Топлоизолация – ефективни решения и качествени материали

Топлоизолация в съвременното строителство

Поставянето на топлоизолация е задължително условия при проектиранетон на сгради в съвременното строителство, съобразно специални нормативни изисквания за енергоефективност.

Старите сгради, които нямат изготвен подобен предварителен план са отговорност на собствениците, които сами определят нуждата от топлоизолация на жилищата си.

Характеристики на материалите за топлоизолация

Материалите за топлоизолация както вече споменахме имат за цел да намаляват топлинния поток.

Чрез ефективната топлоизолация значително се намаляват разходите за електроенергия, което определя и нейната значимост. Това е сериозна мотивация за подобряването характеристиките на сградата и нейната топлинна устойчивост.

Изборът на топлоизолационни материали се обосновава от тяхната топлопроводимост, топлинна маса, температура на вътрешните и външните пространства, трайност, цена и други фактори.

Термофизичните свойства на използваните материали в обвивката на сградата, както и топлинната проводимост влияят силно на консумацията на енергия за отопление или охлаждане. Топлоизолацията спомага да се абсорбира и съхранява топлината в помещенията.

Предпочитаните материали за топлоизолация са тези с висока топлинна мощност и ниска топлопроводимост. Те отговарят на предизвикателствата за обновяването и проектирането на сградите, превръщайки в източници на енергийна ефективност.

Дълготрайните и ефективни решение за качествена топлоизолация изискват висок коефициент на топлопреминаване. Само по себе си това обаче не е достатъчно – трябва да се избере оптимално добра комбинация между още няколко свойства на материалите за топлоизолация, което включва:

● Топлоизолационни качества.

● Гъвкавост.

● Механична якост.

● Паропропускливост.

● Пожароустойчивост.

● Устойчивост във времето.

Най-добрите оферти за Топлоизолация 1
Най-добрите оферти за Топлоизолация

Вътрешна топлоизолация

Вътрешната топлоизолация е подходящ вариант за изолация на сгради, при които се отчита нужда от много бързо затопляне на въздуха от вътре. Тук е важно да се отбележи, че след изключването на съответните отоплителни уреди, въздухът изстива изключително бързо. Такъв тип изолация е подходящ за мазета, за стени, които не могат да бъдат изолирани по друг начин, сгради – паметници на културата и др.

Също е добър избор за изолация на пода или на тавана.

Топлоизолацията на вътрешните стени трябва да бъде добре изчислена, за да се постигне минимален кондез и да се гарантира ефективна вентилация вътре в помещението.

Не е препоръчително извършването на монтаж на вътрешна топлоизолация на стени, при които има реална от опасност от “обледеняване” – това може да разруши самата стена.

Външна топлоизолация

Тя представлява най-използваният и разпространен вариант за монтаж на топлоизолация на сградите. Тя създава среда за живот, която е изключително благоприятна, поради редица фактори, сред които са и липсата на мухъл, намаляване на корозията и съответно удължаване живота на сградата, невъзможност за проникване на течове и влага през стените. Също така се придава естетичен облик и повишаване пазарната цена на съответните имоти.

Услугите, свързани с топлоизолация се определят от сложността на самия проект и избраните материали. Обикновено се налага наемането на алпинисти или специалисти, които работят на външно скеле. Важно е работата да бъде съобразена със съответната сезонност, защото това, както и качеството на използваните материали за топлоизолация, са определящи за цялостната ефективност.

Препоръчително е полагането на топлоизолация на цялата сграда, което гарантира максимална ефективност и сто процентово премахване на термомостовете. Това понякога обаче е невъзможно за осъществяне като проект, но дори и частичната топлоизолация на определени жилища има изключително добър ефект за конкретния имот.

Вижте: Материали за външна топлоизолация

Повече за  Топлоизолация 2
Повече за Топлоизолация

Термомостове и тяхното предотвратяване с качествена топлоизолация

По своята същност, термомостовете са отражение на слабост в структурата на сградата. Чрез тях топлината преминава през стените и конструкцията, губейки електроенергията от стаята, за разлика от помощенията, които имат положена качествена топлоизолация.

