпространени + се продават + можете да намерите + се намират + можете да потърсите + са достъпни) (във всички + в повечето + в голям брой + в значителен брой) вериги (строителни магазини + магазини за ремонтни дейности + ремонтни магазини) (в страната + в България + на територията на България + в родината + в държавата), а (през + по време на) (последните + изминалите) две години (продажбите им + търговските им обмени) (нарастват двойно + отбелязват двоен скок + скачат двойно + се повишават два пъти + се повишават двойно). (Марката + Фирмата + Компанията + Фирмата производител) е (готова + в състояние + способна + в готовност) да ни (предложи + покаже + снабди + представи + изложи) (богат + огромен + голям + разнообразен + широк) (асортимент + избор) за (всеки + който и да е + всеки възможен) (вид + тип) (стена + повърхност + постройка + зид + сграда + пространство).

(Мекота и лекота + Изящество + Спокойно настроение + Спокойствие + Отпускащо настроение + Отпускане на сетивата) с дишащите бои

Дишащата боя е (все по + рязко + стремглаво + бързо + разпространена) (навлизаща + утвърждаваща се + популяризираща се + издигаща се + разпространяваща се) (иновация + тенденция + мода + новост), (поради + заради + по повод + с оглед на) (високо + добре + качествено + силно + стилно) издържания (естетически вид + външен изглед + хармоничен вид + изящен изглед + визуален стил), който (постига + създава + успява да изработи + успява да направи + сътворява). (Нюансите + Тоновете + Гамите + Разновидностите + Шарките) на цветовете (стават меки + се омекотяват + придобиват нежен вид + се обливат в мекостта + получават мек ефект), (ненатоварващи + неангажиращи + отпускащи + релаксиращи + отпочиващи за) (окото + зрението) и (отпускащи + пренасящи + релаксиращи +освобождаващи + дав

Интериорни-бои-1
Интериорни-бои

ащи воля на) (ума + съзнанието + мисълта). (Боята + Дишащата боя + Този тип + Тази разновидност + този вид) е (идеална + подходяща + съвместима + добра + страхотна) за (употреба + ползване + боядисване + ремонт + освежаване + преобразяване + реновиране) в (жилищата + сгради + стаи + пространства + постройки + здания), (които обитаваме + които населяваме + където пребиваваме + в които се разполагаме + където живеем или работим). (Нанасянето + Поставянето + Боядисването + Разполагането + Разлагането) с четка е (като детска игра + по лесно от всичко + фасулска работа + лесно и просто + нищо работа + приятно занимание + приятна дейност). (Стените + Повърхностите + Зидовете) (третирани + обработени + работени + боядисвани + преобразени) с дишащи интериорни бои, (трудно се замърсяват + са издръжливи на замърсяване + не задържат мръсотия + се поддържат чисти) и са (лесни + удобни) за (почистване от + премахване на + отстраняване на + чистене от) (прах + мръсотия + прахоляк) и (петна + лекета +изцапвания).

(Миещи + Измиващи се) бои

(Друга + Още една + Нова + Страхотна + Чудесна) (подобна + сходна + такава + сродна + близка + подходяща) (идея + разновидност + боя + тенденция + концепция), (която може да откриете + лесна за откриване + която ще намерите + която бихте могли да откриете) при нас са миещите (бои + материали + продукти). (Добра + Страхотна + Идеална + Чудесна + Много добра) (покривност + покривателна способност + запълваща способност + консистенция + заравняваща способност) и (ускорено + бързо + скоростно +

