Мултицет

Мултицет

 

Мултицетът, известен още под наименованията мултиметър и мултимер, е най-често използваният уред от електротехниците и е задължително устройство за всеки човек, който реши да поправя нещо, което по някакъв начин съдържа заряд или работи с електричество. Основната функция на мултицета е измерването на различни електрически величини. Класическите мултицети съчетават измерването на 3 основни величини на тока – волтове, ампери (в зависимост дали е постоянен или променлив тока) и омове (съпротивление). С развитието на технологиите и разработването на дигиталния мултицет, неговите функции продължават да нарастват, за сметка на размерите, които тенденциозно продължават да намаляват.

 

Основни видове мултицет

Основното разделение при мултицетите е според техния вид – аналогов и цифров.

Мултицет-6
Мултицет

            Аналогов мултицет

Аналоговият мултицет е първият разработен уред, при които основните величини за измерване на електричеството са се отчитали с помощта на стрелка. В началото уредът е измервал само съпротивление и напрежение, като е можел да работи само в лабораторни условия. В началото на 20 век се появява и преносимият мултицет, който може да измерва напрежение и ток. Според различни източници, създателят на мултицета е англичанинът Доналд Макарди. До измислянето и конструирането на уреда се достигнало, заради неговата работа, която изисквала да пренася много и тежки инструменти за измерване. Макарди е създаделят на Авометъра – първият мултицет, който може да измерва напрежение, ток и съпротивление. След като първоначалният уред започнал да набира голяма популярност и да намира приложение в различни професии, той постоянно претърпявал промени и подобрения. С годините, към мултицета са добавяни функции, като измерване на децибели, капацитет, честота и много други.

            Дигитален мултицет

мултицет-7
мултицет

Дигиталният или цифров мултицет е уред за тестване, който може да измерва комплекс от величини, много повече от аналоговия му предшественик. Дигиталният мултицет предоставя голям набор от функции, комбинирани в компактни и лесно преносими размери. Именно затова той е изключително подходящ за използване на терен, както и в дома или на работа.

Освен като основни величини, които да измерват, мултицетите се делят и по форма или по-точно – начин на отчитате на съответната единица. Според този критерий на пазара можете да намерите предложения за мултицет, който да е под формата на писалка, уреди, който използват в измерването клещи, сонди и други.

            Мултицет тип клещи

При този тип мултицет, тестовете се извършват с помощта на клещи, които се отварят и поставят върху електрическия проводник. Това ви дава възможността да измерите електричество и напрежение без да се налага да имате физически контакт с източника на ток. Най-често мултицетът тип клещи се използва за измерване на големината на променлив ток, като има и устройства за прав ток. Именно за това на пазара се

мултицет-3
мултицет

предлагат мощни мултицети тип клещи, които могат да провеждат тестове с електричество над 1000 ампера. Предложенията за мултицет тип клещи ви предлагат ръчно настройване на обхватите, както и LCD дисплей, който да ви показва резултатите. Допълнителните екстри на уреда са индикатор за ниски нива на батерията, както и специална защита от претоварване на мултицета.

            Мултицет тип писалка

Мултицетът тип писалка е много удобен за пренасяне и лесен за използване. Предложенията за мултицет тип писалка разполагат с автоматично настройване на обхвата, както и ръчно избиране на желаната величина, която искате да измерите. Този мултицет е снабден с LCD дисплей, като предлага функцията за задържане на резултатите. След края на теста, мултицетите тип писалка се нулират автоматично. Този тип устройство ви предлага висока точност на аналогово-цифрово преобразуване, както и прецизност при измерването на различните параметри. Като допълнителни екстри, нашите мултицети тип писалка предлагат и индикация за изтощена батерия, както и фенерче.

            Цифров мултицет със сонди

Този мултицет ви предлага измерване на различните величини със сонди, които се свързват към уреда. Също както другите 2 вида, и този мултицет ви предлага ръчно настройване на обхватите и разполага с LCD дисплей, който тук е значително по-голям. При цифровия мултицет със сонди, дисплеят показва 4 цифри, които са значително по-големи като размер. Всички предложения за цифров мултицет със сонди притежават висока точност на аналогово-цифрово преобразуване, прецизност в измерването и устойчивост на електромагнитни смущения. Можете да избирате сред уреди, които ви предоставят различни допълнителни екстри, като автоматично изключване, индикатор за слаба батерия и други.

 

Какви са свойствата на мултицета?

 

мултицет-4
мултицет

Независимо аналогов или цифров, всеки мултицет позволява проверяването на определени параметри в електрическата система. С развитието на технологиите се усъвършенстват и свойствата и функциите на мултицета, като освен това продължава да се подобрява и точността на измерваните параметри. Вече на пазара можете да откриете мултицети, които отчитат не само 3-те основни величини (волтметър, амперметър и омметър), но и други, като честота, капацитет, температура и много други.

