Мениджър мнения

Мениджър

 

Преди да говорим за мнения и препоръки, нека разгледаме основните дейности.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?

Днес на територията на София функционират над 100 фирми, които предлагат ефективно управление на жилищни сгради. Компанията е лидерът в тази сфера, с над 50% пазарен дял, който обслужва 1200 Етажни Собствености и осигурява „Професионален домоуправител“ на 25 000 домакинства. Поставяйки основите на

Мениджър-5
Мениджър

фасилити мениджмънта в България, ние гарантираме комфорт и сигурност, чрез услугите които предоставя:
• Административна и финансова дейност – създава и поддържа Книга на собствениците и Правилник за вътршният ред. Освен извършването на различни финансови операции и периодични отчети, главна задача е и предоставянето на подробна и ясна информация, за всички жители на сградата, защото вашето мнение е от изклчителна важност за крайният резултат.
• Организационни услуги – Като част от своите пакети „Професионален домоуправител“, включва:
– ремонтна дейност на Етажната Собственост
– огледи, избор на най-подходящите оферти
– технически контрол, гарантиращ качество

• Юридическа услуга – носи отговорност и за всички несъбрани, дължими такси на живущите в сградата. При не коректно отношение, започва юридическо производство, изцяло за сметка на фирмата, както и стриктни мерки в случай на конфликти.
• Технически дейности – Бърза и адекватна реакция при възникване на всякакъв вид технически проблеми в Етажната Собственост, без значение дали е по време или извън работно време.
За да бъдат тези услуги максимално ефективни, фирмата поставя на първо място персоналните нужди и специфичните потребности на всички собственици, наематели и ползватели на дадена сграда. Тук фокуса е поставен върху:

МНЕНИЕТО НА ХОРАТА

мениджър-1
мениджър

Важна част от фасилити мениджмъта е мнението на потребителите. Чрез Google търсачката може да откриете няколко основни групи от клиентски мнения, оформени по време на ползваните услуги. Ето защо прoблемите във вашият вход, се решават адекватно и отговорно:
1. Избирате водещата комания в България, която доказва своя професионализъм, отваряйки вратата за нови възможности в съвместното, междусъседско съжителство;
2. Компанията пести време, енергия и поема вашите отговорности, по висококачествен начин;
3. Осигурява прозрачност на всякаква информация, необходима за развитието на Етажната ви Собственост;
4. Предоставя бърза реакция, в критична ситуация, независимо дали е в рамките на работното време или не.
Всичко това правим ние, различната компания, която се превръща в иновативна и доказана алтернатива на традиционния домоуправител.
Ето какво споделя Нина Атанасова, във facebook: „Благодаря ви за положените усилия! Сега нашият вход изглежда по-приветливо място за живеене.“ Не случайно за последните месеци фирмата има над 10 228 последователи и близо 11 000 харесвания. А, Данислав Иванов благодари за предколедното почисване, не само в сградата, но и на външните части.
За да бъде ефективен, като бранд, дружеството следи постоянно мненията на своите клиенти. Разбира се всяка една критика приема, като стимул за конкретни мерки и дава възможност за поставянето на ясна стратегия и тактики за нейното изпълнение.

КАКАВО ПОЛУЧАВА СОБСТВЕНИКА, НАЕМАТЕЛЯ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛЯ НА ЕС, чрез нас?

мениджър-2
мениджър

• УПС – Уникално предложение за съжителстване, според предварително изготвен план за действие, който да отговори на специфичните нужди на живущите. Той трябва да е полезен и коректно да отразява решаването на проблемите.
• Професионално обслужване от квалифицирани специалисти – събрано в едно, означава улугата частен домоуправител, в лицето на компанията, която да гарантира и юридически и технически спокойното съжителстване във вашият вход.
• Адекватна и бърза реакция, при възникнали въпроси или извънредни ситуации. Освен по обичайният начин, позвънявъне на тел. 0700 12 271, обратна връзка може да получите, на клик разтояние в нашият сайт. За нас е важен всеки ваш въпрос, коментар, мнение, защото това ни кара да се развиваме и заедно да намираме ключа към успеха. Ето защо в нашият сайт сме обърнали специално внимание на въпросите, които най- често се задават. Пример:
– Като фирма, занимаваща се с упрвлението на етажната собственост, какви са вашите задължения?
– Какво представлява услугата „Професионален домоуправител?
– Каква е месечната вноска? т.н.
Ето какво отговорихме на Анна Асенова от жк. „Белите брези“, когато ни попита за отчетта на входа ѝ, през изминалият месец:
– За всички изразходвани средства през изтеклият период, отчет може да получите по електронен път от

Мениджър-6
Мениджър

сайта ни и следващата седмица ще бъде оставен на хартиен носител, във вашият вход, на видно място – Анна даде обратна връзка, като изрази своето положително мнение на страницата на сайта, след 8 дни, за което ѝ благодарихме. Ето и още едно съществено мнение на Борислав Костов, който посочва причините.
– „ Освен стандартните услуги ние предлагаме в пакета „Професионален Домоуправител“ и такива, които много ни харесаха и най-вече ни отменят от нашите задължения, а това са:
✔ Почистване на входните помещения
✔ Дезинсекция и дератизация
✔ Рекламни услуги
И за да помогнем и на други наши колеги и приятели, да се чувстват по-конфортно, ние им препоръчахме тази фирма.“
Когато става въпрос за доверие, несъмнено, на първо място излизат мненията на нашите клиенти. Те са критерии за това, дали работата ни е свършена добре. Ако мненията са положителни, ние се радваме на добрите резултати, ако пък са с отрицателен знак, това е движещата сила, която ни стимулира да влагаме двойно по-вече енергия, време и средства, за намиране на оптимални решения. Всеки ден в сайта ни получаваме препоръки, мнения и запитвания, на които отговаряме по възможно най-коректен начин, по всяко време на денонощието. Ако и вие имате нужда да зададете своя въпрос, по даден казус или желаете да изразите своето мнение, може да го направите в удобен за вас час, без да се съобразявате с обичайните ограничения на работното време.

ЗАЩО БИХТЕ ИЗБРАЛИ НАС ЗА ВАШ ДОМОУПРАВИТЕЛ?

Има няколко причини:
• Това е компанията с водещи позиции в управлението на Етаната Собственост в България,
• Ние поставяме на първо място вашите нужди и проблеми, като живущи в дадена сграда и вашето мнение

Мениджър-7
Мениджър

е фактора определящ добрите резултати,
• Със своите професионални екипи, гарантира качество и ефективност на високо ниво,

• И не на последно място, осигурява пълно обслужване на достъпни цени, съобразени с изисванията на пазара.
Ако имате потребност да изразите своето мнение, може да го направите на сайта ни, това е важно за да открием заедно формулата на успеха.

КАКАВО ПРЕДСТАВЛЯВА
МНЕНИЕТО НА ХОРАТА
КАКАВО ПОЛУЧАВА СОБСТВЕНИКА, НАЕМАТЕЛЯ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛЯ НА ЕС, чрез нас
ЗАЩО БИХТЕ ИЗБРАЛИ НАС ЗА ВАШ ДОМОУПРАВИТЕЛ