Интериорни бои-6
Интериорни бои

моментално + активизирано + интензивно + засилено) (съхнене + изсушаване + изсъхване + засъхване) я (правят + превръщат в) (лесна + съвместима + лека + достъпна + идеална + подходяща) за (машинно и ръчно нанасяне + поставяне с машина или на ръка + ръчно и машинно боядисване + машинна или ръчна техника на боядисване). (Излъчва + Създава + Постига + Придава + Има излъчване на) (топлота + приветливост + топла атмосфера + топла обстановка + задушевна обстановка) и (придава + добавя + дава) (завършеност + финален щрих + последен щрих + завършек + завършващ замах) на (дизайна + визията + вида + интериора + концепцията). (Боята е съвместима + Материала пасва + Продуктът в съвместим + Боята е съчетаема + Боята е подходяща за съчетание + Боята пасва + Продуктът е подходящ за съчетание) с (всички видове + всеки тип + всички възможни + всевъзможни) (основи + зидове + базови стени + базови повърхности) и (подходяща + добра + страхотна + идеална + съвместима) за (комбинация + съчетаемост + композиция + смес) с други (материали + базови бои + продукти + основни бои), което (ще направи + би направило + може да направи) (обстановката + атмосферата + ситуацията) (раздвижена + разнообразна + приятна).

(Сатенен ефект + Лъскави сатени + Сатенена елегантност + Сатенено изящество + Сатенен блясък)

(Атрактивно + Интригуващо + Привлекателно + Примамливо + Неустоимо) (предложение + решение) за (офиси + работни места + работни сгради + публични пространства), (заведения + ресторанти + кафенета + ресторанти и кафенета) и (артистични пространства + артистични среди + пространства за изкуство) са (сатененият тип + сатенените + сатененият вид + сатенената разновидност на) интериорни бои. (Високото + Първокласното + Първостепенното + Безупречното + Безкомпромисното) качество (позволява + дава

Интериорни бои-9
Интериорни бои

свобода за + дава воля за) (проектиране + планираме + развихряне + творене + предприемане) на (всякакви + каквито и да е + многобройни + множество) (нестандартни + разчупени + ексцентрични + необикновени + авангардни) (архитектурни + ремонтни + строителни) (решения + концепции + хрумвания + идеи + планове). (Подходящи + Съвместими + Стават + Добри + Страхотни + Чудесни) за (вътрешна + интериорна) и (външна + екстериорна) употреба. С (висока + добра + желязна + упорита + непреклонна) (издръжливост + устойчивост + стабилност) срещу (влиянието на времето + атмосферните влияния + действията на природата + разрушителната сила на природата + действието на времето), (сатенените + този тип + този вид + сатенения вид + сатенените асортименти) интериорни бои (запазват + запечатват + съхраняват) своя (изящен + елегантен + красив + луксозен + шикозен) и (лъскав + блестящ + блещукащ + светещ + сияен) (външен + визуален) (вид + изглед) (достатъчно дълго + колкото е нужно + толкова колкото е нужно + дълго време). (Най-често + Най-вече + Най-много + Най-разпространено) (използвани + препоръчвани + употребявани + продавани + купувани) за публични (сгради + пространства + помещения + места). (Препоръчителна е + Съветваме ви да пристъпите + Препоръчва се + Специалистите насочват към + Специалистите препоръчват) (професионалната употреба + да потърсите професионалисти за тази работа + да се обърнете към професионалисти + професионално нанасяне).

(Декоративни бои + Декоративен ефект + Бои с декоративен ефект)

Интериорни-бои-14
Интериорни-бои

(Класика в жанра + Безспорна класика + Утвърдена класика + Класически) (си остават + продължават да бъдат + са си + все още са) (декоративните + декоративния тип + декоративните видове + декоративните разновидности + декоративните асортименти на) интериорни бои. С (металния си отблясък + металически си отблясък + металическия си ефект + ефект на сияещ металик + сияещ ефект) (примесен + комбиниран + смесен + разбъркан + размесен) с фин кварцов пясък (се превръща + става + се трансформира) не (просто + само) във фон, а и в (декорация + украшение + уникален орнамент + разкрасяващ детайл + разкрасителен щрих) на (вътрешния дизайн + интериора + интериорната визия + интериорния изглед + интериорния вид) на (всеки + вашия) дом. (Характеризира + Окачествява + Отличаваща) се с висока (твърдост + издръжливост + здравина + стабилност) , (заради + поради + дължаща се + дължима на + получаваща се чрез + благодарение на) пречупващите си частици. (Състава + Консистенцията + Материала + Смесения състав + Съединението) на (боята + багрилната смес + багрилната консистенция) я (прави + превръща в + кара да бъде) (лесна + подходяща + лека + идеална + добра) за

