Дефектнотокова защита

Дефектнотокова защита

 

Електротехниците със сигурност знаят какво е дефектнотокова защита, но често хората, които в ежедневието

Дефектнотокова защита-2
Дефектнотокова защита

си не работят с електричество може даже да си зададат въпроса „Какво изобщо е дефектен ток?“. Може за всеки един това да изглежда като незначителен детайл и изобщо да не предполага защо му е нужна дефектнотокова защита, но със сигурност всеки един специалист ще ви я препоръча. Ако все още не знаете какво е приложението на дефектнотоковата защита и как тя може да предпази дома ви, ние ще ви обясним.

 

От какво ни защитава дефектнотоковата защита?

Електричеството със сигурност се е превърнало в неизменна част от ежедневието на всеки човек. Но макар и то да ни предоставя възможността да се възползваме от хиляди нови устройства и технологии, то може да бъде опасно за човек, ако не се внимава достатъчно. Напрежението на електричеството, което електроуредите използват е достатъчно за тяхната нормална работа, но със сигурност може да бъде смъртоносно за човешкото тяло. Всеки човек има нужда от защита от случаен контакт с електричеството и именно това е задачата на дефектнотоковата защита.

 

Функции на дефектнотоковата защита

Основната задача на дефектнотоковата защита е да прекъсне електрическата верига, което да предотврати инциденти в дома и да предпази човешкия организъм. Този тип устройства са създадени да прекъснат подаването на електричество, в момента, в който отчетат разлика с предварително зададената граница и

Дефектнотокова защита-1
Дефектнотокова защита

напрежението на тока в конкретния момент. Това е и основното разделение на дефектнотоковата защита. В зависимост от това какво искате да защитите, можете да избирате разлини прагове на задействане.

  • Дефектнотоковата защита, която защитава хората от опасен контакт с неизолирани проводници на електричеството работи в границите от 10 до 30 милиампера (mA);
  • Дефектнотоковата защита, която трябва да защити хората от опасен контакт с изолирани проводници на ток е до 100 mA;
  • Дефектнотоковата защита, която защитава недвижимото имущество от пожар работи в границите между 300 и 500

 

Приложение и правилно избиране на дефектнотокова защита

Дефектнотоковата защита може да се използва както в дома, така и в офиса и бизнеса. Освен да защитава човек от евентуално нараняване, дефектнотоковата защита ефективно предпазва дома ви от колебания в електричеството, които могат да доведат до късо съединение и възможност за пожар. Важно е да изберете правилната дефектнотокова защита, която да е в границите, които ви трябват на вас, защото различните устройства предлагат определена защита.

 

Дефектнотокова защита

В продуктовата гама можете да намерите предложения за дефектнотокова защита, които да отговарят на

Дефектнотокова защита-3
Дефектнотокова защита

вашето търсене и изисквания. При нас можете да намерите двуполюсна, четириполюсна или комбинирана дефектнотокова защита с предпазител. Можете да избирате между защита, която работи на номинално напрежение 230 и 400 волта в комбинация с различен номинален ток, ток на утечка и други. За да защитите дома и семейството си или офиса и бизнес сградата, изберете вашата дефектнотокова защита от нас!

 

 

От какво ни защитава дефектнотоковата защита?

Функции на дефектнотоковата защита

Приложение и правилно избиране на дефектнотокова защита

Дефектнотокова защита