Автоматични предпазители

Автоматични предпазители

 

Все повече домакинства отдавна са предприели първите стъпки за подменяне на старите бушони с автоматични предпазители. Това е така, заради множеството предимства, които автоматичните прекъсвачи могат да предоставят на всеки бизнес и домакинство. Сменянето на бушони често може да бъде трудна, досадна и времеемка задача, която се налага всеки път, когато изгори самия уред. Но какво ще кажете, ако можете лесно да замените всички тези усилия с помощта на автоматичните предпазители.

Автоматични предпазители-1
Автоматични предпазители

При работата и поддръжката на автоматичните предпазители не изискват познания за електричеството и работата на уреда, за разлика от традиционните бушони. Докато по-старите предложения изискват или цялостна замяна на бушона или деликатно свързване на самата жичка, автоматичните предложения не изискват такива познания и време и единственото, което трябва да направите е да натиснете един бутон.

Освен това автоматичните предпазители са много по-удобни в ежедневието. Нека приемем, че искате да смените осветително тяло или например контакт. С помощта на автоматичните предпазители можете лесно да изключите електричеството в определено помещение, без да се налага да спирате тока в цялото жилище или офис. Това са само част от предимствата, които новите разработки ви предлагат пред традиционните бушони.

 

Каква е целта на автоматичните предпазители?

Основната задача на автоматичните предпазители е да защитават уредите и дома ни от къси съединения и претоварване в електропреносната система. Тези уреди са създадени още преди повече от 150 години и намират широко приложение навсякъде в ежедневието ни. Автоматичните предпазители, такива каквито познаваме и ползваме днес, са се изменили и наложили на пазара пред последните 20 години за да се превърнат в неизменен компонент при изграждането на сигурна електрическа система. В зависимост от тяхното приложение, автоматичните предпазители могат да бъдат различни видове, които да отговарят на изискванията на всеки дом, офис, сграда или фабрика.

 

Основни характеристики на автоматичните предпазители

В основата си автоматичните предпазители са електрически комутационни апарати, които предпазват електрическите системи и уредите, включени в тях, от късо съединение и евентуално претоварване. Автоматичните предпазители са се развизвали и доразработвали за да може успешно да заменят в много сфери традиционните стопяеми предпазители.

            Предимства на автоматичните предпазители пред стопяемите

Предимствата на автоматичните предпазители, пред традиционните е, че след като предпазят системата от

Автоматични предпазители-3
Автоматични предпазители

късо съединение стопяемите уреди загубват основният си работен елемент и той трябва да се смени. При

автоматичните предпазители това не е нужно, защото в момента, в който механизмът се задейства, копчето застава в позиция изключено. По този начин уредите позволяват последващо включване и могат да се използват многократно без да изискват смяна на работни елементи.

 

Основни видове автоматични предпазители

В зависимост от приложната сфера, в която искате да използвате автоматични предпазители са разработени предложения, които най-добре да отговарят на различните изисквания на дома, офис сградата и индустрията. Основните типоразмери на автоматичните предпазители започват от миниатюрни устройства, които са предназначени основно за защитата на конкретни уреди, до мощни устройства, които най-често намират мястото си в индустрията и производството. Сред предложенията можете да откриете, както миниатюрни автоматични предпазители, подходящи за дома и аксесоари към тях, така и мощностни устройства и допълнителни за тях устройства.

            Разделение на автоматичните предпазители спрямо номиналния ток

Това е една от важните класификации на предпазителите, като според този критерии, те се делят основно

Автоматични предпазители-2
Автоматични предпазители

на 3 категории. Първата група включва автоматични предпазители, чиито номинален ток достига до 100 ампера. Този тип устройства се характеризират с факта, че те не позволяват настройване на стойностите на изключване. Към тази категория спадат предложенията ни за миниатюрни автоматични предпазители. Освен уреди, работещи с номинално напрежение от 100 ампера, в продуктовата гама можете да намерите и предложения, работещи на 125 ампера. Най-честото им приложение е в бита или офиса.

Втората група автоматични предпазители работят с номинален ток до 1600 / 3200 / 6300 ампера, като това зависи от тяхната конструкция. Първият тип са с лят корпус, чиито номинален ток достига до 1600 ампера. Те не се различават особено от миниатюрните уреди, освен че дават възможност за настройване на стойностите на изключване.

Вакуумните автоматични прекъсвачи са предложения, които работят с номинален ток до 3000 ампера. Третият тип са въздушните автоматични предпазители или Air Circuit Breakers. Те работят с номинален ток до 6000 ампера. Те предлагат не само по-големи характеристики за контролиране на стойностите на изключване, но и праг на сработване. Най-честото им приложение е в индустрията и производството.

Третата група автоматични предпазители са мощните уреди, които най-често се използват за ниско напрежение и се монтират многоредово. Сред предложенията можете да намерите автоматични предпазители, подходящи както за бита, така и за производството и индустрията. Разгледайте нашите предложения и открийте най-доброто предложение за вас!

            Разделение на автоматичните предпазители спрямо броя полюси

Броят на полюсите спада към основните технически параметри на всеки автоматичен предпазител. Основно

Автоматични предпазители-9
Автоматични предпазители

те биват еднополюсни и многополюсни. Според този критерий, автоматичните предпазители мога да се делят на еднофазни, еднофазни с прекъсване на нулата, трифазни и т.н. Максималният брой на полюсите е 4, като както миниатюрните, така и мощностните автоматични предпазители се предлагат в различни конфигурации.

