Имоти София

Имоти София

 

Имоти София-1
Имоти София

Определено 2017 година се определя като успешна в областта на недвижимите имоти в София и страната поради множество критерии. Повишаването на търсенето, по-добрите условия на кредитиране, увеличаване на строителството, възможностите за покупки на стари жилищни имоти в София и страната, както и бумът на търсенето на жилища на зелено. Това са само част от ключовите тенденции, които наблюдавахме при пазара на недвижими имоти в София страната за 2017 година.

 

Статистика за сделките с недвижими имоти в София и страната

 

Началото на 2017 година бележи ръст на успешните сделки с недвижими имоти в София, като техният брой надвишава 5 хиляди. В това число се включват всякакъв тим имоти в София – апартаменти, търговски площи, офиси, гаражи, земи и други. За сравнение с първото тримесечие на 2016 година, наблюдавахме лек спад на успешните сделки с недвижими имоти в София в размер от малко над 2 процента на годишна база. За периода януари – април, сключените сделки за недвижими имоти в София са били 5149.

Имоти София-2
Имоти София

Разликата в стойностите може лесно да се обясни именно с факта, че те показват само сделките, сключени върху вече построени имоти в София, като изключват всички покупки на жилища на зелено, които все още не са получили разрешително за ползване.

            Успешните сделки с имоти в София за второто и трето тримесечие

За второто тримесечие на 2017 година, успешните сделки с имоти в София са нараснали до 7441, като успяват да задминат стойностите от 2016 година, когато реализираните сделки за имоти в София са били 6830. Сравнението между третото тримесечие на 2016 и 2017 година показват много близки стойности, като за 2016 година успешните сделки за имоти в София са били 6073, а за 2017 – 6300.

            Успешни сделки с имоти в София през последните години

Данните от Агенцията по вписванията показват възходяща тенденция в областта на сделките с недвижими имоти в София, като за периода от 2012 до 2017 година, за първото тримесечие, те са нараснали от около 3300 на малко над 5000. При сделките с недвижими имоти в София и страната можем да отбележим тенденциите в по-големите градове – Пловдив, Варна, Бургас, където статистиките отново отчитат леко понижаване на реалните сделки.

 

Финансиране на покупката на имоти в София и страната

Макар статистиката да показва лек спад в реализираните сделки за недвижими имоти в София и страната,

Имоти София-3
Имоти София

ситуацията на пазара не стои точно по този начин. Ако според официалните данни за успешно реализираните сделки с недвижими имоти в София и страната не се включват жилищата, закупени преди разрешително за ползване, то покупката на имоти на зелено е отразена в банковата статистика на отпуснати кредити за първото тримесечие на 2017 година.

Според Българската Народна Банка периодът от януари до април 2017 година отчита над 900 милиона лева, отпуснати като кредити за закупуване на имоти в София и страната. Данните показват, че това е с близо 45 процента ръст на финансирането на покупка на недвижими имоти в София и страната, като стойностите за първото тримесечие на 2016 година са били малко над 630 милиона лева.

В момента условията за получаване на ипотечен кредит за покупка на имоти в София и страната са по-изгодни от всякога, като банките предлагат все по-голямо финансиране на много по-ниски лихвени проценти. За първото тримесечие на 2017 година, усреднените лихвените проценти на банките за дългосрочни заеми за покупка на недвижими имоти в София и страната са били 4,04 процента. Нарастването на финансирането на имоти в София и страната се отбелязва и в самия брой на одобрени кредити, като само за столицата, броят на ипотеките за първото тримесечие е почти 3300. За сравнение, от януари до април 2016 година, броят на ипотеките за имоти в София е бил едва 2500.

На годишна база ипотечните кредити за недвижими имоти в София и страната нараства, като ръст се отбелязва и в Пловдив, Варна и Бургас с над 20 процента.