 

Практически съвети при работата с мултицет

Всеки човек, който иска да се наеме с поправянето или проверката на уред в дома или офиса, който работи с електричество, има нужда от мултицет. Но често множеството функции на уреда може са ни объркат и заблудят. Именно затова, ние сме събрали практически съвети за правилната работа и употреба на мултицетите.

            Включване на мултицета

Ако използвате класически мултицет, който работи със сонди, то първо трябва да поставите захранването в уреда и след това да поставите сондите. Обикновено те са 2 цвята – черен и червен. Черната сонда влиза винаги в буксата, обозначена с абревиатурата COM, докато червената може да бъде на няколко различни позиции, в зависимост от големината на стойностите, които искате да измервате. Ако случайно не сте поставили сондите в правилните букси, най-често на дисплея на мултицета ще се появят символите OL –

мултицет-4
мултицет

това е индикация за претоварване или overload. След като сте поставили сондите, мултицетът е готов за употреба.

            Измерване на напрежение

Най-важното нещо, което трябва да знаете преди да измервате напрежение с помощта на мултицет е какво точно е то – постоянно или променливо. В зависимост от типа напрежение, имате определена функция на мултицета, която трябва да използвате. На самия уред можете лесно да намерите след това правилното напрежение, което да разберете – с буквата V се обозначава постоянното, а с V~ е променливото. Във всяка категория има предварително фиксирани стойности, но ако не знаете диапазона на напрежението, което ще измервате, ние ви препоръчваме да настроите уреда на максимална стойност. По този начин няма да създадете късо съединение в мултицета, което да го повреди.

            Измерване на съпротивление

Съпротивлението се измерва в омове, а знакът, с който е обозначен на мултицета е Ω – гръцката буква омега. Също както при измерването на напрежение, когато искате да определите съпротивлението, но не знаете диапазона, настройте мултицета на по-голяма стойност. При измерването на съпротивление има определени външни фактори, които трябва да вземете под внимание, за да може замерването с мултицет да бъде коректно и стойностите – верни. Препоръчително е тестовете да се извършват при температура около 20 градуса, тъй като съпротивленията се влияят силно от околната температура. Също така не забравяйте, че всеки резистор има определено отклонение от посочената стойност, което най-често е до 5%. Така, че ако искате с помощта на мултицет да измерите съпротивление на резистор 20Ω, то е най-добре да настроите уреда на по-висока стойност.

            Измерване на ток

Това е една от най-широкоразпространените функции на мултицета. Не винаги, обаче, задачата е толкова лесна. За разлика от измерването на напрежение, където уредът се поставя паралелно, за правилното замерване на ток трябва мултицетът да бъде включен последователно в самата верига. Това означава, че трябва физически да прекъснете самата верига, за да включите уреда. При този тип измерване на стойности

мултицет-5
мултицет

трябва да поставите червената сонда на мултицета от страната на захранването, а черната – откъм консуматора на електричество.

Препоръчително е при извършването на подобни тестове да използвате мултицет с накрайници тип крокодили. Те не изискват физическото придържане на сондите към източника на електричество, което ще ви предпази от протичане на ток през тялото.

При измерването на ток много често човек може да забрави да премести червената сонда в буксата, предназначена за по-високи стойности. Това води до късо съединение и изгаряне на самия мултицет. Препоръчително е да преместите червената сонда на мултицета в буксата, означена с 10A, ако искате да измервате ток по-голям от 100 mA. Имайте предвид, че при тези тестове може и да се загуби част от чувствителността на мултицета. Ако не знаете какъв ток измервате, то винаги е по-добре да започнете с червена сонда в буксата 10А.

            Непрекъснатост на веригата

Измерването на непрекъснатостта на веригата е една от най-важните функции на мултицета. Това е така, защото този тест ви позволява да проверите дали електрическата верига е свързана правилно. Функцията за измерване на непрекъснатост на веригата най-често се използва от хората, които се занимават със

мултицет-6
мултицет

свързване на хардуер.

            Измерване на транзистори

Това е функция, която не всички мултицети предлага. Можете лесно да разберете, дали устройството, което сте си харесали я поддържа. Измерването на транзистори е означено с отделно деление, което съдържа само 1 стойност и е обозначено с буквите hFE. Не забравяйте, че при теста стойността, която ще отчете мултицета, зависи от подаденото електричество към самия транзистор.

 

Основни видове мултицет

Какви са свойствата на мултицета?

Практически съвети при работата с мултицет