Имоти Варна

Имоти Варна

 

Подема на търсенето и предлагането на недвижими имоти във Варна и страната води до стабилизирането на имотния пазар и до повишаване на строителството на нови сгради. Благоприятните условия, по-добрите възможности за кредитиране, както и повишаването на стандарта на живот прави българите по-платежоспособни и по-склонни към купуване на имоти във Варна и страната. Ако търсите имоти във Варна с инвестиционна цел или просто имате нужда от ново жилище, агентите ни ще ви помогнат с полезна информация и съвети.

 

Статистика за сделки с недвижими имоти във Варна

            Реални сделки с недвижими имоти във Варна за първото тримесечие на 2017 година

имоти Варна-1
имоти Варна

Тенденциите в морската столица на страната се задържат около миналогодишното ниво, като може да се отбележи лек ръст на осъществените сделки с недвижими имоти във Варна. За първото тримесечие на 2017 година, броят на реалните сделки с недвижими имоти във Варна е малко над 2000, като стойностите се различават едва с няколко в сравнение с данните за периода януари – март 2016 година. В това число се включват сделки с всякакъв тип недвижими имоти във Варна – апартаменти, къщи, земи, офиси и други.

            Реални сделки с недвижими имоти във Варна за второто и третото тримесечие на 2017 година

Второто тримесечие на 2017 година отбелязва ръст в успешните сделки с недвижими имоти във Варна, като данните показват 3046 реални прехвърляния на имущество. Тенденцията при търсенето на недвижими имоти във Варна за месеците април – юни е лесно обяснима заради наближаването на летния туристически сезон, който за 2017 година доведе повече летуващи в морската столица на България. В сравнение с второто тримесечие на 2016 година, когато реалните сделки с недвижими имоти във Варна са били 2875, наблюдаваме лек ръст през 2017 година.

Третото тримесечие на 2017 година бележи лек спад в сравнение с миналогодишните данни, като за периода юли – септември 2017 реалните сделки с недвижими имоти във Варна са били 3015, за сметка на 3113 за

имоти Варна-12
имоти Варна

същия период през 2016 година.

            Успешни сделки с имоти във Варна през последните години

През последните 5 години се наблюдава трайна възходяща тенденция в реалните сделки с недвижими имоти във Варна, като за първото тримесечие на 2012 година броят им достига едва 1629. Тенденциите за периода 2012 -2017 година показват значително повишаване на търсенето на имоти във Варна. Ако за периода януари – септември 2012 година общият брой на реалните сделки с недвижими имоти във Варна е бил 6997, то през 2017 година този брой вече достига 8142. Това е ръст с близо 14 процента в осъществените сделки с недвижими имоти във Варна.

 

Бум на строителството на имоти във Варна

            Строителство на нови имоти във Варна през 2016 година

имоти Варна-2
имоти Варна

Още през 2016 година започна тенденцията за увеличаване на строителството на имоти във Варна, като според данните, нивата са достигнали тези от 2004 година. Най-голям процент на новото строителство за 2016 година бележат офис имотите във Варна и страната, като в сравнение с предходната година, разгърнатата площ на този тип пространства е била почти двойно по-голяма от колкото през 2015. През 2016 година наблюдавахме и ръст в завършеното ново строителство, като за имотите във Варна стойностите надвишаваха с 40 процента данните от предходната година.

            Строителство на нови имоти във Варна през 2017 година

За третото тримесечие на 2017 година, морската столица на България се нарежда на второ място в страната по брой на започнатото строителство на нови сгради, като разгърнатата площ на започнатите жилищни имоти във Варна е близо 50 хиляди квадратни метра. Преди започнатите жилищни имоти във Варна се нарежда само Пловдив, където разгърнатата площ е над 58 хиляди квадратни метра.

            Нарастване на броя на издадени разрешителни за строеж на жилищни имоти във Варна

През последните няколко години Националния статистически институт отбелязва нарастване на броя

имоти Варна-3
имоти Варна

разрешителни за започване на строеж на жилищни имоти във Варна. Ръстът се забелязва през последните 3 години, като за периода януари – септември разгърнатата жилищна площ на имотите във Варна, получили разрешително за строеж достига близо 200 хиляди квадратни метра. За същия период през 2017 година разгърнатата площ на имотите във Варна с разрешително за строителство са вече почти 270 хиляди. Това е около 25% ръст в разрешителните за изграждането на нови жилищни имоти във Варна само за 3 години.

