Чaстен домоуправител

Чaстен домоуправител

                                            

Какво знаем за частният домоуправител?

 

Чaстен домоуправител-5
Чaстен домоуправител

Това е услуга, която се предлага от квалифицирани фирми в областта на управлението на етажната ви собственост.

По-вече от 100 фирми, днес предлагат тази услуга, като водеща се откроява частният домоуправител, която работи за над 25 000 домакинства и 1200 жилищни сгради. Като частен домоуправител, команията притежава над 50% пазарен дял и в стремежа си за развитие, все повече залага на мнението на хората и постепенно разширява обсега на свойта дейност. Нека да разгледаме някои от основните:

 • Административна и финансова дейност – Като частен домоуправител, компанията създава и поддържа Книга на собствениците и Правилник за вътршният ред. Освен, че извършва различни финансови операции и периодични отчети, (главна + основна + важна) задача е и предоставянето на коректна и ясна информация, за всички (жители + живущи + потребители) на сградата, защото вашето мнението за нас, като частен домоуправител е от изклчителна важност за крайният резултат.
 • Организационни услуги – Като част от своите пакети „Частен домоуправител“, включва:

– ремонт на Етажната Собственост

– огледи и избор на най-(подходящите + добрите + качествените) предложения

– технически контрол, (гарантиращ + който гарантира + с гаранция за) високо качество

 

 • Юридическа услуга – Частният ви домоуправител (носи + поема + има) отговорност за всички  дължими
  Чaстен домоуправител-1
  Чaстен домоуправител

  такси на живущите в сградата. При (не коректно отношение + не навременно плащане + забавяне на платежните такси), вашият частен домоуправител, започва юридическо производство, изцяло за сметка на фирмата, както и (стриктни + строги + безкомпромистни) мерки в случай на конфликти.

 

 • Технически дейности – (Бърза + светкавична + своевременна) и адекватна реакция при възникване на всякакъви технически проблеми в Етажната Собственост, няма значение дали частният ви домоуправител е в работно време или извън него.

Тези услуги са (ефективни + ефикасни + целесъобразни), защото като ваш частен домоуправител, на първо място поставяме  (персоналните + личните + характерните) нужди и специалните потребности на всеки един от собствениците, ползвателите и наемателите на дадена сграда. Тук е поставен фокуса върху:

 

ЗНАЧИМОТО МНЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ЗА ЧАСТНИЯТ ДОМОУПРАВИТЕЛ 

Чaстен домоуправител-6
Чaстен домоуправител

(Важна + Главна + Основна) част от мениджмъта на частният домоуправител е мнението на потребителите. В Google търсачката (може да откриете + имате възможност да видите + ще намерите) няколко важни групи от мненията на хората, появили се по време на (ползваните + използваните + употребяваните) услуги от нас. (Ето защо + Поради тази причина + Именно за това) прoблемите във вашата сграда, се решават адекватно и отговорно от частният домоуправител:

 1. (Избирате + Предпочитате + Спирате се на) лидер сред частните домоуправители в България, който отваря вратата за нови възможности в общото, междусъседско съжителство;
 2. (Пести + Спестява + Икономисва) енергия, време и поема вашите отговорности, по един резултатен начин;
 3. Осигурява (прозрачност + яснота + достъп) на всякаква информация, необходима за развитието на Етажната ви Собственост;
 4. (Предоставя + предлага + предприема) бърза реакция, в критична ситуация, независимо дали е в рамките на работното време на частният домоуправител или не.

Всичко това (прави + превръща + трансформира …в) фирмата, като частен домоуправител, в различна компания, която с иновативни стъпки доказва, че е добра алтернатива на традиционния домоуправител.

Нека видим какво (споделя + казва + пише) Нина Атанасова, в профила си (facebook): „Благодаря ви за положените усилия! Сега нашият вход изглежда по-приветливо място за живеене.“ Не случайно за последните месеци  частният домоуправител има над 10 228 (последователи + фенове + съмишленици) и близо 11 000 харесвания. Ето и мнението на Данислав Иванов:

Чaстен домоуправител-7
Чaстен домоуправител

„Благодаря на нашият частен домоуправител за предколедното почисване, не само в сградата, но и на външните части“.

За да бъде ефективен, като (бранд + компания + фирма + марка) частен домоуправител, корпорацията следи постоянно (мненията + изказванията + отзивите) на своите клиенти. И всяка една критика се възприема, като (стимул + мотив + мотивация) за конкретни действия и създава  предпоставки за реализирането на ясна стратегия и тактики за изпълнението ѝ.

 

КАКВИ СА КОНКРЕТНИТЕ ПОЛЗИ ЗА СОБСТВЕНИКА, ОТ ЧАСТНИЯТ ДОМОУПРАВИТЕЛ? 