 

Бум на строителството на жилищни имоти в София и страната

 

Имоти София-4
Имоти София

Повишаващото се търсене, породено от повишаването на стандарта на живот, както и от ниските лихвени проценти за ипотечните кредити логично води до бум в строителството на нови жилищни имоти в София и страната. Това увеличение се проследява по два критерия – издадени разрешителни за строителството на нови жилищни имоти в София и страната, както и започнатите вече сгради. Само за столицата, издадените разрешителни за строеж на нови жилищни имоти в София за 2015 и 2016 година са над 5 хиляди. В сравнение със стойностите от началото на годината наблюдаваме почти двоен скок на новото строителство жилищни имоти в София и страната, като през 2008 година броят на разрешителните е бил между 1000 и 3500.

            Тенденции на строителството на имоти в София

2017 година продължава тенденцията, като за първото тримесечие броят на разрешителните за строеж на нови сгради и жилищни имоти в София са над 1700, което е значително повече от стойностите от същия период през 2016 година – над 30% ръст.

Имоти София-6
Имоти София

Ако разгледаме втория критерии, а именно започнатото строителство на нови жилищни имоти в София, за първото тримесечие на 2017 година, стойностите достигаха близо 1500, което в сравнение с периода януари-април 2016 и стойностите от малко над хиляда нови строежа е ръст от над 40 процента. За второто тримесечие на 2017 година още над 1100 жилищни имоти в София стартираха строителството, като стойностите отново са по-високи от миналогодишните. За второто тримесечие на 2016 година числата показват под 1000 започнати жилищни имоти в София.

Единствено за третото тримесечие на 2017 година, стойностите на започнатите жилищни имоти в София са по-ниски от миналогодишните – 880 на 1032. Като цяло, обаче, ръстът на нови жилищни имоти в София за първо, второ и трето тримесечие на 2017 година са значително по-високи от тези за 2016 – 3 445 на 2 987.

 

Луксозни жилищни имоти в София с инвестиционна цел

 

Луксозните имоти в София, също както по Черноморието и курортните градове бележат повишаване на търсенето, заради устойчивата инвестиция и високите нива на възвращаемост. Данните показват, че търсенето и успешните сделки за покупка на луксозни имоти в София през първите шест месеца на 2017 година са нараснали с над 40%, като се повишава и броят на луксозни жилища, които се предлагат за отдаване под наем. Луксозните имоти в София с най-високи стойности на квадратен метър остават в районите около Докторска градина, както и при Софийския университет, като достигат и надвишават 2000 евро.

Луксозните имоти в София определено са по-висока инвестиция, но предлагат стабилна и добра възвращаемост през годините. Търсенето на пазара показва, че най-желаните луксозни имоти в Со

Имоти София-5
Имоти София

фия възлизат като обща инвестиция до 300 хиляди евро за напълно обзаведен апартамент и между 150 и 200 хиляди евро за имоти в София, намиращи се в по-централни райони на столицата, но нуждаещи се от основен ремонт и обзавеждане.

 

Високите стойности на инвестициите при луксозните имоти в София са оправдани от нарастващите цени на наемите, като обзаведен двустаен апартамент в централните части на столицата може да достигне до 1500 евро наем на месеца, а тристаен – до 2000 евро. При луксозните имоти в София се запазва „кварталната“ тенденция, както при жилищните, като сред най-желаните райони отново се нареждат Лозенец, Иван Вазов, Изгрев, около булевард България, Изток и Гео Милев.

 

 

Инвестиционни имоти в София

 

            Инвестиционни имоти в София за отдаване под наем

Все повече хора започват да гледат на имотите в София като добра инвестиция именно заради голямото търсене. Макар и условията за покупка на имоти в София да са най-добрите от последните години, все още има голям процент от хора, които не могат да си позволят собствено жилище в столицата и търсят да наемат апартамент или къща. Именно затова, през последните години освен оживлението на пазара на покупко-продажбата на имоти в София, наблюдаваме и засилено търсене за наемане, както и повишаване на цените на наемите. Тенденциите посочват, че годишно повишаването на месечните такси за наем се увеличават с около 10% в зависимост от търсенето и локацията на имотите в София.

