Газобетон – технология, свойства и предимства

Газобетон – обща информация

Газобетонът е смес от цимент, вар, пясък, алуминиев прах и вода, която е нагрята и преработена под високо налягане. Този материал, наричан още итонг, реално представлява лек клетъчен бетон.

Характерно за газобетона е неговата силно изразена порьозна структура. Тя се получава в резултат от отделянето на водород при съответната реакция на съставките с алуминиевия.

В последствие елементите от порестата структура на газобетона достигат до коефициент на топлопроводност, обуславящ изключително добрата топлоизолационна способност на материала, използван в строителството и ремонта на сградите.

Стената от газобетон, която може и дава повече

Топлоизолация

Топлоизолационната способност на газобетона и тухлите Итонг, които ние предлагаме, е от три до пет пъти по-ефективна в сравнение с тази на обикновените от тази на обикновените тухли четворки и приблизително петнайсет пъти по-качествена от стоманобетона.

Влагоустойчивост

Недостатъчната топлоизолация, може да доведе до кондензация по студената повърхност на стените, което от своя страна да причини появата на плесен и мухъл. Предлаганият от нас газобетон може да Ви осигури относителната влажност на въздуха, която ще бъде в пълно съответствие с нормалните за обитаване параметри и допустими стойности.

Шумоизолация

Стените, изградени от газобетон притежават способност за изолация на въздушния, която е значително по-висока от тази на стените, построени от бетон, тухли или камък.

Пожароустойчивост

Произведеният от висококачествени суровини газобетон освен, че го прави изключително екологично чист материал, му осигурява важно преимущество – огнеупорност и пожароустойчивост. Итонгът на практика е незапалим, което се обуславя и от порестата структура на материала.

Информация за газобетон 1
Информация за газобетон

Предимства на газобетонните блокове

През последните години се наблюдава значително увеличение в търсенето на газобетона и неговото широко приложение в строителството. Това се дължи на множеството предимства, които материала осигурява, както и на неговата добра цена.

Водеща характеристика на газобетона е, че той е важна предпоставка за бързина на изграждането. Газобетонните блокове са големи по размер и имат относително малко тегло, което съответно пести време в процеса на строителство в сравнение с други материали.

Отличните топлоизолационни свойства, които итонгът притежава, повишава енергийната ефективност на сградите, осигурявайки комфорт вътре в помещенията.

Друго свойство на газобетона е способността му да абсорбира шума и звуците, които се разпространяват във въздушното пространство.

Важна предпоставка за голямата популярност на газобетона е възможността, която той дава за изграждане сгради и конструкции с нетипични форми. Това се дължи на факта, че газобетонът лесно може да бъде рязан с електрически или ръчен трион и да бъде оформен на различни съставни части, съобразно конкретното задание. По този начин се постига унифициране на блоковете итонг и се елиминира възможността за евентуално счупване при рязане. Това гарантира прецизност и точни размери, без да се усложнява или утежнява целия процес по основната дейност и довършителните работи.

Основен параметър на газобетона е това, че той е негорим материал, който осигурява отлична пожарозащита на сградата и помещенията.

В обобщение, предимствата и характеристиките на строителството с газобетон тухли итонг могат да бъдат формулирани по следния начин:

● модерно

● функционално

● сигурно

● екологично

В същото време, добрата паропроницаемост и пореста структура на газобетона, дават възможност на стените да дишат и въздухът да циркулира по естествен начин, без обаче да може влагата да влиза отвън навътре.

Изберете газобетон 2
Изберете газобетон

Избор на газобетон

Газобетон се предлага в два основни класа – за носещи и неносещи стени, а изборът на итонг като ключов материал за зидане, може да се каже, че е най-удачният вариант за постигане на високи и съвременни стандарти на модерно строителство и изграждане на надеждни сгради.

