Кабели – видове и предназначение

Кабелите представляват електрически метални проводници, които са обвити със специален, токоизолиращ материал. За предаване на електрическа енергия се използва електрически или захранващ кабел.

Електрическите кабели осигуряват връзка и позволяват на всички видове електрически устройства да функционират, като съответно различните видове се отличават спрямо своята конфигурация, размер и производителност.

Кабелите се използват за захранване и вътрешни свръзки, осъществявайки пренос на определена енергия и сигнали в електротехниката.

Те имат широко разпространение както за битово приложение, така и за различни телекомуникационни и промишлени нужди.

Инсталационни кабели

Най-разпространеният вид са плоски кабели с едножични, двужични, тризични или четирижични медни жила.

Този вид се наричо още мостов кабел и се използва се за изграждането на електрически инсталации. Той е плосък, което помага за неговото лесно полагане и вграждане. Може да бъде внедрен под мазилката, в стените, върху различни дървени повърхности и да бъде прецизно фиксиран.

СВТ е разновидност на инсталационните кабели, който е устойчив на слънчева радиация и различни атмосферни влияния. Това е силов кабел, който издържа на екстремни условия и може да бъде инсталиран директно в пода или земята, както и да бъде поставен в гофрирана тръба.

Основни компоненти на електрическите кабели

Всички електрически кабели се състоят от поне два проводника и външен защитен кожух. За тези със средна и висока мощност е отличително, че са затворени в изолиращи обвивки.

Електрическите проводници обикновено са направени от мед, а синтетичните полимери правят външния кожух изключително защитен, изолиращ материал.

В следващите редове ще Ви представим обща класификация на основните видове кабели.

Вижте кабели

Разнообразие от кабели 1
Разнообразие от кабели

Кабели за пренос на данни

Този тип се наричат още “кабели за контрол и управление” или просто “комуникационни”, защото пренасят аналогов или цифров сигнал с ниско напрежение. Те биват:

● информационни

● телефонни

● компютърно-мрежови

● лентови

Лентови кабели

Електрическите кабели с лента се състоят от няколко изолирани проводника, протичащи успоредно един на друг. Тези паралелни проводници позволяват едновременното предаване на множество сигнали и данни. Типичен лентов кабел се състои от четири до 12 жици. Обикновено се използва за свързване на мрежови устройства. Също така свързват дънната платка с други компоненти на процесора в компютрите.

Нагревателни кабели

Тяхната роля е свързана с нагряването на повърхността, до която са поставени или това на околното пространство. Имат изводи и специална изолация, което ги прави подходящи както за сухи, така и за мокри помещения.

Проводникът е нагревателният елемент, който е направен от сплави и метали с антикорозионно покритие. Той има повишено електрическо съпротивление и е изработен от висококачествен PVC пластификат с механична здравина и висока термична устойчивост.

Кабелите за мокри помещения съдържат и защитен проводник, който предпазва от токов удар.

Най-добрите оферти за кабели 2
Най-добрите оферти за кабели

Аудио-видео кабели

Използват се в аудио и видео техниката и тяхното качество е изключително важен параметър, защото при наличие на примеси в медта, предаването на картината и звукът ще се влошава и няма да бъде оптимално добро.

При част от този вид компоненти, всяко жило е ширмовано поотделно. Това се прави с цел да се предпази сигнала от различни видове високочестотни смущения.

В случай, че този тип ширмовани кабели са 2-жилни, те се наричат “чинчови”, което се определя от конекторите, с които се използват.

В озвучаването на превозните средства се използват едножилни проводници за аудиосистеми със силиконова изолация и сравнително голямо сечение.

От чиста мед и в среда без кислород се произвеждат най-качествените кабели от този вид, за да бъде постигнат най-качествения възможен пренос на видео и звуков сигнал.

Двужилните кабели за тонколони, които също спадат към тази категория, се използват за осъществяването на електрическа връзка между усилвател и говорител. Паралелно поставените проводници са електрически идентични, но реално се различават и са специално маркирани, тъй като сгрешената полярност може да доведе до изгаряне на тонколонката.

