Корпоративно обучение

Корпоративно обучение по английски език

 

Предимства на курсовете по английски език в корпоративното обучение:

  • Гъвкавост при определяне времето, мястото и интензивността на курсовете по английски език
  • Възможност за определяне общия обем на обучението, както и общата цена на курсовете по английски език
  • Възможност за специфично определяне тематичния фокус на курсовете по английски език, например
    Корпоративно обучение-1
    Корпоративно обучение

    : курсове по разговорен аглийски; курсове по английски език за бизнес английски; курсове по английски език за специфична терминология; курсове по английски език за комуникативни умения при преговори; курсове по английски език за служебна кореспонденция; курсове по английски език за общуване с клиенти и др.

Фирмата предлага курсовете по английски език за корпоративно обучение за фирмени и професионални колективи. Обучението може да се осъществи по всички предлагани от центъра варианти, включително и чрез сугестопедичната методика.

Корпоративното обучение се осъществява на групи от 10 до 15 човека, като предварително всички се подлагат на входящ тест за определяне на изходното ниво на курсистите.

Курсовете по английски език може да се провеждат както на територията на центъра, така и на територията

Корпоративно обучение-2
Корпоративно обучение

на съответното предприятие или фирма /в разумна зависимост от разстоянието до съответната локация/

Ние имаме натрупан опит в провеждането на курсове по английски език за корпоративни обучения  – „Делфин-проект Екотехника” – гр. София,  завод „ AK  Магнит” – гр. Годеч, „Софарма” – гр. София.

Цената курсовете по английски език е специфична за всяко отделно корпоративно обучение. Определя се при съвместно договаряне и зависи от различни фактори като: наличие на транспортни разходи; необходимост от подготовка на строго специфична програма за обучение, както и от останалите стандартни фактори при определяне цената на курсовете по английски език.

Корпоративно обучение по английски език