Психотерапевт – Русе

Успешният психотерапевт

Психотерапевт 30
Психотерапевт – изслушване

Кои сме ние?

Ментал Хелт България е първата фирма,която основава специализирано заведение за обучаване на бъдещи психотерапевти, по международните стандарти и изисквания.Започва да действа от 2004г., като в края на 2006г. получава разрешение от Българската асоциация на психотерапевтите да издава Европейски сертификати по психотерапия на кандидатите,след успешно преминато обучение.

Учредител на нашата фирма е немският психолог и психотерапевт д-р Хайнрих Шуман.Той е един от малкото чуждестранни специалисти,вложили средства в създаването на учебна система ,която да подпомага професионалното развитие на психотерапевтите в България.

 Как протичат етапите от обучението за психотерапевти?

Курсът ни има продължителност 6 години, за хората без квалификации ,свързани със специалността, или за тези ,които нямат никакви познания в областта на психологията или социалните науки. За останалите, които имат такива-обучението трае 4 години.

Програмата ни за психотерапевти включва 3 етапа:

 • първи етап: изучават се основите на науките,свързани със психологията,психотерапията,както и на отделните видове научни методи.
 • втори етап: провежда се специализирана част от обучението,която набляга на практиката върху всичко, изучено дотук от курсистите

В края има трети финален етап,чрез който обучаващите се в нашата школа психотерапевти,проверяват цялостните си знания и опит,натрупани по време на първия и втория етап от обучението.

        Защо курсът е удобен за всички?

Психотерапевт 31
Психотерапевт – емоции

Особеното при нашата система е,че участниците в курса имат възможност сами да изберат  начина си на обучение, според своите предпочитания и свободно време.Формите на обучение при нас, се делят на 3 вида:

 • Индивидуална форма – подходяща за хора,които учат,работят или желаят да имат повече свободно време за себе си.От честотата на посещенията на курсиста зависи продължителността на неговото обучение.
 • Групова форма – характеризира се с това,че се обучават ученици по група от петима души.Обучението се провежда през уикендите.Таксата на този вид обучение (800 лв. годишно) е по-ниска от тази на индивидуалната форма (1000 лв. годишно), но продължителността й е по-голяма.
 • Редовна форма – за хора,които желаят по-интензивно да изучават материала,включен в курса.Часовете се провеждат всеки ден от седмицата,без уикенда,на място в школата.Редовната форма е най-евтината алтернатива от всички видове (650 лв. годишно).

         Психотерапията – от къде започва всичко?

        По своята същност,психотерапията представлява методична система от психологически техники,чиято цел е да подобри психическото състояние на човешкия индивид.Целта е да се намери решение на неговите дълбоко несъзнавани тревоги,които му пречат да води нормален начин на живот.

Според сведения,първата форма на психотерапия е възникнала в армията, след Втората световна война,но нейната цел била насочена конкретно към лекуване на неврозата на войниците,пострадали вследствие на войната.Дотогава самата форма не се прилагала мащабно ,за всеобщи лечебни цели,а била достъпна само за определен кръг хора.

Едва през следващите векове психотерапията се превърнала в масово явление,а мащабната й приложимост в човешкото ежедневие,довела до утвърждаването й в научната практика, като независим метод на лечение.

          „Бонуси“ към нашата програма

За разлика от останалите учебни заведения за психотерапевти,ние осигуряваме на учениците си следните предимства:

 • Организирани от нас,специални празненства,по повод национални празници,балове и други големи събития.
 • След приключване на курса,получилите отличие,се награждават със сертификати,които им позволяват свободно да практикуват професията си на квалифицирани психотерапевти.Сертификатите им се признават международно.
 • При изминали първите две години от обучението,всеки от курсистите, избрал да използва редовната форма на нашия курс и е завършил с пълно отличие в края на втората година,получава еднократна парична стипендия на стойност 2 000 лева.
 • На всеки награден със сертификат курсист,който прояви желание, ние – от Ментал хелт България, осигуряваме платен стаж по специалността,в чужбина.

