SEO същинска част оптимизация

Как се пише една добре SEO оптимизирана статия.

 

Има няколко основи стъпки който трябва да се спазват, за да се напише една добре SEO оптимизирана статия.

Пърно трябва да представите вашата статия. Всички материали трябва да са добре написани, да бъдат атрактивни и информативни. Доколкото е възможно, статията трябва да представи нова перспектива по конкретна тема, която осигурява атрактивни елементи, за да стимулира последващо четене.

Следващата важна стъпка е да направите списък с ключови думи и фрази за вашата статия. Те са важни за вашия редактор, включени в страницата с метаданни, които са част от кода HTML. Фрази и ключови думи са думи или комбинации от думи, които хората ще използват, за да се намери информация за темата, по която се пише.

SEO 1
SEO – анализ

Същинската част е да напишете статията

 

Уверете се, че вашата статия е правилно изписана граматически и няма правописни грешки. Разделете статията в кратки параграфи. Използвайте най-важните думи и ключови фрази, възможно най-често в статията, за предпочитане в първото изречение, или поне в първия параграф.

Не маловажно е и да включите хипервръзки в статията.

Можете да маркирате думи или фрази, към които искате да направите препратка. Уверете се, че всяка връзка е насочена към качествен уебсайт, който предоставя точна информация и е лесен за нави.

Как се пише една добре SEO оптимизирана статия
Същинската част е да напишете статията