Психотерапевт – София

Kлиничен психолог-психотерапевт

 

Какво представляват Вашите услуги?
Предлагам психотерапевтични услуги на пълнолетни лица.

В какви разновидности се предлагат Вашите психотерапевтични услуги?

 

Психотерапевт 1
Психотерапевт – съзнание

• Индивидуална психотерапия
• Групова психотерапия
• Семейно консултиране
Клиентите са строго специфични. Те трябва да получават прецизно изготвена психотерапевтична услуга, удовлетворяваща изцяло нуждите на конкретния случай. Аз съм психотерапевт, привърженик на личния подход, в практиката се придържам към този принцип.

Какво знаете за историята на тези услуги – къде и как са се появили за първи път, как са изглеждали и за кого са били предназначени първоначално?
Първоначално психотерапията се реализира най-успешно на територията на САЩ и Западна Европа, през последните години се утвърди в Източна Европа. Преди само по-заможните хора се възползваха от услугите на психотерапевт, днес психотерапията е достъпна за всеки.

Защо Вашият тип услуги е по-добър от други, алтернативни решения?
Винаги подхождам индивидуално към всеки клиент. Други психотерапевти прилагат едни и същи техники към проблеми с много различно естество.

С какво Вашите услуги са различни и по-добри от тези на преките Ви конкуренти, които предлагат същите услуги като Вашите?
Най-силните ми козове са личният подход и методът, който използвам в работата си. Чрез тях постигам по-добри резултати от останалите психотерапевти.

Как точно се предоставя Вашата услуга? Използвате ли някакъв специфичен метод?

 

Използвам метода на транзакционния анализ. Когато се срещна с нов клиент, изготвям психотерапевтична стратегия специално за него, заедно взимаме решението кой тип терапия би бил най-подходящ за настоящия случай. Психотерапевтът е сътрудник, моята задача е да съпроводя пациента по пътя към постигането на желаната промяна – заедно анализираме начина, по който той разсъждава, проучваме до какви убеждения го водят нагласите му, как те влияят на неговото поведение и емоционално състояние.

Какви проблеми решават Вашите психотерапевтични услуги?

 

Психотерапевт 2
Психотерапевт – напрежение

 

Помагам при:
• депресивни състояния;
• панически атаки или други тревожни разстройства;
• зависимости;
• вътрешноличностни или междуличностни конфликти;
• семейни проблеми;
• кризи или психологически травми;
• други трудни житейски ситуации.
Пациентите не трябва да подценяват състоянието си. Необходимо е да се консултират възможно най-скоро с квалифициран психотерапевт. Нерешеният проблем може да доведе до сериозни усложнения.

Какви са ползите от употребата на Вашите психотерапевтични услуги?

 

С моя помощ клиентът открива отговорите на въпросите си, изгражда нови умения за справяне с битието. Вследствие от съвместна работа с психотерапевт пациентът добива увереност, радва се на социални успехи, става по-щастлив, по-успешен и най-важното – опознава себе си.

За какви потребители и за какви различни ситуации са подходящи различните разновидности на услугите Ви?

 

Психотерапевт 3
Психотерапевт – възприятие

• Индивидуалната психотерапия е подходяща за хора, които преживяват трудна житейска ситуация. Терапията се провежда по предварително изготвена за конкретния случай програма в двойката „психотерапевт – пациент“.
• В терапевтичните групи взимат участие хората, които са постигнали прогрес в индивидуалното си изучаване и са готови да приложат усвоеното в своеобразна социална среда, в която психотерапевтът е медиатор. Срещите са ежемесечно и целят да подпомогнат индивидуалната психотерапия.
• Семейното консултиране е подходящо за лица, които смятат, че отношенията с най-близките им са усложнени и искат да открият начин за преодоляване на ситуацията.

Можете ли да се похвалите с известни Ваши клиенти?

 

Имала съм удоволствието да бъда психотерапевт на множество влиятелни фигури в България и да съумея да подпомогна личностното им развитие. Поради характера на моята професия не мога да назова поименно тези лица. Аз съм психотерапевт, който държи на своите клиенти. Винаги темите на нашите сесии, личната информация на пациентите и поводът за потърсената от тях услуга остават конфиденциални.
Можете ли да предоставите отзиви от Ваши доволни клиенти? Какво казват за Вас различните типове клиенти?
За да разберете повече за това, което мислят хората относно качествата ми на психотерапевт, можете да разгледате отзиви от клиенти в личния ми сайт.

По какви критерии да изберат подходящия психотерапевт?

 

Психотерапевт 4
Психотерапевт – за всеки

 

Клиентите се притесняват да се свържат с психотерапевт, защото в обществото се е разпространила представата, че психотерапевтите се занимават с луди. Нормално е в даден етап от живота си човек да почувства проблем с психологически характер и да се консултира с психотерапевт. Пациентите също споделят страха си от възможността психотерапевтът да не успее да им помогне. Те трябва да бъдат сигурни, че именно психотерапевтът е този, който ще им съдейства, за да разрешат проблеми, с които не могат да се справят сами.

 

психотерапевтичните услуги в България и по света

 

Психотерапевтичните услуги станаха по-популярни в България през последните 10 години. Преди за българина беше неестествено да се консултира с психотерапевт в ситуация на вътрешноличностен или междуличностен конфликт. Днес в България все повече хора се доверяват на компетентни психотерапевти, когато са изправени пред трудна житейска ситуация, защото клиентите се убедиха, че това е възможно най-добрият избор при комплицирано положение. През 2018 г. се наблюдава ръст на използването на психотерапевтичните услуги в САЩ и в по-голяма част от европейските страни – включително в България. Очаква се до 2020 г. всеки 5-ти европеец да използва редовно услугите на психотерапевт.

клиничен психолог-психотерапевт
В какви разновидности се предлагат Вашите психотерапевтични услуги?
Какви проблеми решават Вашите психотерапевтични услуги?
Какви проблеми решават Вашите психотерапевтични услуги
Какви проблеми решават Вашите психотерапевтични услуги?
За какви потребители и за какви различни ситуации са подходящи различните разновидности на услугите Ви?
По какви критерии да изберат подходящия психотерапевт?
психотерапевтичните услуги в България и по света