Подобрената технология на газобетона е резултат от дългогодишни традиции, които обединяват доказаните практики с иновациите, отговаряйки на стрикти стандарти за енергийна ефективност и качество на завършените сгради, обекти и конструкции.

За какво да внимавате, когато полагате газобетон?

Не бива да пренабрегвате вероятността за евентуален кондез, което може да се каже, че е често срещан пропуск в съвременното строителство. При поставянето на газобетон при носеща стоманобетонна конструкция, трябва правилно да се прецени и предвиди адекватното за обекта топлоизолиране на елементите от стоманобетон.

В противен случай може да се разкрие възможност за кондез и образуване на границата на 2-та материала на мухъл, плесен и т.н. на това възниква възможност за образуване на влага и дори образуване на мухъл, което се дължи на техните различни коефициенти на топлопроводимост.

Това е важно обстоятелство, особено когато говорим за зидане на колони, които ще бъдат разположени там, където циркулирането на въздуха е с най-ниски стойности, а именно – ъглите на помещенията.

Видове газобетон 3
Видове газобетон

Работа с газобетон

Зидането на стени с газобетон, както вече отбелязохме, е много по-бързо и лесно, което се дължи на блокчетата с големи размери, прецизната им геометрия, ниския обем на тяхното тегло и отличната възможност за удобно обработване. Разбира се, за да се постигнат отлични крайни резултата, трябва да се използват и съответните инструменти, които да бъда подходящи от професионална гледна точка.

Основните стъпки включват и подготовката за полагане на газобетон преди зидането с цименто-пясъчният разтвор. При евентуален риск от покачване нивото на влага по стената е силно препоръчително да се положи хидроизолационно фолио между пластовете, а по всички други се нанася лепило.

Газобетонът обикновено се нивелира и подравнява чрез използването на нивелир, гумен чук и мастар. При полагането на редовете, ако е необходимо, неравностите се отстраняват с ренде за клетъчен бетон и шлайфдъска. Не се налага допълнително шпакловане на фугите на зидарията с лепилен разтвор, тъй като това единствено ще повиши времето и разходите за изпълнение на проекта, без реално да завиши осезаемо качеството.

Лепило с нужната консистенция и назъбените лопатки, които имат подходяща ширина, са важна предпоставка и задължително условие за равномерно и перфектно запълване на фугите.

Видове газобетон 4
Различни видове газобетон

Основни правила за полагане на газобетон

1. Важно е при изграждане на стени с газобетон да изберете подходяща дебелина на материала.

2. Първият ред на зидарията се нивелира върху 1 слой от цименто-пясъчен разтвор.

3. За последващите редове се прилага специално лепило.

4. Върху стоманобетонните елементи на външната фасадна стена се полага материал за топлоизолация, покриващ около десет-дванайсет см. от зидарията, а върху съответния слой топлоизолация, се интегрира мрежа или стъклена нишка, покриваща мин. 10 см. от околната зидария.

5. Вътрешните и външни покрития задължително трябва да бъдат паропропускливи.

Купете газобетон

Газобетонът, който ние предлагаме се произвеждат от естествени суровини, чието влагане в производствения процес подлежи на внимателен мониторинг и контрол. Това е материал, който можете да използвате в строителството на различни типове сгради и в райони с различни климатични особености.

За поръчки и информация:

– 02/936 6161

– 0898 547524

– 0899 281762

Намерете най-добрите оферти за газобетон 5
Намерете най-добрите оферти за газобетон
Огромно разнообразие от газобетон 6
Огромно разнообразие от газобетон
Видове газобетон 7
Видове газобетон
Намерете най-добрите оферти за газобетон 8
Намерете най-добрите оферти за газобетон

Газобетон – обща информация
Стената от газобетон, която може и дава повече
Предимства на газобетонните блокове
Избор на газобетон
За какво да внимавате, когато полагате газобетон?
Работа с газобетон
Основни правила за полагане на газобетон
Купете газобетон