Интериорни бои-15
Интериорни бои

шлайфане и полиране. Перленият (отблясък + ефект + блясък + емайл) (изглежда + стои + пасва + се завършва + се допълва + допълва визията) (прекрасно + много-добре + умело + идеално + невероятно) (съчетан + комбиниран + в комбинация) с (интериор + интериорни детайли + обзавеждане + детайли на обзавеждането + интериорни елементи + интериорни орнаменти + елементи от обзавеждането + орнаменти от обзавеждането) в (златисто + златно) и (сребристо + сребърно).

(Блясъкът на + Блясък и обаяние от + Блестящ ефект + Блестящи по природа с) Оточенто

Транспириращи интериорни бои, (които съдържат + съдържащи в себе си + имащи в състава си + богати + съдържащи в състава си) смоли с (металически + метални) (пигменти + оцветяващи частици + оцветителни + съединения). (Продуктът + Материалът + Бояджийският материал + Продуктът за боядисване) е (незапалим + устойчив на огън + огненоупорен), (безвреден + безопасен + безобиден + обезопасен) за (човека + хората + ползващите го + околните) и (околната + природната) среда. (Ефектът, който създава + Създаваният резултат + Действието, които оказва + Ефектът, който постига + Финалният резултата + Завършекът на ефекта) (пасва + подхожда + приляга + отива + е прекрасен в съчетание) и на (класически + строго

Интериорни бои
Интериорни бои

официален + делови + строг + строго претенциозен + претенциозен + официално претенциозен), и на (модерен + нестандартен + моден + актуално разчупен + авангарден) (стил + модел + визуален вид). (Боята + Продуктът + Материалът на + Сместа на + Консистенцията на) Онточенто се (нанася + разнася + поставя +боядисва + прилага) (направо + директно) с (валяче + валяк + бояджийски валяк) (или + дори и + или дори) с (мокра + влажна + навлажнена) гъба.

(Иновацията + Нововъведението в боите + Крещящо новият продукт) Енканто

(Безспорна + Неоспорима + Без съмнение + Категорична + Очевидна) (мода + новост + тенденция + актуалност + мания) в интериорните бои в Италия е Енканто. (Създадена + Изработена + Изобретена + Направена + Измислена) на (водна основа + базата на вода + основна съставна единица – вода) и с (променящи се + сменящи се + изменчиви + изменящи се + трансформиращи се + видоизменящи се) от (слънцето + светлината + дневната светлина + слънчевата светлина) (нюанси + тонове + цветови гами + цветови тоналности). (Използва се + Употребява се + Приложима е + Оползотворява се + Съвместима за употреба) (на много места + в голям брой пространства + в множество сгради + в широк спектър от

Интериорни бои-4
Интериорни бои

пространства), (заради + поради + с оглед на) (кадифения ефект + кадифения стил + ефектът от кадифе), който (придава + постига + създава + се получава). (Енканто + Тези бои + Боите Енканто + Материалите на Енканто + Продуктите на Енканто) са (от ново поколение + иновативно решение + последна новост в + последен писък в модата на + най-актуална модна тенденция на) интериорни бои, (тепърва + все още + тъкмо + в момента + точно в момента + точно сега) (навлизаща + налагаща се + стъпваща + нахлуваща) на българския пазар.

