SEO основата на писането на статии

 

Как се пише добре SEO птимизирана статия?

 

В основата на писането на SEO оптимизирани текстове са ключовите думи и словосъчетания, за чието откриване онлайн могат да се намерят множество инструменти. Но това е само началото на създаването на такъв тип съдържание и не е достатъчно в една статия да бъдат включени подходящи ключови думи и словосъчетания, за да бъде тя качествена и ефективна.

SEO 1
SEO – изследване и анализиране

Първата стъпка от самото писане на текста е избора на атрактивно заглавие, което да накара потребителя да отвори страницата, която търсачката му предлага, а за да остане на нея и да взаимодейства със сайта не е достатъчно вмъкването на ключови думи и изрази – статията трябва да бъде качествена сама по себе си. Тя трябва да предоставя по атрактивен и забавен начин информация по тема, от която хората се интересуват, като предлага оригинална гледна точка, за да бъде текстът уникален, а да не преповтаря други статии, което би го направило излишен.

Вмъкването на ключовите думи

 

Tекста трябва да става стратегически – най-важните от тях трябва да са включени в заглавието и в първите изречения от текста, а също да бъдат повторени в края на статията. Но не е добре те да бъдат преповтаряни твърде често и така да бъдат натрапвани на читателите, защото това ще ги отблъсне от съответния уебсайт. Не трябва да се прибягва и до трикове като подвеждащо заглавие, защото ефектът от тях е краткосрочен, а в дългосрочен план подкопават доверието на потребителите и може дори да доведе до наказание от страна на Google.

Текстът трябва да е добре структуриран, за да бъде по-лесен за четене, като информацията трябва да е поднесена кратко и стегнато, без излишно многословие, за да може потребителите да достигнат най-лесно и бързо до това, което търсят, така че да се върнат отново към съответния уебсайт. Също така не трябва да се допускат граматически, правописни или печатни грешни, не само защото читателите биха останали с лошо впечатление, но подобни грешки затрудняват Google алгоритмите, които сканират съдържанието.

Визуалното представяне на статията

 

SEO 2
SEO – цветно

Също е от изключително значение и преди текстът да бъде окончателно завършен, трябва да се обърне внимание и на него – структурата на текста трябва да бъде ясно изразена чрез подзаглавия и отделянето или номерирането на параграфите, в някои случаи могат да се използват italic или bold, най-вече по отношение на ключовите думи и изрази. Разбира се и тук трябва да има умереност – текстът не бива да бъде твърде раздробен, а с различните шрифтове и други графични способи не трябва да се прекалява, защото подобна накъсаност и претрупаност на статията биха отблъснали потенциалния читател и клиент. Включването на висококачествени изображения също е важно за цялостния облик на статията.

При писане на SEO оптимизирана статия е важно да не се забравя, че съдържанието се създава за хора, а не за търсачки, и макар че ключовите думи и изрази са в основата на SEO, не трябва да се разчита само на тяхното присъствие, те трябва да са само начинът, чрез който да станете видими за потенциални потребители, оттам нататък всичко зависи от качеството на това, което предлагате, затова не трябва да се злоупотребява със SEO техниките и да се създава заблуда, която в дългосрочен план ще разруши репутацията на фирмата, което е и най-важният й маркетингов ресурс.

 

Как се пише добре SEOптимизирана статия?
Вмъкването на ключовите думи
Визуалното представяне на статията