• Home
  • 2018
  • август

Протеини

Какво представляват протеините?

Протеините са естествено съществени макромолекули, които са консистенция от аминокиселини. Те имат значима роля в нормалното порастване и процеси в човешкия организъм. На практика протеините имат предназначение на един от основополагащите градивни части на които и да е живи клетки. Дейностите , които извършват в организма , са градивни и необичайно многосъставни. Започвайки от присъщите структурните такива, свързани с строежа на клетките, и стигайки до осъществяването на присъщи защити на тялото и транспортирането на кислород до тъканите. Организмите ни умеят да обобщят голям брой от аминокиселините, част от сформирането на протеините, но още подобни е наложително да взимаме от външни източници. Това биха била хранителните продукти, богати на протеини, или различните типове протеинови хранителни добавки, продавани в продажба. Read More