Преди (нанасянето на + да започнем с нанасянето на + началото на нанасяне на + поставянето на + да пристъпим към поставянето + да започнем с поставянето на ) интериорни бои

Преди (нанасянето на + да започнем с нанасянето на + началото на нанасяне на + поставянето на + да пристъпим към поставянето + да започнем с поставянето на ) интериорни бои
Преди (да пристъпим към + да започнем с + началото на + старта на) (нанасянето + поставянето + прилагането + намазването + размазването) на (вече избрания от нас вид и цвят боя + материала, на който сме се спрели + селектирания вид боя + избрания от нас продукт + продуктът, на който сме се спрели) (е препоръчително + е хубаво да направите + съветваме да направите + е добре да направите + препоръчваме да направите) грундиране. (Това създава + Така осигурявате + По този начин постигате + Така се постига + Така получавате + По този начин получавате + Така създавате) върху (повърхността + стената + зида + плоскостта) (една + напълно) (равна + заравнена + изравнена + гладка + изгладена) (основа + база) за (действие + работа) като (запълва + попълва + заличава + изглажда + изравнява) (неравностите + грапавините + хлътналите места + грапавите и хлътнали части). (Осигурява + Дава + Изразходва +

Интериорни бои-3
Интериорни бои

Подсигурява + Гарантира) (еднаква + равна + равномерна + една и съща) поглъщаемост и (по-лесно + по-удобно + по-просто + лесно възможно) и (икономично + пестеливо) (нанасяне + поставяне + прилагане + замазване + разнасяне) на интериорна боя. Грундирането (пречи на + спира + не позволява на + стопира + не допуска) водата да (попива + достига до + се абсорбира) в основата, точно (заради това + поради този факт + поради тази причина + поради тези обстоятелства) (се оказва + е + има + играе) от първостепенна важност за (здравината + издръжливостта + стабилността + укрепването + укрепителната сила) на стените. (Важно + Съществено важно + От голямо значение + Значително важно + От огромна значимост) е освен (красота + визуална наслада + изящество + настроение), (интериорите + стените + зидовете + сградите + ремонтите + домовете) ни да ни (дават + осигуряват + гарантират + обещават + създават) (сигурност + безопасна среда + безопасни условия + сигурни условия). Грунда се (нанася + разнася + поставя + прилага + размазва + намазва) по цялата (повърхност + стена + ширина + плоскост + стенна плоскост). (Оставя се да изсъхне + За изсъхване се изчакват + Изчаква се да изсъхне + При сушене се чакат + За изсъхване се оставя) два – три часа. (Можем + Бихме могли + Спокойно можем + Готови сме + Имаме готовност) да (продължим с + преминем към + пристъпим към + започнем с) (поставянето + намазването + нанасянето + размазването + разнасянето) на интериорни бои, когато (основата + базовата повърхност) е (устойчива + издръжлива) на (надраскване + драскане).

Колко (слоя + пласта) боя (са ни нужни + са ни необходими + ни трябват + изглеждат добре)?

Интериорни-бои
Интериорни-бои

(Почти никога + Във всеки случай + По всяка вероятност + По никакъв начин + В почти всички случаи) (не е възможно + не може да бъде осъществено) (постигането + получаването + създаването + достигането + крайно постигане) на плътен цвят с (еднократно нанасяне + едно повторение + еднократно намазване + нанасяне веднъж + поставяне само веднъж) на боята. (Обикновено + Винаги + Много често + Почти всеки път + Във всеки случай) е (необходимо + нужно + потребно + наложително) (поне още едно или две нанасяния + двукратно или трикратно нанасяне + второ или трето нанасяне + второ или трето повторение + второ или трето действие) за (постигане на желания интериорен цвят + постигане на желания резултат + постигане на желания краен ефект). За (тъмните + по-тъмните) (бои + гами + тонове + нюанси) два пъти (са + могат да бъдат) (достатъчни + задоволителни + приемливи + предостатъчни), а за (светлите + по-светлите) три-четири. (Ако + В случай че + При условие че + Когато) (проектът + планът) за (интериора + дизайна) е (ваш + лично ваш + личен), вие сте (тези + хората + точно тези) които (най-добре + идеално + много добре) (знаят + усещат) (отговора на въпроса за + това колко трябва да бъдат + как биха изглеждали добре) (слоевете + пластовете) (боя + материал).