Всички тези бонуси са част от програма ни и са специално предназначени за учебен стимул на психотерапевтите от  нашия курс.

  Защо ние сме най-добрият алтернативен избор за вас?

Психотерапевт 32
Психотерапевт – доктор

Повечето от фирмите,предлагащи психотерапевтични обучения, допускат до услугите си единствено хора,завършили университетска специалност по някоя от психологическите дисциплини.За разлика от тях,ние предоставяме възможност за обучение в нашата школа и на хора, без предишен опит.

Нашите преподаватели по дисциплината са подбрани професионалисти с дългогодишен опит в психотерапевтичната практика.Всички те са получили образованието си в чужбина, с необходимите квалификации, и притежават докторска степен по психология.Техните методи на преподаване са доказали успеха си през годините,превръщайки мнозина начинаещи курсисти в опитни специалисти.

  Какво ви осигуряваме за по-ефективно обучение?

По време на учебния процес, на всички участници в курса са осигурени само най-модерните технологии и учебни съоръжения.

Учебният план,по който преподаваме на курсистите си, е актуален и изцяло съобразен с тяхното моментно ниво на познания и темпото им на развитие.В случай на изоставане с учебния материал,екипът ни от професионалисти,дава допълнителна възможност на обучаваните да повишат академичния си успех.

   Как да отсеете „качественото“?

    За да направите правилния избор за себе си, търсете учебно заведение, което покрива следните изисквания:

 • да притежава лицензирано право за осъществяване на учебна дейност
 • да има висококвалифицирани преподаватели
 • да спазва стриктно стандартите за обучение на БАП
 • имената на преподавателите да са вписани в Регистъра на психотерапевтите
 • учебното заведение да притежава висок рейтинг
 • продължителността на курса да обхваща обема на учебния материал

За кого е предназначен курсът?

Психотерапевт 33
Психотерапевт 33 – слушател

Курсът за психотерапевти е предназначен за:

 • студенти
 • работещи лица
 • неработещи лица
 • лица,които имат интерес да се развиват в сферата на психотерапията

Задължителни изисквания към кандидатите са:

 • да имат завършено минимум средно образование (без значение от специалността)
 • да са граждани на територията на Република България
 • да са в здравословно психическо и физическо състояние
 • да имат навършено пълнолетие

 Защо са необходими психотерапевтите?

     

   Много от висококвалифицираните длъжности,практикувани в чужбина (в това число и тази на психотерапевта),не са регламентирани от държавата ни като официални професии.Това до голяма степен ограничава психотерапевтите ни да развиват максимално потенциала си.

Липсата на психотерапевти в България,би довела до нарастване броя на хората с психични нарушения.Влошаването на тяхното здравословно състояние може да причини по-мащабни проблеми, като:

 • дефицит на трудоспособното население
 • икономическа криза
 • високо ниво на смъртност в страната и т.н.

От началото на нашата дейност,успяхме да помогнем на повече от 1500 курсисти да получат нужното образование.Фирмата ни притежава над 20 психотерапевтични центъра за лечение в Европа,в които наши психотерапевти ежедневно помагат на хората да намерят решение на своите проблеми.

Нашата мисия е да предотвратим негативните последствия, като заедно с вас, изградим здраво и компетентно общество от професионалисти.Ако сме успели да покрием вашите очаквания и желаете да се обучавате за психотерапевт при нас,ще се радваме да станете част от нашето голямо семейство! За да кандидатствате,попълнете формата за кандидати на нашия сайт.

Успешният психотерапевт
Как протичат етапите от обучението за психотерапевти?
Защо курсът е удобен за всички?
Психотерапията – от къде започва всичко?
Бонуси към нашата програма
Защо ние сме най-добрият алтернативен избор за вас?
Какво ви осигуряваме за по-ефективно обучение?
За кого е предназначен курсът?
Защо са необходими психотерапевтите?