Стъпки за добър SEO

 стъпки за добър SEO оптимизиран текст

 

В същността си SEO оптимизацията има за цел да организира и поддържа съдържанието на даден уеб сайт така, че той да се появява на челно място в списъка за търсене на Google. Как би могло да се осъществи качественото изпълнение на това неписано правило?
При изготвяне на материал от такъв тип е много важно да се определи какъв е неговият таргет (целта), както и към каква публика в мрежата е насочен самият проект. Доброто написване става възможно, когато пишещият е опознал нуждите и целите на своята аудитория. Полезна идея е да си зададем въпроса какво бихме искали да прочетем ние, ако сме в ролята на потребители, по темите, които ни вълнуват? Важно е да опитаме да открием потребностите, предпочитанията на нашите юзъри. А после да ги вплетем в текстовете си по оригинален и интригуващ начин.
Съдържанието на публикацията определя в каква насока искаме да работим. Когато пишем за мрежата, едно от най-важните съображения за нас трябва да бъде актуалността на текста. Като копирайтъри, наша постоянна грижа е да обновяваме информацията вътре, да се стремим тя да е навременна и точна както за тези, които четат, така и за самите търсачки (качването навреме на новостите и следенето за актуалност тласка нашия сайт към първите няколко позиции в търсачката). Писането по важни и интересни за аудиторията теми спомага не само за качеството, но и за популяризирането на работата ни.

Повече кликвания и четене на статията

 

SEO 1
SEO – монитор

Ако искаме контента и посланията в него да са лесно и бързо възприемчиви още с началото на публикацията, заглавията ни е хубаво да са лексикално опростени, сбити, привлекателни. Интересното заглавие привлича читатели. За по-висока посещаемост можем да използваме цифри – потребителят получава готова и бърза визуализация на това, което иска да прочете, а ние – повече кликвания и четене на статията.
Заглавията насочват към публикацията, а подзаглавията увещават юзъра да продължи да чете. Те конкретизират материала, ориентират по-лесно в него, дават бърза и обща, добра представа за съдържанието. При тях можем да използваме техники, които настолни програми като MS Word предоставят: употребата на различни видове шрифт, полагането му в курсив или болд. Последните две команди помагат по-лесно да откроим важното в нашето съдържание. Подзаглавията дават шанс на ключовите думи да се включат в текста още в началото му.
Използването на мултимедия в съдържанието (респективно и на сайта в цялост) е много полезен инструмент. Употребата на снимки, различни инфографики, клипове дават на читателя възможността да възприеме информацията по-лесно. Мултимедията сама по себе си е атрактивен, полезен и оригинален начин да се визуализира контента и да се задържи вниманието на интернет потребителите.
След като един копирайтър приключи работата си по текста и премине етапа на редакция на материала, пред него стои въпросът как да популяризира своя труд?

Маркетингът е много полезен подход

 

За тази цел маркетингът е много полезен подход. Като автори в сферата на писането за мрежата, винаги можем да се допитаме до наши познати или приятели. Те на свой ред не само могат да дадат мнение, а и да популяризират проекта ни като го споделят в своите профили в социалните мрежи, препратят на свои познати. Така се създава верига от споделяне, която сериозно допринася за посещаемостта на уеб сайта ни, за неговата четивност и надеждна реклама.

3 стъпки за добър SEO оптимизиран текст
Повече кликвания и четене на статията
Маркетингът е много полезен подход