(Нанасяне на боята + Да пристъпим към действие). (С пистолет или четка ? + Начини на нанасяне + Как да действаме + Начини на работа + Начини на боядисване)

(Ако + В случай че + При условие че) (изберете + се спрете на + спрете своя избор на + предпочетете) четка за (поставянето + нанасянето + намазването + разнасянето + слагането) на интериорни бои, (трябва + е добре + е задължително + е нужно + е необходимо) да (се погрижите за + се застраховате от + се да се предпазите от + предвидите) (опасността + възможността) от (зацапване + изцапване). (Слагането + Поставянето + Нанасянето + Намазването) на (боя + материал) (винаги + трябва да + задължително + във всеки случай) започва (отгоре + в горната част + от горе на долу + от тавана). (Облепете + Покрийте + Предпазете + Обгърнете) с найлон тавана и пода, за да не (попадне никъде нежелана боя + ги изцапате + се зацапат + не достигне там боя). Пистолетът (също + разбира се) (е много + би бил + би могъл да бъде

Интериорни бои-2
Интериорни бои

+ винаги е) (практичен + удобен + комфортен за работа + лесен за употреба) (начин + вариант + метод), (най-вече + най-често + най-много) (използван + употребяван + ползван) (в интериорния дизайн + във вътрешния дизайн + в интериорната визия + във вътрешния вид) на стари (сгради + постройки + пространства + здания). (Разнася + Поставя + Разпръсква + Разстила) (боята + материала + продукта + багрилното вещество) (равномерно + еднакво + с равна покривност + еднаква покривност + равно), което (води до + довежда до + осигурява + гарантира + обещава) (нисък + малък + занижен + понижен + икономичен) разход на (материал + боя + продукт + вещества + багрила + багрилни вещества). (Изисква + Наложително е + Трябва да бъде направено + Необходимо е + Налага се) (плътно + цялостно) (покриване + покритие + предпазване + закриване + скриване) на (повърхностите + мебелите + околните предмети + нещата наоколо + заобикалящите предмети), (заради това + поради тази причина + поради този факт + затова + ето защо) не (се препоръчва + е препоръчително + се използва + е подходяща + ви съветваме да се използва) за (боядисване + ремонт + ремонтна дейност + освежаване + реновиране) на нови (сгради + постройки + къщи и офиси + пространства + места).

(Стил + Класа + Висок клас + Лукс + Изящество + Настроения) в (интериора + дизайна + вътрешния дизайн + концепциите

Интериорни-бои
Интериорни-бои

(Нашето настроение + Собствените ни вълнения + Личните ни нагласи + Личностните ни настроения + Душевните ни вълнения + Душевните ни вибрации) и (темперамент + страсти + характер + вълнения + характерност + особености) (определят + стоят в основата + са основната съставка в + са отличителен белег + ръководят + носят отличителна стойност в + са определящи в) (както + едновременно) (стила + уникалността + характера + тоновете) ни в живота, (така и + и в същото време + в това време и + по същия начин и) (стила + визията + характера + жанра + тоналността) (в интериорния дизайн + във вътрешния дизайн + във вътрешната визия + във вътрешния вид + в интериора + в интериорната концепция + във вида на стаите + във визиите на пространствата). (Нуждите + Изискванията + Потребностите + Детайлите + Особеностите) на (различните + типовете + различните видове + разнообразието от) (пространства + стени + повърхности + зидове + сгради + здания) (изискват + се нуждаят + имат нужда от + за подходяща за + прилягат на + пасват на) (различни + съответните + разнообразни + отговарящите + точните) (цветове бои + тонове бои + цветови гами + цветови нюанси + нюанси на бои + цветови шарки + цветови багри). (В дневната + Във всекидневната + В хола) (прекарваме + оползотворяваме + изкарваме + преживяваме) (най-много + най-вече + основно + най-често + главно) време с (нашите семейства + най-близките си + своите семейства + най-скъпите си хора + най-приближените си + най-ценните си хора + с най-близкото си обкръжение). (Светлите + Бледите + По-светлите + Топлите цветове + Свежите + Леките) интериорни бои са (най-препоръчвани + най-подходящи + изключително подходящи + изключително добри + високо препоръчителни) и (използвани + употребявани + търсени + купувани + ползвани). (Детската стая + Спалнята на децата + Детската спалня + Стаята на детето) (може да бъде с +

