SEO техника

Как се пише добре SEO оптимизирана статия?

 

За да бъде пояснен въпросът цялостно, мисля, че е редно най-напред да се посочи какво точно означава

seo-1
seo

съкращението SEO. Това е абревиатура, съставена от началните букви на английските думи Search Engine Optimization. SEO е вид техника, която има за цел да увеличи посещенията от хора на определени сайтове и текстове, публикувани в интернет. Следователно основната задача е да привлече повече трафик.

 

Когато създаваме SEO оптимизирана статия следва да се ръководим от няколко неща. На първо място, трябва да определим целта на статията си. Да преценим дали ще наблегнем на „атрактивност“, или на „съдържателност“ на текста. В тази връзка е необходимо да се вземе под внимание кои точно са бенефициентите – към какъв тип хора е насочен нашият текст. Различните групи ще оценят различни качества на статията. Работата ни ще се улесни, ако си представим какъв е нашият „идеален“ читател и спрямо неговите евентуални предпочитания изградим текста си.

Ключови думи

На второ място, оптимизацията на текста изисква да „извадиш“ най-важните думи, които са ключови за неговото съдържание. Именно тези думи ще станат част от кода HTML. Ключови думи ще са всъщност думите, които читателите ще ползват, за да търсят информацията, описана в текста ни. Интернет търсачката ще прегледа текста и ако открие съвпадения, ще го предложи на търсещия. Това не означава, разбира се, да препълним статията си с ключови думи – тогава търсачката автоматично ще я отхвърля.

В допълнение трябва да се постараем самото съдържание на текста да бъде подредено в логичен ред. Това може да означава да бъде разделен на параграфи, да се изведат подзаглавия и т.н. Съдържанието на текста

seo-2
seo

трябва да е такова, че точно да отговаря на ключовите думи. Трябва да внимаваме и при поставянето на тези ключови думи из текста. Добре е те да присъстват в първия абзац, да са равномерно разпределени из статията. Разбира се, заглавието също трябва да съдържа ключови думи, като е желателно то да не е твърде дълго, за да не бъде отрязано след вкарването му в социалните мрежи.

Добре е да се включат и хипервръзки в статията. Хипервръзките са маркирани думи или изрази, които препращат към релевантна за нашия текст информация. Желателно е да се уверим, че източникът, към който препращаме, е надежден и адекватен.

От чисто стилистична гледна точка текстът трябва да съдържа подходящи за конкретния случай думи и изрази, да се чете леко, да не е съставен от твърде дълги и сложни изречения. Текстът трябва да е издържан и откъм граматика, да не съдържа правописни грешки, които да дразнят окото на четящия.

Как се пише добре SEO оптимизирана статия?

Ключови думи