Проводници

Проводниците са вид кабел, който представлява едножилен изолиран компонент. Той може да бъде едножичен, с плътно твърдо жило алуминий, мед или примес между 2-та метала. Също така може да бъде и многожичен – жилото се състои от тънки проводници, като всеки от тях има лаково покритие.

Сечението е основен параметър на всеки проводник и той се изписва в квадратни милиметри. Някои проводници са многожични, защото така са по-гъвкави и с тях се борави по-лесно.

Проводници се използват за окабеляване на машини и съоръжения, изграждане на електрически инсталации и реализиране на схеми. Най-често те са едноцветни, но се изработват се в различна цветова гама, за да може при по-сложни схеми по цвета да се определи за какво служи всеки отделен компонент. Най-често проводниците са едноцветни с едно важно изключение – жълто-зелено.

Специфичен проводник е високоволтовия, който има по-дебела силиконова изолация, която може да е от два или три слоя. Основен негов параметър е високото напрежение, което издържа.

Видове кабели 3
Видове кабели

Коаксиални кабели

Коаксиалните електрически кабели имат медно ядро, заобиколено от диелектричен изолатор. Тъканият щит от мед описва изолиращия слой, който в накрая се навива в най-външната PVC обвивка. В средата на кабела минава едножично медно жило, около което има PVC изолация.

Коаксиалните кабели се различават по размер, производителност, гъвкавост, възможности за управление на мощността и цена. Те се използват за свързване на домашно аудио и видео оборудване, за предаване на сигнали при високочестотна апаратура, за свързване на телевизионни мрежи и компоненти на локална мрежа, за охранителни камери и др.

Те са предназначени за, контролно-измервателна техника, във високочестотни информационни системи, за свързване на радио и телевизионни антени с радиа и телевизионни приемници, охранителни видеокамери и др.

Разнообразие от кабели 4
Разнообразие от кабели

Екранирани кабели

Те са изработени от един или повече изолирани проводника, които са оформени заедно с алуминиево фолио или тъкани оплетки.

Екранирането предпазва кабела от външно смущения на честотата на захранване, което позволява предаването на сигнала да протича гладко. Кабелите с високо напрежение обикновено са екранирани.

Захранващи кабели

С този вид се захранват битови или промишлени електрически машини, уреди и съоръжения. Те се отличават с гъвкавост на многожичните жила с PVC изолация

Усукана двойка кабели

Електрически кабел с усукана двойка се състои от двойки изолирани медни жици които са с цветен код, усукани един около друг. Диаметърът на всеки проводник варира от 0,4 до 0,8 mm, а броят на двойките варира при различните видове кабели.

Колкото по-голям е броят на двойките, толкова по-високо е съпротивлението на кабела към външен шум. Този вид кабели са лесни за инсталиране, гъвкави и евтини. Те се използват за телефонно окабеляване и за свързване на локални мрежи.

Разгледайте кабели 5
Разгледайте кабели

На линеен метър

Има нагревателни проводници, които се продават на линеен метър. Те разполагат със специално обозначение места, където съответно се реже. Използват се основно при определени индустриални процеси.

За Вашите нужди

В Стоичков и синове ще откриете най-разпространените, използвани и функционални кабели, букси, розетки и др. които намират приложение в бита и промишлеността.

Ако имате нужда от нещо конкретно, но не го откривате, не се притеснявате да ни попитате:

Тел. за контакт:

– 02/936 6161

– 0898 547524

– 0899 281762

сайт: http://stoichkovi.bg

Оферти за кабели 6
Оферти за кабели
Информация за кабели 7
Информация за кабели
Видове кабели 8
Видове кабели
Огромно разнообразие от кабели 9
Огромно разнообразие от кабели
Повече за  кабели 10
Повече за кабели

Кабелите представляват електрически метални проводници, които са обвити със специален, токоизолиращ материал. За предаване на електрическа енергия се използва електрически или захранващ кабел.
Инсталационни кабели
Основни компоненти на електрическите кабели
Кабели за пренос на данни
Лентови кабели
Нагревателни кабели
Аудио-видео кабели
Проводници
Коаксиални кабели
Екранирани кабели
Захранващи кабели
Усукана двойка кабели
На линеен метър
За Вашите нужди