Интериорни бои-16
Интериорни бои

често набляга на + е хубаво да бъде + често е с + би могла да бъде с) (по-нестандартен + леко авангарден + по-разчупен + по-модерен + интерактивен + занимателен + по-интересен + провокиращ интереса) (вид + дизайн + интериор + визуален дизайн). (Ярките + Крещящите + Силните + Наситените + Засилените) и

(светли + приятни + провокиращи + интригуващи + заинтригуващи) (нюанси + цветове + гами + тонове + тоналности + багри) (привличат светлината + правят стаята светла + са магнит за светлина + изпълват стаята със светлина + привличат слънчевите лъчи в стаята), (така че + следователно + тоест + в тази връзка + затова + тогава) ако (обичате + сте фен на + харесвате + обожавате + се нуждаете от) (слънцето + светлината + слънчевите лъчи + дневната светлина + слънчевата светлина) (тези бои + тези цветове + тези гами + тези цветови разновидности + тези багри бои + тези тонове + тези тоналности на цветове + тези нюанси + тези нюанси тонове) (биха стояли + със сигурност ще стоят + по всяка вероятност ще изглеждат + със сигурност биха стояли + биха изглеждали + биха прилягали + биха пасвали + ще пасват + биха подхождали + ще подхождат) (добре + идеално + перфектно + страхотно +безупречно) във (вашата спалня + стаята, в която спите + вашата стая + собствената ви стая + личната ви стая). (Именно + Точно + Знаете ли, че + Естествено + Разбира се) (там където + местата, в които + в стаите, където) (спим + прекарваме нощта), (прекарваме + минава + изкарваме + обитаваме + живеем) (най-много време + най-дълго време + най-дълъг период + най-дълъг отрязък от време + най-същественото си време) от денонощието. (Заради това + Поради този факт + Поради тази причина + Поради това + Затова) (е важно + трябва + се налага + е хубаво + е добре + е нужно

Интериорни бои-111
Интериорни бои

+ е от съществена важност + е необходимо) (цветовете + тоновете + нюансите + тоналностите + гамите) да (бъдат в + са в + създават + се сварват в + се комбинират в) (унисон + баланс + компилация) с (нашата

същност + нашата душевност + личностните ни черти + личностните ни характеристики + характеристиките на духа ни + особеностите на същността ни). Червените (нюанси + цветове + гами + тонове + разновидности + разцветки + тоналности) (най-често + най-вече + най-силно + най-точно + най-добре) се (характеризират + отличават + оприличават + асоциират + индивидуализират) (с енергия + със страст + с огън + с прилив на енергия + гореща кръв), (бодрост + приповдигнатост) и динамика. (Рядко използвани са + Нестандартни + Необичайни и + Странен избор + Необичайно решение + Необичаен избор) за (домашна употреба + лична употреба + стените вкъщи + дом + жилищни сгради + жилищни пространства), (предпочитани + използвани + избирани + харесвани + одобрявани) (по-скоро + в повечето случаи + повече) за (дизайн + интериор + обзавеждане + ремонт + боядисване) на (заведения + клубове + нощни клубове + клубни заведения + барове). (Виолетовото + Лилавото) (символизира + олицетворява + въплъщава + изобразява + означава) (мистика + тайнственост), страст и (духовност + извисеност + суеверност). (Идеално приложими + Добре пасващи + Страхотно съчетаеми + Идеално пасваща + Прекрасни за ползване) интериорни бои за (спални + спални помещения), (както + в същото време + също) и за спортни (помещения + зали + съоръжения + терени + пространства). Синият (цвят + тон + нюанс) (означава + символизира + олицетворява + въплъщава + изгражда + създава) доверие, (истина + точност + правда ) и (чистота + яснота + непорочност). Зелено