Постоянната циркулация на топъл и студен въздух вътре в помещенията създава дискомфорт и студена, неприятна среда, а това значително повишава и загубата на електроенергия.

Резултатът от термомостове, които не са елиминирани с ефективна топлоизолация, е загубата на огромни количества топлина. Вторичните негативни ефекти включват: поява на плесен и конденз, както и цялостно увреждане на конструкцията на сградата. Това съответно значително понижава комфорта във Вашето жилище.

Тук идва и ролята на топлоизолацията, която е перфектното решение за премахването на този проблем. Това е най-ефективното решение и определя значителното последващо намаляване на разходите за електроенергия, осигурявайки Ви удобство и сигурност.

Добрата топлоизолация зависи както от качеството на материалите, така и от професионалната компетенция на строителите.

По този начин ще осигурите защита на имота си, ще си гарантирате комфортна среда на живот и реално ще възвърнете инвестицията си за кратък период от време.

Каталог Топлоизолация 3
Каталог Топлоизолация

Същност на топлоизолацията, определяща нейната значимост

Качествената топлоизолация намалява преноса на топлинна енергия между обекти с различна температура или казано по друг начин – не позволява на топлината да излезе от помещението и студа да навлезе в стаята през външните стени.

Тя може да се постигне със специално проектирани за това материали и компоненти за топлоизолация.

Топлинният поток е неизбежна последица от контакта между обекти с различна температура. Топлоизолацията осигурява сигурна зона на изолация, в която се намалява проводимостта и отразява енергията, без тя да се абсорбира от показателите с по-ниска температура.

Изолационната способност на материала се измерва като величина, обратна на показателя топлопроводимост. Ниската топлопроводимост е еквивалентна на висока способност за топлоизолация или т.нар. стойност на съпротивлението.

Други важни свойства на изолационните материали са плътността на продукта и специфичния топлинен капацитет.

Топлоизолацията е рентабилна техника за намаляване на разходите и повишаване на ефективността, като в същото време позволява да се постигне красив екстериор на имота.

Материалите за топлоизолация “поглъщат”, задържат и съхраняват топлината, която се отделя равномерно и позволява поддържането на постоянна температура в стаята, дори при екстремни метеорологични условия. Същият модел се отнася и за хладния въздух през топлите сезони от годината. Реално топлоизолацията помага да се елиминира температурната амплитуда, осигурявайки благоприятен енергиен поток.

Намаляването на топлинният поток от външното към вътрешното пространство чрез увеличаване на топлинната маса се поддържа от параметрите на изолационните материали и целесъобразният процес на тяхното поставяне.

Топлоизолацията може да бъде два вида – външна и вътрешна.

Вижте Топлоизолация 4
Вижте Топлоизолация

Изисквания за бъдещи топлоизолационни материали и решения

Материалите за топлоизолация и решенията на съвременното строителство трябва да отговарят на основните изисквания за качество.

Важен параметър е дългият експлоатационен живот на топлоизолацията, който да гарантира дългосрочна ефективност.

Ключовите й свойства са в пряка зависимост от професионалното й поставяне и монтиране, което зависи от квалификацията на съответните майстори.

Изискванията за модерни и високоефективни материали за топлоизолация срещат своето естествено отражение в продуктите, предлагани от Stoichkovi.bg

При нас ще откриете всички необходими материали и компоненти за качествена топлоизолация.

Заповядайте при нас!

Тел. за контакт:

– 02/936 6161

– 0898 547524

– 0899 281762

сайт: http://stoichkovi.bg

Оферти за Топлоизолация 5
Оферти за Топлоизолация
Видове Топлоизолация 6
Видове Топлоизолация
Видове Топлоизолация 7
Видове Топлоизолация
Информация за Топлоизолация 8
Информация за Топлоизолация
Най-добрите оферти за Топлоизолация 9
Най-добрите оферти за Топлоизолация

Топлоизолация в съвременното строителство
Характеристики на материалите за топлоизолация
Вътрешна топлоизолация
Външна топлоизолация
Термомостове и тяхното предотвратяване с качествена топлоизолация
Същност на топлоизолацията, определяща нейната значимост
Изисквания за бъдещи топлоизолационни материали и решения