            Инвестиционни имоти в София за бизнеса

България продължава да бъде привлекателно място за преки чуждестранни инвестиции, като столицата

Имоти София-7
Имоти София

успява да привлече почти половината от международния бизнес. Именно това превръща и бизнес имотите в София в изключително доходоносни и търсени. Сред най-желани остават търговските площи и офис имоти в София, разположени на Витошка, както и логистичните имоти, разположени в покрайнините на столицата.

            Инвестиционни имоти в София с логистична цел

Благоприятните икономически условия, повишаването на търсенето на пазара, както и стимулирането на икономиката води до повишаване на търсенето на логистични имоти в София. Все още търсенето им, обаче, изпреварва предлагането и това прави пазара доста по-конкурентен. Най-търсените и желани логистични имоти в София остават в района на терминал 1 и 2 на Летище София, както и към магистрала Тракия, по посока Пловдив. Още от началото на 2017 година предлагането на логистични имоти в София варира от 840 до 900 хиляди квадратни метра, като в това се включват и складовите площи в столицата. Наблюдава се увеличение спрямо миналата година с около 5%. Най-голямо търсене на логистични и складови имоти в София се генерира от търговци, опериращи с бързооборотни стоки.

Има все повече международни компании и производители, които не се задоволяват с наличните логистични и складови имоти в София и търсят покупка на земя, за изграждането на специализирани за тяхната работа операции. Тенденциите към повишаващия се интерес към логистичените имоти в София предполага и бъдещо създаване на логистични паркове в столицата.

            Инвестиционни имоти в София с индустриална цел

Един от основните инвеститори и клиенти за индустриални имоти в София остават производителите на автомобилни части и леката промишленост. Според различни проучвания, България продължава да бъде

Имоти София-8
Имоти София

изключително привлекателна за производителите на автомобилни компоненти, което генерира търсене и на индустриалните имоти в София. Макар и фабриките и производствените центрове да са пръснати из цялата страна, през 2017 година се наблюдава интерес към западните столични квартали и индустриални имоти в София.

Повишаването на търсенето на индустриални имоти в София както за покупка, така и за наем поражда нужда от развитието им, както и изграждането на модерни и съвременни съоръжения, които могат да задоволят нуждите на чуждестранните инвеститори. До третото тримесечие на 2017 година е започнало строителството на близо 200 хиляди квадратни метра индустриални имоти в София и областта. 2017 година е благоприятна за стимулиране на инвестициите и развитие на проектите в областта на индустриалните имоти в София.

Индустриалните имоти в София са изключително търсени и успешни заради няколко основни фактора, които включват добрата инфраструктура на града, връзката му с международни пъти възли, както и наличието на квалифицирана работна ръка за съответния бранш. Добрата инфраструктура на индустриалните имоти в София е не само лесния достъп до транспортни връзки, но и оптималното разпределение и използване на наличното пространство, което да не изисква допълнителни дейности по строеж и преструктуриране.

До скоро по-голямата част от инвеститорите в България търсиха индустриални площи в западна и южната част на страната, но там предлагането се пренасити и намирането на квалифицирана работна ръка започна да става все по-трудно. Именно затова, те започнаха да се насочват към северните части и да търсят индустриални имоти в София и областта. В тази част на страната намирането на работна ръка е по-лесно, както и откриването на подходящ и отговарящ на всички изисквания индустриален имот в София.

            Инвестиционни имоти в София – заведения и търговски обекти

Имоти София-11
Имоти София

Все повече хора решават да заложат на развитието на самостоятелен бизнес от бранша на заведенията или търговските обекти и за целта те имат нужда от подходящи имоти в София, които да отговарят на техните изисквания, както и на стандартите за работа. Според последния доклад на Main Streets Across The World за 2017 година, булевард Витоша или известен още като „Витошка“ е 51-вата улица с най-скъпи наеми на търговски площи и имоти в София в света. Но това не е са единствените имоти в София, които могат да ви гарантират дългосрочна и стабилна инвестиция и възможност да развивате бизнес.