Интериорни бои-18
Интериорни бои

то (се определя като + е окачествявано като + се смята за символ на + е олицетворение на) (природа + майката Земя), растеж и здраве. (Придава + Поражда + Заражда + Дава + Създава) (чувство + усещане) за (лекота + нежност + мечтателност + олекотеност) и (хармония + баланс). (Подходяща + Добра + Пасваща + Идеална + Удачна + Страхотна) боя за (интериора + дизайна + обзавеждането + ремонта + боядисване) на (всекидневни + дневни),(офиси + работни места + работни сгради + работни пространства + работни среди), (училищни сгради + училища). Жълтите (нюанси + тонове + цветове + багри + гами) (означават + значат + ни носят +

навяват + създават усещане за + създават атмосфера на) (радост + веселие + наслада + възторг + забавление + наслада), (надежда + обнадежденост + упование), (философия + духовно извисяване + нирвана), (просветление + озарение + светли мисли + положителни вибрации + позитивни мисли + положителни мисли). (Прилягащи + Пасващи добре + Страхотно пасващи + Съответстващи + Точно прилягащи) на (всеки + хора) с (весело + приповдигнато + радостно + жизнерадостно + усмихнато + щастливо + приветливо) (настроение + излъчване) в (своите + щурите + светлите + страхотните + топлите) (ярки + наситени) (разновидности + видове + гами + тонове + тоналности). (Тъмните + По-тъмните) бежово кафяви бои (създават + придават + постигат + получават) класа и (висок стил + високо качество + изисканост + моден шик + лукс) в (дизайна + обзавеждането + създаването + проекта + осъществяването) на интериора.

(Още оферти от + И още от + Други оферти от + Не пропускайте в + Потърсете в + Какво още в) Фирмата

(Не се колебайте + Не забравяйте + Не пропускайте + Не пропускайте шанса + Не пропускайте момента + Не се замисляйте дали) да (разгледате + погледнете + видите + хвърлите едно око на + прегледате)

Интериорни бои-10
Интериорни-бои

(предложенията + офертите + вариантите + стоките + асортиментите + разновидностите) на (марката +

фирмата) за (фасадни + екстериорни + външни) бои за (стени + сгради + зидове + повърхности + плоскости), които (ще + биха могли да +са способни да + могат да) (завършат + финализират + изградят + довършат) (цялостната + общата) (представа + картина + визия + концепция) за вашия (ремонт + план + проект).

(Още оферти от + И още от + Други оферти от + Не пропускайте в + Потърсете в + Какво още в) Фирмата
(Нанасяне на боята + Да пристъпим към действие). (С пистолет или четка ? + Начини на нанасяне + Как да действаме + Начини на работа + Начини на боядисване)

Колко (слоя + пласта) боя (са ни нужни + са ни необходими + ни трябват + изглеждат добре)?

(Стил + Класа + Висок клас + Лукс + Изящество + Настроения) в (интериора + дизайна + вътрешния дизайн + концепциите + представите + идеите)(Стил + Класа + Висок клас + Лукс + Изящество + Настроения) в (интериора + дизайна + вътрешния дизайн + концепциите + представите + идеите)

Преди (нанасянето на + да започнем с нанасянето на + началото на нанасяне на + поставянето на + да пристъпим към поставянето + да започнем с поставянето на ) интериорни бои
(Иновацията + Нововъведението в боите + Крещящо новият продукт) Енканто

(Блясъкът на + Блясък и обаяние от + Блестящ ефект + Блестящи по природа с) Оточенто (Декоративни бои + Декоративен ефект + Бои с декоративен ефект)
(Сатенен ефект + Лъскави сатени + Сатенена елегантност + Сатенено изящество + Сатенен блясък)
(Миещи + Измиващи се) бои
(Мекота и лекота + Изящество + Спокойно настроение + Спокойствие + Отпускащо настроение + Отпускане на сетивата) с дишащите бои