• Home
  • Строителни смеси – приложение и предимства

Строителни смеси – приложение и предимства

Сухи строителни смеси – обща информация

Сухите строителни смеси са важен сегмент от целия пазар на строителни материали, които се използват за довършителни работи. Това се дължи на техните основни характеристики, които осигуряват бързо, лесно и качествено изпълнение на дадения проект, без значение дали става въпрос за полагане на плочки или мазилка например.

Като цяло довършителните дейности вътре са обвързани с различни зависимости, например степента на влажност. Поради тази причина голяма част от производителите на материали се опитват да улеснят работата по процеса, осигурявайки различни варианти на строителни смеси. Те имат определени спецификации и отговарят на международните изисквания за качество.

Предлагат се редица строителни смеси в този вариант, които имат различно целево предназначение, като: лепила, хидроизолационни комбинации, външни и вътрешни мазилки, фугиращи смеси и много други. Множеството строителни смеси от своя страна може да доведе до объркване в вземането на решение, поради което е препоръчително да се запознаете със свойствата и характеристиките на сухите строителни смеси, както и тяхното приложение, за да можете да направите най-добрият и адекватен избор. Приложението на точните материали, винаги води до отлични резултати.

Подготовка за използване на сухи строителни смеси

Отражение върху крайния резултат има както избора на сухи строителни смеси, така и подготовката на основата, която трябва да бъде извършена непосредствено преди полагането на материал. Това е важна фаза от строителния процес, която изисква спазване на стриктни стандарти и съответни технологични правила. Трябва да сме вземе предвид и вида на слоевете, които ще бъдат третирани.

Използваната за основа на сухите строителни смеси повърхност трябва да бъде внимателно почистена от: масло, прах, лепило и общо взето всичко, което може по някакъв начин за наруши сцеплението с повърхностния слой.

За да бъде ефективно и максимално бързо изпълнено това, може да се използват разтворители, индустриални прахосмукачки и шлифовъчни машини.

Важно е да бъдат отчетени и специфичните особености на съответната повърхност, която ще се третира, като дървените подове например, за чието почистване се препоръчва използването на разтвори, които съдържат синтетични влакна.

Намерете строителни смеси 1
Намерете строителни смеси

Как се определя цената на сухите строителни смеси?

Най-малко петдесет процента производството и общата себестойност на сухите строителни смеси, е цената на интегрираните химически добавки, а в определени случай, процентът е много по-висок.

Реално, огромна част от сухите строителни смеси са направени от над десет компонента, които са така комбинирани, че да гарантират абразионна устойчивост, отлично сцепление, мразоустойчивост, необходимата якост и др. съставки, допълващи и обуславящи качествата на материала.

Точният избор на сухите строителни смеси, необходими за вътрешни довършителни работи е точно толкова важен, колкото и този за външни такива. При тях на практика не се отчита влиянието на ниската температура, но значителна роля има способността на материала да устоява на влагата, якостта и не на последно място – екологичността. Тези и други полезни свойства на сухите строителни смеси стават реалност чрез използването на определени добавки.

Тяхното действие регулира особеностите на структурата, както и периода за свързване и втвърдяване. Това може да бъде следствие от 2 вида причини – такива с химически характер и физически.

Вижте каталога ни с строителни смеси 2
Вижте каталога ни с строителни смеси

Приложение на сухите строителни смеси

Приложението на сухи строителни смеси е изключително широко разпространено и утвърдено в България и се свързва с довършителни и ремонтни дейности.

Съвременните сухи строителни смеси не са обикновена комбинация от цимент и пясък. Те са резултат от много научни тестове и технологични иновации.

Тяхното приложение позволява производителността на труда да бъде максимизирана и значително увеличена. Това дава своето естествено отражение в повишаване и на качеството на крайните резултати при направена съпоставка с използването на обикновените пясъчно-циментни разтвори, които традиционно се приготвят на място на самия обект.

Характеристики на сухите строителни смеси

Голяма част от използваните химически съединения в сухите строителни смени оказват влияние върху процеса на хидратация на цимента. Това прави сместа по-технологична, разкривайки възможност за подобряване на нейните качества, а якостта й е в пряка зависимост от зърнометричния й състав.

Важен компонент на сухите строителни смеси са модифициращите добавки, които са ключов момент в цялата рецепта. Те значително и осезаемо подобряват технологичните и техническите свойства на материала. По този начин също се регулират определени функции, сред които е например нуждата водата да се задържа в готовия разтвор след неговото нанасяне.

Намерете строителни смеси 3
Купете строителни смеси

Какво включват сухите строителни смеси?

Някои производители са разработили свои собствени “рецепти” за сухи строителни цели, които са уникални по своя състав и технология. Като цяло обаче има общи принципи и правила на създаването на специфичните свойства на материалите. Това включва и списък на задължителните компоненти и елементи, които трябва да бъдат включени в производството на сухи строителни смеси.

Основните компоненти могат да бъдат разпределени в 4 основни групи и те включват:

● минерални свързващи вещества

● полимерни свързващи вещества

● добавки за постигане на специални свойства

● инертни пълнители

В сухите строителни смеси, най-използваните минерални свързващи вещества са полухидратния гипс, портланд цимента и бързосвързващите цименти. Популярна практика е комбинираното използване на различните вещества.

При съвместната си хидратация, многокомпонентните смеси, в които има гипс и цимент, образуват етрингит минерал с едри кристали. Неговото наличие може да има разрушително последващо действие върху сухите строителни смеси. Това прави използването на подобна комбинация изключително ограничено.

Гасената вар се счита за свързващо въздушно вещество, което може да бъде използвано като добавка към циментови разтвори. Това разкрива възможност за подобряване на оптималното действие на разтвора от сухи строителни смеси.

При правилно селектиране на пълнители, варта обезпечава висока якост, покривност, и плътност на покритието. Важно е да се отбележи, че при свойствата на цимента могат да бъдат регистрирани някои разлики между различните партиди на един и същ производител. Това от своя страна може да доведе до сухи строителни смеси с еднаква и непроменена рецепта, но с различни характеристики.

Каталог строителни смеси 4
Каталог строителни смеси

Пълнители при сухите строителни смеси

Варовиковият прах и силициевият пясък се използват като пълнители в производството на сухи строителни смеси. Може да бъде използван и изолационен материал като керамзит, вермикулит, перлит или гранулиран полистирол.

Качеството на сухите строителни смеси зависи не само от разпределението и размеа на пълнителите, а също така и от наситеността на външни добавки. Тяхното наличие влияе силно върху крайния резултат на работата.

Строителни смеси от Стоичков и синове

При нас ще откриете разнообразие от строителни смеси и всичко друго, което Ви е нужно, за да реализирате успешно всеки свой проект.

Можете да заповядате на място или да направите онлайн поръчка:

http://stoichkovi.bg/

Вижте каталога ни с строителни смеси 5
Вижте каталога ни с строителни смеси
Оферти за строителни смеси 6
Оферти за строителни смеси
Най-добрите оферти за строителни смеси 7
Най-добрите оферти за строителни смеси
Оферти за строителни смеси 8
Оферти за строителни смеси
Разнообразие от строителни смеси 9
Разнообразие от строителни смеси
Намерете най-добрите оферти за строителни смеси 10
Намерете най-добрите оферти за строителни смеси

Сухи строителни смеси – обща информация
Подготовка за използване на сухи строителни смеси
Как се определя цената на сухите строителни смеси?
Приложение на сухите строителни смеси
Характеристики на сухите строителни смеси
Какво включват сухите строителни смеси?
Пълнители при сухите строителни смеси
Строителни смеси от Стоичков и синове