            Повишаване на търсенето на жилищни имоти във Варна на зелено

Увеличаването на разрешителните и започнатите строежи на нови жилищни имоти във Варна води и до увеличаване на търсенето на жилища на зелено. Все по-често хората залагат на жилищните имоти във Варна на зелено заради гъвкавостта на строителството и възможността за промени в плановете на самото жилище.Това позволява на всеки да устрои пространството по най-добрия и функционален начин.

 

Ваканционни имоти във Варна

На пазара на недвижими имоти във Варна се наблюдава стабилизирането и подема на търсенето и предлагането на ваканционни имоти. Макар и много експерти да предвиждаха срив в търсенето на този тип имоти във Варна заради оттеглянето на част от руските туристи и инвеститори по българското Черноморие, това не се случи. Това е факт, защото все повече българи изразяват интерес към ваканционните имоти във Варна не само като дом, но и като възможност за дългосрочна инвестиция и отдаването на имуществото под наем.

имоти Варна-4
имоти Варна

Макар и част от руските туристи и инвеститори да са се оттеглили от българския пазар на недвижими имоти във Варна и по Черноморието, все още има желаещи да инвестират в жилища по морето. Наблюдаваме и засилване на интересите от страна на украинци, британци и ирландци, както и все повече инвеститори от Западна Европа.

            Все повече българи търсят ваканционни имоти във Варна

Въпреки силното чуждестранно присъствие на пазара на недвижими имоти във Варна, основната част от

купувачите са българи. Наблюдаваме тази тенденция заради повишаващия се интерес към закупуване на първи или втори ваканционен имот във Варна, заради свободата и възможността след това да го предложат отново на пазара, но под наем.

            Ваканционни имоти във Варна за почивка

Освен инвестиционната гледна точка на ваканционните имоти във Варна, все повече българи търсят да закупят имущество по родното Черноморие с личната цел просто да си почиват и да имат втори дом на морето. Започва да се развива и понятието „номади“, което се отнася до хората, които решават да закупят ваканционни имоти във Варна или другаде по Черноморието и след няколко години, след като локацията им омръзне, да го продадат и да потърсят ново на друго място. Подобряването на стандарта на живот, както и изключително благоприятните условия за покупка на ваканционни имоти във Варна и страната създава възможността за съществуването на този тип „номади“.

 

Имоти във Варна за изграждане на хотели

имоти Варна-8
имоти Варна

Черноморието е едно от предпочитаните места в страната за изграждане на хотели именно заради големия брой туристи в активния летен сезон. Това повишава и търсенето на по-просторни земи и имоти във Варна, които да предоставят възможност за строеж и да разполагат с нужните изисквания за строеж – достъп до пътната мрежа, прекаран водопровод, електричество и други.

Строежите на хотели по Черноморието, най-вече при имотите във Варна е изключително добра инвестиция, която се оправдава сезон след сезон. За 2017 година най-предпочитаната дестинация в края на сезона (месец септември) е именно морската ни столица, като само за 1 месец в града са отседнали почти 800 хиляди души. Все повече и по-големи международни хотелски вериги избират България като дестинация да открият нов обект, което завишава и търсенето на имоти във Варна.

 

Нежилищни имоти във Варна с жилищна цел

имоти Варна-5
имоти Варна

Тенденциите показват, че все повече млади хора се обръщат към нежилищните имоти във Варна, които обаче са подходящи за живот. В това число се включват гаражните клетки, изоставени складове и стари фабрики, тавани, сутерени, партери и други. Този тип имоти във Варна се определят като нежилищни заради изискванията към жилищата, за да могат те да се квалифицират като годни за живот. Нежилищните имоти във Варна са тези, които не могат да покрият минималните изисквания за площ, наличност на санитарни възли, мазета/тавани, паркоместа и други.

            Защо се повишава търсенето на нежилищни имоти във Варна?

Тези изисквания често могат да бъдат предизвикателство за инвеститорите и изпълнителите на нови жилищни имоти във Варна, поради факта, че при строителството може да се създадат неизползваеми помещения. Именно затова се обособяват тези нежилищни имоти във Варна, които обаче са годни за обитаване и живот. Тенденциите показват, че все повече хора започват да обръщат внимание на партерните имоти във Варна, както и жилищата на последен етаж. Сред групата, която най-често търси такива имоти във Варна попадат предимно млади хора, които работят в IT сферата, както и артистичните личности, които виждат перспективата в тези пространства и могат да проявят креативност в интериорния дизайн.