 • УПС – Уникално предложение за съжителстване, чрез изготвяне на предварителен план от частният домоуправител, който да отговори на (специфичните + специалните + персоналните) нужди на хората. Задължително е той да бъде (полезен + ефикасен + резултатен) и да предложи конкретно решение на дадените проблеми.
 • Професионално обслужване от (квалифицирани специалисти + професионалисти + обучен персонал) – събрано в едно – „частен домоуправител“, което означава, че тази улуга „частен домоуправител“ е гарант и юридически и технически за спокойното (съжителстване + живеене + пребиваване) във вашият вход.
 • Релевантна и (бърза + автоматична + светкавична) реакция, от частният домоуправител в извънредни ситуации. Освен по (обичайният + стандартният + обикновенният) начин, позвънявъне на тел. 0700 12 271, обратната връзка може да се получи (на клик разтояние в + като влезете в + като посетите) сайта на вашият частен домоуправител. За нас е (важен + от голямо значение + огромно значение) всеки въпрос, мнение, коментар, защото ни (кара да се развиваме + тласка към развитие + стимулира ни да вървим напред) и заедно да откриваме ключа към успеха. (Ето защо + За това + Именно поради тази причина) в сайта ни сме обърнали специално внимание на тези въпроси, които най-често се задават на частният домоуправител. Пример:

– Какви са вашите задължения, като частен домоуправител?

– Какво представлява услугата „Професионален домоуправител“?

– Каква е (месечната вноска + таксата на месец + месечният абонамент)? и т.н.

Ето какво (отговорихме + казахме + написахме + писахме) на Анна Асенова от жк. „Белите брези“, когато ни зададе въпрос, относно отчетта на входа ѝ, през последният месец:

– За всички (изразходвани средства + разходи + разходвани суми) през изминалият период, вашият чатен домоуправител ще ви изпрати отчет по електронен път, а идната седмица ще бъде оставен във входа ви хартиен плик, с вашето име. Анна даде обратна връзка – изрази  мнението си на страницата на сайта, след 8 дни, за което ѝ благодарихме. Ето и един (съществен + значим + стойностен) отзив от Борислав Костов, който казва защо (е избрал + се е спрял + потърсил) частният домоуправител:

 

– „ Освен стандартните услуги, фирмата предлага в пакета „Частен Домоуправител“ и други, които много ни (харесаха + допаднаха + очароваха) и най-вече ни отменят от нашите задължения, а те са:

 • Почистване на входните помещения
 • Дезинсекция и дератизация
 • Рекламни услуги

(Искахме + имахме намерение + желание) да помогнем и на други наши приятели, да се чувстват по-спокойно и конфортно и (им препоръчахме + ги посъветвахме да изберат + им предложихме за частен домоуправител) компанията.“

Чaстен домоуправител-8
Чaстен домоуправител

И щом става въпрос за доверие, безсъмнение, на първо място излизат (мненията на + това което казват + отзивите на) нашите потребители. Те са (критерии + мярка + мерило) за това, дали нашата работа, като частен домоуправител е свършена добре. Ако те са с положителен знак, ние се радваме на (добрите + качествените + значимите) резултати, ако пък са с отрицателни, това е силата, която ни (стимулира + мотивира + кара) да влагаме двойно по-вече време, усилия и средства, за да намерим  (оптимални + ефективни + ефикасни + резултатни) решения. Всеки ден в сайта на частният домоуправител – получаваме запитвания, препоръки, и мнения на които отговаряме по най-(коректен + точен + ясен + бърз) начин, по кое време на денонощието е. Ако и вие искате да (зададете своя въпрос + попитате + питате), по определен казус или желаете да изразите мнението си, свободни сте да го направите в удобен за вас час, като не се съобразявате с ограниченията на обичайното работно време. За по-вече информация посетете страницата на  частният домоуправител.

 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС ЗА ВАШ ЧАСТЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ?

Има няколко причини:

 • Това е (компанията + фирмата + бранда + частният домоуправител) с лидерски позиции в управлението на Етажната Собственост в България;
 • Като частен домоуправител, поставяме на първо място нуждите ви и проблемите ви и вашето мнение е силата (определяща + предшестваща + която помага да се реализират) добрите резултати;
 • Със своите (професионални екипи + компетентни професионалисти + обучени служители), частният домоуправител, гарантира качество и ефективност;
 • И не на последно място (осигурява + подсигурява + предлага + офертира) висококачаствено обслужване на достъпни цени, които са съобразени с изисванията на българският пазар.

Ако (имате поребност + желаете + искате + имате нужда) да изкажете мнението си, може да го направите на сайта на частният домоуправител, това е важно за да (открием + потърсим + намерим) заедно клчючът към успеха.

Какво знаем за частният домоуправител?

ЗНАЧИМОТО МНЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ЗА ЧАСТНИЯТ ДОМОУПРАВИТЕЛ

КАКВИ СА КОНКРЕТНИТЕ ПОЛЗИ ЗА СОБСТВЕНИКА, ОТ ЧАСТНИЯТ ДОМОУПРАВИТЕЛ? 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС ЗА ВАШ ЧАСТЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ?