Курсове по английски

Курсове по английски език за деца между 3-6 години (предучилищна)

 

Нашите най-малки ученици, заедно с героите от детските филми на Walt Disney, правят своите първи стъпки в изучаването на английски език за деца. В курсовете по английски език са включени тематични упражнения, игри и песни, които мотивират и, неусетно за децата, стимулират естествена комуникация и желание за общуване на английски език.

„Ние искаме да знаем, ние искаме да учим като се забавляваме!”

Курсове по английски език-7
Курсове по английски език

В курсовете ни по английски език нашите най-малки ученици, заедно с героите от детските филми на Walt Disney, правят своите първи стъпки в изучаването на английски език.
В курсовете по английски език са включени тематични упражнения, игри и песни, които мотивират и, неусетно за децата, стимулират естествена комуникация и желание за общуване на английски език.

Създава се приятелска и непринудена атмосфера, която насърчава усвояването на чуждия език чрез творчески задачи и игра. Курсовете по английски език са забавни и стимулират детското творческо и емоционално развитие.

Целогодишният курс по английски език  се състои от 80 часа от по 45 минути и се провежда веднъж седмично в събота по график  от октомври до май.

 

Курсове по английски език за децамежду 7-8 години (първи клас):

 

ABCDEFG….. ! Децата правят първи стъпки в писането в курсовете по английски език, като всяка буква от азбуката е съпътствана от думи, започващи с определената буква.Игри и песни, кратки диалози, разигравани в класната стая, са гаранция за мотивация, интерес и успеваемост.
Курсовете по английски език за деца са подплатени с кратки текстове, които затвърждават наученото, допълнително стимулирани и повишаващи качеството на учебния процес.
Не на последно място са и нашите слънчеви педагози – винаги усмихнати, с много желание за работа с децата!.

Вълшебната азбука и първи стъпки в писането на буквите.

ABCDEFG….. ! Децата правят първи стъпки в писането в курсовете

Курсове по английски-4
Курсове по английски

по английски език, като всяка буква от азбуката е съпътствана от думи  започващи с определената буква. Игри и песни, кратки диалози, разигравани в класната стая, са гаранция за мотивация, интерес и усвояемост.

Курсовете по английски език за деца са подплатени с кратки текстове, които затвърждават наученото. Допълнително стимулирани и повишаващи качеството на учебния процес.

Не на последно място са и нашите слънчеви педагози – винаги усмихнати, с много желание за работа с децата!

Целогодишният курс по английски език се състои от 80 часа от по 45 минути и се провежда веднъж седмично в събота по график от октомври до май.

 

Курсове по английски език за деца между 8-12 години

 

Курсове по английски-8
Курсове по английски

Курсовете по английски език се провеждат съобразно възрастовата група на децата, като обучението е поставено вече на по-висок етап на развитие . Освен слушане и говорене, децата четат и по-големи текстове.
Акцентира се и върху писането, като неразделна част от учебнияпроцес. Отново мотивацията на учениците играе много важна роля в учебния процес. Обстановката в курса по английски език е непринудена и отпускаща, спомагаща за лесното усвояване на нови знания.

След като ни харесва да говорим, нека се научим да четем и пишем!

 • 2 до 4 клас – 80 часа х 45 мин.
 • 5 до 7 клас – 80 часа х 45 мин.

Курсовете по английски език се провеждат съобразно възрастовата група на децата. Обучението е поставено на по-висок етап на развитие. Освен слушане и говорене, децата четат и по-големи текстове.

Акцентира се и върху писането, като неразделна част от учебния процес. Обстановката в курса по английски език е непринудена и отпускаща, спомагаща за лесното усвояване на нови знания.

За децата  от 6-то и 7-мо училище е организирано безплатно взимането им от училище и съпровождане до центъра.
Целогодишният курс по английски език се състои от 80 часа от по 45 минути и се провежда 2 пъти седмично или 60 посещения по 1 астрономичен час.

