SEO аудитория

Как се пише добре SEO оптимизирана статия?

 

С други думи, от какво зависи дали нашият текст ще бъде на първите места в търсачки като Google?

 

SEO-1
seo

След като вече сме решили на каква тема ще бъде нашата статия, е хубаво да си дадем сметка пред каква аудитория искаме тя да бъде представена. Т.е. към какъв кръг от читатели се стремим – начинаещи, хора, запознати с темата или експерти в областта. От типа аудитория зависи стилът на текста, как е оформен, каква информация включва, неговият обем и най-вече какви ключови думи използват потребителите за да открият необходимата им информация.  Следващата стъпка е тези ключови думи да бъдат използвани по най-добрият възможен начин. Добре би било поне една от тях да бъде включена в заглавието, колкото по в началото, толкова по-добре. С ключовите думи обаче трябва да се внимава. Прекалено честата им употреба може да изиграе лоша шега и да отблъсне читателите. За това е препоръчително те да се използват само в началото на текста. Така човекът, който чете статията ни, се уверява, че тя дава информацията, от която той се нуждае.   Само по себе си заглавието на статията е основният фактор, който влияе върху избора на потребителя дали да прочете нашия текст или не. То трябва да е едновременно интересно и информативно. То е лицето на нашата статия и задачата му е да привлече вниманието на аудиторията. Заглавия от типа на „3 причини да спортуваш сутрин” или „Как да поддържаме връзката си жива?” е по-вероятно да възбудят интереса на потребителя в сравнение със „Спортувате ли сутрин?” или „В застой ли са взаимоотношенията ви с партньора?”. Успеха или неуспеха на едно заглавие зависи от това как е оформено, съдържа ли в себе си ключови думи и буди ли интерес, както и разбира се колко е дълго.  Смята се, че дължината му не трябва да надвишава 70 знака. Така то е читаемо и конкретно.  Разбира се, самият текст е най-важният фактор за успех. Както вече споменахме е добре в началото му да се съдържат всички ключови думи, като след това употребата им намалява. Има значение също и как е оформен той – разделен ли е на подтеми и подточки или е непрекъснат. Когато е организиран в отделни подточки или теми той се чете по-лесно и информацията остава в съзнанието на читателя в по-организиран вид. За да се задържи интереса върху статията, тя трябва

seo-2
seo

да е интересна – да изобилства от примери и по възможност да разказва история, лична, чужда, на компания, няма значение. Историите действат на емоциите на хората, а емоциите могат да ги подтикнат към действие. А именно това е целта на нашия текст, да накараме човека да се активизира и да извърши нещо.  И като за финал, получавате бонус, ако текста ви има препратки и връзки към други сайтове. Това показва, че сте си направили труда да потърсите информация по

темата и сте готови да я споделите с всички и то безплатно. Тези малки подаръци се оценяват от читателите и ги привързват към вас.

С други думи, от какво зависи дали нашият текст ще бъде на първите места в търсачки като Google