Агентите на недвижими имоти в София и страната могат да ви помогнат в намирането на най-подходящото място за вашия бизнес, независимо дали искате да купувате или да наемате. Ние знаем колко е важна локацията, доброто позициониране и техническите критерии на този тип имоти в София и можем ефективно да ви помогнем в намирането на най-подходящото място за вас.

 

Офис помещения и имоти в София

 

Имоти София-9
Имоти София

С развитието на IT бизнеса и аутсорсинга в страната се повишава търсенето на офис помещения и имоти в София. След тях по търсене на офис помещения и имоти в София се нареждат фармацевтичната индустрия и финансовия сектор. Според данните, търсенето надвишава леко предлагането, като за трите тримесечия на 2017 година офис площите и имоти в София са се увеличили до около 130 хиляди квадратни метра. За да се удовлетвори търсенето на пазара, както и повишаващия се брой компании, които искат да изнесат и развиват бизнеса си в България, през 2017 година наблюдаваме повишаване на строителството на офис сгради и имоти в София. Данните показват, че до края на 2017 година, площта на новите офис помещения и имоти в София трябва да нарасне с близо 125 хиляди квадратни метра. Невъзможността все още предлагането да отговори на повишаващото се търсене води и до поскъпване на наемните цени на офис помещенията и имоти в София, като стойностите средно за този тип сгради достигат до 13 евро на квадратен метър.

 

Повишаващо се търсене на недвижими имоти в София и областта

 

Постоянното повишаване на населението в столицата води до все по-голям интерес и търсене на имоти в София и близките до града области. Парцелите, които позволяват изграждане на къщи и вили стават все по-интересни и атрактивни имоти в София и областта, заради спокойствието, което предлагат, както и достъпните цени. Все по-голяма част са хората, които търсят спокойствие, пространство и уединение, което могат да предложат вилите, къщите и имотите в София и околните области. Агентите на недвижими имоти в София и страната могат да ви запознаят с атрактивни предложения за продажба на парцели или готови жилища или наем на къщи и вили в покрайнините на столицата.

 

Проблеми с паркирането в столицата и откриване на парко имоти в София

 

Нарастването на населението в столицата води и до повишаване на броя на автомобилите в града. Това често поражда трудности при намиране на паркомясто и засилва търсенето на парко имоти в София. Агенти, които недвижими имоти в София и страната могат да ви предложат изгодни предложения за паркоместа, гаражи и имоти в София от този тип, за да можете да си гарантирате, че ще имате къде да съхранявате автомобила си и винаги ще имате къде да паркирате. Макар, че повечето жилищни имоти в София се предлагат

Имоти София-10
Имоти София

заедно с гаражни клетки или парко места, голяма част от сградите, които са по-старо строителство не предлагат тази услуга. Именно затова агентите ще ви помогнат не само в избирането на най-добрите имоти в София, но и намирането на всички нужни удобства за вас, сред които се включват и паркоместата и гаражите.

 

Как да откриете бързо и лесно най-добрите и качествени имоти в София?

 

Независимо какви имоти в София търсите – дали жилищни, инвестиционни, индустриални, логистични, офис пространства и други, агентите на недвижими имоти в София и страната ще бъдат вашия доверен партньор в процеса. Ние знаем колко е важно намирането на най-добрите и изгодни имоти в София за всеки човек и бизнес и можем да ви предложим професионална помощ в процеса. Агентите на недвижими имоти в София и страната разполагат с богатия опит на компанията, както и ексклузивни предложения, които не можете да намерите никъде другаде на пазара. Доверете се на нас, когато решите да пристъпите към инвестиране в покупката или наемането на недвижими имоти в София.

Никой не продава повече имоти от нас!

 

Статистика за сделките с недвижими имоти в София и страната

Финансиране на покупката на имоти в София и страната

Бум на строителството на жилищни имоти в София и страната

Луксозни жилищни имоти в София с инвестиционна цел

Инвестиционни имоти в София

Офис помещения и имоти в София

Повишаващо се търсене на недвижими имоти в София и областта

Проблеми с паркирането в столицата и откриване на парко имоти в София

Как да откриете бързо и лесно най-добрите и качествени имоти в София?