 

Курсове по английски език за юноши 8-12 клас

 

Обучението по английски за най-големите ни ученици винаги е било приоритет в центъра. Курсовете по английски език се провеждат по нивата на Европейската езикова рамка – А1, А2, B1 и B2.
Ученикът може да се възползва и от помощ при проблеми в усвояването на материала по английски език в училище, като допълнителни упражнения и акцентиране на проблемни теми.
След като завърши успешно ниво B2, курса по английски език, курсистът може да продължи обучението си за подготовка за международен сертификат, в това число FCE; CAE; CPE; TOEFL и IELTS.

Едно ниво се състои от 80 учебни часа х 45 минути.

Курсовете по английски език за най-големите ни ученици винаги са били приоритет за нас.

Курсове по английски-2
Курсове по английски

Курсовете по английски език се провеждат по нивата на Европейската езикова рамка – А1, А2, B1 и B2.
Ученикът може да се възползва и от помощ при проблеми в усвояването на материала по английски език в училище, като допълнителни упражнения и акцентиране на проблемни теми.

След като завърши успешно ниво B2 от курса по английски език, курсистът може да продължи обучението си за подготовка за международен сертификат, в това число FCE; CAE; CPE; TOEFL и IELTS.

Високо квалифицираният преподавателски състав, качеството на курса по английски език и непринудената обстановка правят центъра притегателно място за много ученици и родители.

 

Green Pack for Children

 

Всички знаем ,колко важна е грижата за екологичното равновесие и опазването на околната средa. Живеем във времена, когато все повече осъзнаваме, че природата и човека са взаимосвързани.
Как да обясним на децата и на подрастващото поколение тези важни послания?
Как да фокусираме вниманието им върху наглед важни теми, но не дотам близки и ясни?

В сътрудничество с международната организация REC / регионален екологичен център за централна и източна Европа/, искаме да приобщим децата и учениците към важните гореспоменати екологични теми, а именно:

 • Как да се отнасяме пестеливо към природните ресурси
 • Как да запазим здравето си и да поддържаме добра хигиен

  Курсове по английски-3
  Курсове по английски
 • Как да се предпазваме от вредните влияния на съвременната технология
 • Как да предпазваме почвата , водата и въздуха от замърсяване и т.н.

 

И всичко това по интересен и достъпен за децата начин в курс по английски език, разработен сугестопедично, с много игри , песни и интересни дейности, които неусетно увличат децата и ги карат да учат английски език с огромно желание. Драги родители, искате вашето дете да научи английски пречупено през най-разнообразни теми от живия живот и същевременно, то да е запознато със основните проблеми в обществото, което ще го направи част от голямото семейство деца по света, които учат и общуват на тема екология и устойчиво развитие.
Запишете детето си на съботно училище при нас.

 

Частни уроци по английски език:

 

Курсове по английски език-7
Курсове по английски език

Фирмата предлага индивидуални уроци по английски за деца.

Обучението може да се осъществи по всички предлагани от центъра варианти и нива, при което се цели по-добра усвояемост на езика съобразена със специфичен подход и възможности на всяко дете.

Индивидуалните уроци по английски за деца се осъществяват с 1 или най-много 2-ма курсисти /когато са на едно изходно ниво и имат еднакви очаквания към обучението.

Предимства на индивидуалните уроци по английски за деца

 

 • Гъвкавост при определяне времето и интензивността на обучението – при частните уроци по английски
  Курсове по английски-4
  Курсове по английски

  език не се налага съобразяване с изградени вече групи;

 • Възможност за индивидуално определяне общия обем на обучението, както и общата цена на курса по английски език;
 • Възможност за индивидуално определяне тематичния фокус на уроците по английски за деца, например: курсове по  разговорен аглийски или допълнение към училищното обучение по английски и др.

Ние искаме да знаем, ние искаме да учим като се забавляваме!

Курсове по английски език за децамежду 7-8 години (първи клас)

Курсове по английски език за деца между 8-12 години

Курсове по английски език за юноши 8-12 клас
Green Pack for Children
Частни уроци по английски език:
Предимства на индивидуалните уроци по английски за деца