 

Складови площи и логистични имоти във Варна

Търсенето на складови площи и логистични имоти във Варна и страната продължава да нараства, като най-голямо търсене се отбелязва при имотите с площ около 500 квадратни метра. Това е породено от завръщането на чуждестранния интерес в страната и повишаващите се инвестиции, както за покупката на имоти във Варна и областта за изграждане на складови площи, така и за наемане на вече разработени и готови терени. Тенденциите за повишаване на търсенето на складови помещения и имоти във Варна и областта се наблюдава основно през последните три години.

            Търсене и предлагане на складови площи и логистични имоти във Варна за 2016 година

имоти Варна-6
имоти Варна

Тенденциите за 2016 година показват драстична разлика в търсенето и предлагането на складови помещения и имоти във Варна и областта от този тип, като при по-малките пространства за предлагане от 5% е имало 4 пъти по-високо търсене – 20%. Колкото по-големи стават складовите пространства и имоти във Варна и областта, толкова повече се увеличава и тяхното търсене. Складовите помещения и имоти във Варна до 1000 квадратни метра са предлагали 5% от собствениците, а тук търсенето е било 6 пъти по-голямо – 30%. Подобни са и данните за складовите помещения и имоти във Варна и областта от този тип и за над 1000 квадратни метра.

            Ограниченото предлагане води до засилване на търсенето на имоти във Варна, подходящи за складови площи

Голямото търсене води до недостиг на предлагането, както и до изоставане на новото строителство. Това от своя страна води до бързото изчерпване на подходящите имоти във Варна и страната, които да разполагат с необходимото разположение и инфраструктура. Част от инвеститорите решават да заложат на закупуване на имоти във Варна и страната и изграждането на собствени складови площи и логистични центрове, но това понякога може да бъде рисково заради продължителния период от време, в който да се възвърне вложената инвестиция.

            Търсене и предлагане на складови площи и логистични имоти във Варна за 2017 година

имоти Варна-11
имоти Варна

За първите шест месеца на 2017 година се наблюдаваше голямо търсене на имоти във Варна, подходящи за изграждането на строителни терени и промишлени предприятия. Едновременно с това стартираха и множество проекти за ново строителство на имоти във Варна и областта, които да могат да отговорят на повишаващото се търсене. За същия период имаше и голям брой инвеститори, които търсят складови помещения и имоти във Варна под наем, като там те имат много по-високи изисквания – съвременно изградени съоръжения, които предоставят добри условия за работа.

 

Намирането на най-подходящите имоти във Варна

Независимо какъв тип имоти във Варна търсите, със сигурност тяхното намиране ще бъде много по-лесно, бързо и ефективно с помощта на агентите ни. Ние можем да ви предложим ексклузивни предложения за имоти във Варна и страната в зависимост от това, какво търсите. Агентите на недвижими имоти във Варна и страната, могат да ви помогнат както в откриването на вашия нов дом, така и в намирането на най-доброто място за развитие на вашия бизнес.

            Лесни и успешни сделки с недвижими имоти във Варна и страната

Намирането на най-подходящите и изгодни имоти във Варна и страната често може да бъде труден и мъчителен процес без помощта на агенти на недвижими имоти. Това е така, защото често човек, който не познава толкова добре пазара може лесно да се подведе и да бъде излъган при покупката на имоти във

имоти Варна-7
имоти Варна

Варна и страната. Именно затова агентите ни ще ви помогнат не само в правилното подбиране на подходящите за вас имоти във Варна, но и ще бъдат с вас по време на целия процес. По този начин можете да бъдете спокойни, че вашата инвестиция е оправдана и наистина си заслужава.

Дългогодишният ни професионализъм, както и опитът и познанията ни за пазара на недвижими имоти във Варна, страната и по света като цяло ни превръща в ценен и доверен партньор за много инвеститори, купувачи или продавачи. Хиляди се довериха на услугите ни и намериха мечтания си дом или най-доброто място за техния бизнес. Ако вече сте решили, че сте готови да пристъпите към сделка с недвижими имоти във Варна, потърсете най-близкия до вас агент и си гарантирайте спокойствие и сигурност!

 

Статистика за сделки с недвижими имоти във Варна

Бум на строителството на имоти във Варна

Ваканционни имоти във Варна

Имоти във Варна за изграждане на хотели

Нежилищни имоти във Варна с жилищна цел

Складови площи и логистични имоти във Варна

Намирането на най-подходящите имоти във Варна