Курсове по английски език групови

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Днес английският език е най-разпространеният и говорим език (за работна комуникация) не само в Европа, но и в света – 335 000 000 млн. са хората, които принадлежат към голямото семейство на англоговорящите. Ето защо едва ли ще бъде изненада за някого, че именно курсовете по английски език са най-търсените.

От тази гледна точка намирането на учител или школа, за разлика от преди, не представлява трудност за днешния потребител, даже напротив. Достатъчно е само да напишете „курсове по английски“ в мрежата и ще се появят няколко страници с резултати и предложения. За разлика от по-рано, фокусът на въпроса вече не е как да намерим, а как да изберем най-подходящия курс по английски в океана от информация, както и как да

Курсове по английски език-7
Курсове по английски език

преценим кой избор за нас е най-добрият?

Първата стъпка, преди започването и намирането на курсове по английски език, е да се определи кое ниво сте. Това лесно може да стане, както онлайн, така и на място в школа. Следващата крачка е да установите за себе си кое ще е най-ефективно – курсове по английски или индивидуални уроци. Ако по-добре се справяте да учите групово и характерът ви е състезателен или просто обичате обмяната на опит, в такъв случай най-добре е да се запишете на групови курсове по английски. Ако обаче имате нужда от човек, който да ви обяснява и да отделя внимание изцяло на вас за усвояването на материята, тогава индивидуалните курсове по английски са по-добрия вариант.

Друг сравнително нов метод, подходящ за хора, които са прекалено заети или на голямо разстояние са онлайн курсове по английски, които предоставят достъп до виртуална класна стая.

Поради голямото разнообразие и възможности в следващите редове ще отделим внимание, за да разгледаме различните видове и форми на курсове по английски

Групови курсове по английски

 

Курсове по английски-10
Курсове по английски

При груповите курсове по английски език, преподавателят най-често следва определени стандарти на обучение, като структурира предварително материала спрямо тях. Това е и причината опциите за импровизация  да са силно ограничени.

Важно при сформирането на групи за курсове по английски език е изучаващите да бъдат на приблизително равно ниво. Не лош пример са групи, които започват заедно от нулата, при тях се приема, че дори да има остатъчно знание отпреди нивото е едно.

За ефективността и качеството на курсовете по английски влиание оказва и броят на хората, които са в група. Препоръчително е той да бъде между 4 и 6 човека. По този начин материалът и упражненията, които се обхващат съумяват максимално да задоволят нуждите на курсистите. Предимството на колективното обучение, е че подобно на това в училищата позволява езикът говоримо да се практикува.

Освен това от педагогическа гледна точк
а обучението в групи има социален елемент, който позволява да си „сферяваме часовника“ спрямо останалите, което е стимул за допълнителна работа.

Индивидуални курсове по английски

 

Индивидуалните курсове по английски или уроци са подходящи за хората, които предпочитат да се вглъбяват в детайла на материата, да правят допълнително упражнения, притесняват се да допускат грешки пред други хора или просто харесват фокусът на преподавателя да е насочен към тях, за да усвояват по-лесно материала. Друго предимство на индивидуалните курсове по английски е и това, че дори да се наложи да пропуснете, поради служебни или лични ангажименти, това няма да се отрази, нито на материала, който взимате, нито на хорариума часове, защото уроците се провеждат в удобно за вас и спрямо графика ви време.

Онлайн курсове по английски

 

Курсове по английски 3
Курсове по английски

Модерните и все по-динамични времена, в които живеем, все повече налагат, както на тези, които искат нови знания, така и на школите да бъдат по-гъвкави и улесняващи процесите. Ето защо онлайн обучението, в частност провеждането на онлайн курсове по английски, все повече се развива през последните години. Виртуалните класни стаи и учене посредством видеа е бърз, лесен, удобен и разрешаващ достъп от всяка точка и време метод за провеждането на курсове по английски. Много работещи хора, с плаващи графици и липса на възможност да посещават присъствено курсове по английски, прибягват към този съвременен начин на обучение. Плюс при него е че поради значително по-голямата индивидуалност на уроците, курсистите полагат повече усилие за усвояване и задаване на въпроси, което благоприятства значително възприемането на материала.

Сугестопедия

 

Методът на проф. д-р Георги Лозанов представлява механизъм за усвояване на знанието без стрес и умора, по позитивен и спонтанен начин с помощта на изкуството и естетиката.

Курсове по английски-4
Курсове по английски

В основата на Сугестопедичните курсове по английски са заложени няколко основни принципа, сред които: любов, свобода, убеденост на преподавателя, че се случва нещо необикновено, неколкократно увеличен

материал спрямо традиционните методи на изучаване, приложение на класическото изкуство и естетика. По своята същност методът на Сугестопедията е съчетание между психология и педагогика като усвояването на материла се получава посредством скрити в мозъка резерви. Смята се, че той дава възможност за многократно по-бързо и лесно възприятие по време на курса по английски.

 

Езикови ваканции

 

Друг интригуващ и приятен начин за ученето на английски са езиковите ваканции. Те предоставят възможност на курсистите не просто да изучават езика, но и записвайки се на курс по английски да бъдат поставени в реална среда, в която да го практикуват. Междукултурният обмен е ефективен и доказан метод, който допринася за разкриването на потенциала и съчетаване на приятното с полезното.

 

Самоучител

 

курсове по английски език-11
курсове по английски език

В случай, че сте любител на откриването на нови знания индивидуално, книжарниците предлагат множеството самоучители с видео и аудио упражнения, които да осигурят на изучаващите пълен набор от необходимите материали. Предизвикателството при избора на курсове по английски под формата на самоучител е елементът, че сами трябва да търсите информация, ако не разберете нещо, и има риск грешно да научите някой неща. Плюсът е, че това предоставя възможност вие да бъдете активната страна, да търсите и намирате инфомация без риск да се озовете в ролята на пасивен слушател.

Книги, видеа, филми, музика

 

Независимо от това, кой от посочените варианти ще изберете за изучаването на английски, дали ще бъде на групови курсове по английски, самостоятелно или с виртуална класна стая, важно е допълнително да

Курсове по английски-4
Курсове по английски

практикувате езика чрез гледане на филми (без суптитри), четене на книги, слушане и превеждане на

текстове на песни, учене на материали на изуст, посещение на разговорни срещи или на различни форуми, където да може да разговаряте на езика. Особено полезно е слушането на новини на английски език, защото там той е в чистата си форма.

Групови курсове по английски

Индивидуални курсове по английски

Онлайн курсове по английски

Сугестопедия

Езикови ваканции

Самоучител

Книги, видеа, филми, музика