 

Аксесоари за миниатюрните автоматични предпазители

Освен самите уреди, в продуктовата гама можете да намерите и подходящите аксесоари към миниатюрните автоматични предпазители. Ние можем да ви предложим помощен контакт, дистанционен стоп, както и минимално и максимално напреженов изключвател за миниатюрните автоматични предпазители. Всички аксесоари са еднополюсни и работят при номинално напрежение от 230 волта.

 

Допълнителни устройства за мощностни автоматични предпазители

Сред предложенията можете да откриете и допълнителни устройства, които се прикрепят за мощностни предпазители.

            Удължителни на клеми за мощностни автоматични предпазители

Автоматични предпазители-5
Автоматични предпазители

Сред тези уреди спадат удължителите на клемите. Това са прави медни клеми с калаено покритие, които ви дават възможността да изнесете кабелната връзка извън клемите на автоматичните предпазители. Това ви гарантира сигурна връзка с основата на самите прекъсвачи. Според мощността на автоматичните предпазители, за които ще се ползват, се предлагат удължители с различно сечение и номинален ток. При предложенията можете да намерите удължители на клемите, които работят при номинален ток от 125 до 800 ампера.

            Дистанционно управление за мощностни автоматични предпазители

Освен удължители, при нас можете да намерите и дистанционно управление за мощностни автоматични предпазители. Това е устройство, което изключва или съответно включва автоматичните предпазители, към чиято система са монтирани. В продуктовата гама можете да намерите два основни вида дистанционно управление – ръчно и електрическо. При нас можете да намерите различни предложения за ръчно дистанционно управление за автоматични предпазители в зависимост от номиналния ток – от 125 до 800 ампера.

Електрическите дистанционни управления за автоматичните предпазители също се предлагат с различни параметри в зависимост от номиналния ток – от 125 до 800 ампера. Основната разлика с ръчните дистанционни управления за автоматични предпазители е, че електрическите имат вариации, които работят при 230 волта ток, така и предложения, подходящи за напрежение от 400 волта.

 

Основни работни елементи на автоматичните предпазители

Два от най-важните елементи на всички автоматични предпазители са термичният и електромагнитен изключвател. Задачата на термичния изключвател е да предпазва уреда от продължително протичане и претоварване с ток, който е с по-високи стойности от номиналните. Най-просто обяснено, термичният изключвател в автоматичните предпазители е пластина, която при прекалено високо напрежение се огъва и по този начин се прекъсва контакта и устройството се изключва.

Основната задача на електромагнитния изключвател при автоматичните предпазители е да предотвратява къси съединения. Този процес протича в специална камера, като различните видове автоматични

Автоматични предпазители-6
Автоматични предпазители

предпазители използват определени проводници в средата, като вакуум, въздух, масла и други. На пазара най-разпространените предложения са тези, които работят с въздух или още познати като Air Circuit Breakers.

Сред основните работни елементи на автоматичните предпазители попадат и контактите. През тях се провежда тока, нужен за захранването на устройството, като се следи той да не е прекалено висок, което води до прегряване. Продължителността на експлоатационния живот на контактите при автоматичните предпазители зависи от степента на износване вследствие на късо съединение или прекомерно напрежение. По-малките предложения на пазара не предлагат замяна на частите и при тях трябва да се смени цялото устройство след износване на контактите, докато автоматичните предпазители, предназначени за индустриална употреба предлагат сменяеми контакти.

 

Автоматични предпазители в Европа

Автоматични предпазители-8
Автоматични предпазители

В Европа, най-често използваните автоматични предпазители са тези, които работят на термо-магнитен принцип, тоест комбинират и термичен и електромагнитен изключвател. Те използват и двете техники за ограничаване и контролиране на големината на протичащия през тях ток. Използването и на двата изключвателя в автоматичните предпазители дава възможността за предпазване на уредите и веригата, както от късо съединение, така и от възможни пикове на големината на тока.

В Европейския съюз типоразмерите на автоматичните предпазители са изцяло стандартизирани. В България действа единния стандарт EN 60 898, който се отнася до автоматични предпазители, които намират приложение в бита. Стандартизацията, която регламентира автоматичните предпазители, които се използват в промишлеността и производството е БДС 60 947-2.

Всички предложения за миниатюрни и мощностни автоматични предпазители, които можете да намерите в продуктовата ни гама, са произведени съобразно всички стандарти и могат да ви гарантират безупречно представяне във всеки момент. Нашите предложения за автоматични предпазители вървят заедно с гаранция, която може само да ви осигури още по-голяма защита и спокойствие.

Автоматични предпазители-7
Автоматични предпазители

 

Независимо дали търсите предложения за дома, офиса или цеха или фабриката, ние можем да ви предостави най-добрите автоматични предпазители на пазара. Разгледайте нашите предложения и изберете още днес най-подходящите автоматични предпазители за вас и вашия дом или бизнес!

 

Каква е целта на автоматичните предпазители?

Основни характеристики на автоматичните предпазители

Основни видове автоматични предпазители

Аксесоари за миниатюрните автоматични предпазители

Допълнителни устройства за мощностни автоматични предпазители
Автоматични предпазители в Европа