Callan Method детайли

Callan Method

 

Калан метод (Callan Method) в курсовете по английски език, се основава на начина, по който човек е учил родния си език – първо се говори и чак по-късно се чете и се пише.

Методът е ориентиран към възможността да се наблегне върху курсове по разговорен английски, да се разчупи несигурността в устното изразяване, породена от традиционната система на обучение по английски език за начинаещи. Обучението е динамично, в сравнение с другите английски езикови школи, говори се само на английски и ефективността се базира на основата на бърз въпрос и отговор, при което курсистът няма възможността да превежда на родния си език и започва да мисли и отговаря единствено на английски.

Знанията се натрупват постепенно, като се затвърждават с непрекъснат преговор и кратки междинни тестове.Повече за Callan на www.callan.co.uk.

Callan Method-1
Callan Method – учете с нас

Курсовете по общ английски език за начинаещи възрастни се осъществяват по нивата в съответствие с Европейската езикова рамка (A1, A2), като в тях са включени 6-те (от 12) нива на Калан метод.

Определянето на нивото на владеене на езика за курсисти по английски език за начинаещи се извършва с входящ тест,който се провежда от наш преподавател на място в езиковия център и тества най-вече говоримата способност на курсиста.

Курсовете за възрастни се провеждат 2 пъти седмично вторник и четвъртък; понеделник и сряда или събота и неделя по 3 учебни часа на посещение винаги от 18.30 до 21.00 часа през седмицата и през уикенда по определен график за нивата – в часови пояс от 9.00 до 19.00 часа .

Пакетна цена А1 -1-во и 2-ро ниво на Калан метод    – Beginner     – нива 1 и 2 по Калан  (48 часа- 8 седмици) – 384 лв.

Пакетна цена А2.1  -3-то и 4-то ниво на Калан метод-  Elementary – нива 3 и 4 по Калан (60 часа- 10 седмици) – 420 лв.

Пакетна цена А2.2  -5-то и 6-то ниво на Калан метод  Pre-intermediate – нива 5 и 6 по Калан ( 60 часа – 10 седмици) – 420 лв.

За повече информация, моля свържете се с нас на нашите телефони за София или на нашия е-mail.

Callan Method-2
Callan Method – запиши се при нас

 

Callan Method