Водомер цена – изберете комбинация от най-доброто!

Водомер цена – обща информация

Водомер цена – какво представлява и как се определя неговата стойност? Това е уред, чрез който се измерва количеството вода, което преминава през него. Най-често, неговото приложение намира отражение в различните домакинства, учреждения, кооперации и др. Масова практика е отчитането на водомер цена да се извършва от квалифициран кадър на лицензирано водоснабдително дружество.

По принцип цената на водомера е различна, както и неговата визия. Най-общо той представлява кръгло или цилиндрично тяло, което имат поставено стъкло отгоре. Под това стъкло се виждат цифрите или стрелките, които маркират точното количество на изразходваната вода. Различните модели притежават различни спецификации, от което съответно произтича и тяхната различна цена.

В нашата продуктова гама ще открите водомери на цена, която Ви предлага специална отстъпка за онлайн поръчки Вижте актуалните за периода промоции. Преференциалната цена на водомерите важи за устройствата за масова битова употреба. Те са предназначени както за топла, така и за студена вода. Предлагаме различни видове водомери, цената на които е една от най-добрите на пазара. Имаме водомери с възможност за хоризонтален и вертикален монтаж, с различни цолове, от различни материали и др. Това, което ги обединява е не само изгодната цена на водомерите, но тяхната точност, чувствителност на измерването, защитата срещу злоупотреба и др. Устройствата притежават свойства и характеристики, отговарящи на всички изисквания на Европейския съюз.

Могат да бъдат включени като аксесоари различни удължителни тръби, които дават възможност за приспособяване на изгодната цена на водомерите и с тази на допълнителните части.

Нашите сухи водомери са удобни и статични. Те регистрират потреблението на вода, използвайки специална и сигурна технология, резултат от редица изследвания, за да бъдат в съответствие със съвременните норми. Това гарантира устойчивост и безпроблемна експлоатация в дългосрочен план.

Кратки характеристики

● точност и прецизност

● надеждност

● компактност

● ниска стойност на началния дебит

● без износване

● дълъг живот

● голям ясен дисплей

● херметически затворен

● лесен и бърз монтаж

Вижте каталог: Водомер цена

Видове водомери и цена

Водомерите и цената се делят на няколко различни типа. Най-популярните по вид може да са каже, че са скоростни, обемни и парциални, а според цената си се делят на нисък, среден и висок клас. За водопроводни сградни инсталации се прилагат най-широко разпространените видове водомери. Те съответно могат да бъдат многоструйни и едноструйни, което от друга страна ги разделя на такива от мокър и сух тип.

Броителният и предавателният механизъм при водомери от “мокър тип” се намира във вода под напор, което съответно изискване и тяхното покриване с наистина дебело стъкло. При другия вид – водомери от “сух тип”, единствено предавателният механизъм е потопен под вода. Броителният механизъм съответно се намира в сухата част на корпуса на уреда.

Вижте водомер цена: Водомери цена

Разгледайте водомер цена 1
Разгледайте водомер цена

Водомери цена от Беласица

Беласица е българският производител, осигуряващ широка гама от водомер цена за измерване и контрол на изразходваната топла и студена вода, вече над 50 години – топ водомери на цена, която е достъпна и изгодна!

Качеството, което компанията предлага е причината нейните водомер цена да бъдат включени в нашето портфолио. Внедряването на успешни, работещи и развиващи се технологии е предпоставка за удовлетворяване на клиентските потребности и гаранция за характеристики и качество, които ще се запазят в дългосрочен аспект.

Вижте: Всички водомери цена

Намерете най-добрите оферти за водомер цена 2
Намерете най-добрите оферти за водомер цена

Водомери цена Ценер

Добрата цена на водомери Ценер е без конкуренция при нас, а това, което е характерно за тях е следното:

● Идеален за отчитане на потреблението на вода в жилищата.

● Оборудвани са с иновационен броячен механизъм.

● Сигурност за температурата на водата – топла и студена.

● Варианти за хоризонтален и вертикален монтаж.

● Преминали са специални изпитания и отговарят на всички нормативни изисквания.

● Опция за монтиране на допълнителни компоненти и аксесоари.

Отчитане на водомери и цена

Отчетените данни от водомерите се визуализират върху голям, специално обособен дисплей, където бързо и лесно можете да видите стойността на изразходваното количество вода и да си направите равносметка за Вашия разход и цена спрямо водомера. Основната използвана единица е брой кубични метри и чрез нея се отчита водният дебит, преминаващ през устройството.

Количеството на изразходваната вода се отчита спрямо водопроводното отклонение. При етажната собственост на сградите, обикновено водата се отчита от общ водомер на водопроводното отклонение. След това се разпределя между всички потребители, съобразно показателите на индивидуалното отчитане на водомерите.

Важни неща, които трябва да знаете:

● Общи водомери – доставката, монтажът, проверката, поддръжката и ремонтът им влиза в задълженията на съответния ВиК оператор/доставчик.

● Индивидуални водомери – техните доставка, монтаж, проверка, поддръжка и ремонт са задължение на конкретния потребител.

● Водомери и цена – независимо от стойността им, всички водомери, които се използват, задължително трябва да бъдат вид, предварително одобрен от ДАМТН Държавната агенция по метрология и технически надзор. Също така трябва да са съобразени с изискванията на ЗИ Закона за измерванията.

Всички уреди, които ние в Стоичков и синове предлагаме, отговарят на задължителните норми и стандарти за качество, даже ги надвишават.

Вижте: Всички водомери цена

Най-добрите оферти за водомер цена 3
Най-добрите оферти за водомер цена

Цена на водомери с технология за най-висок стандарт

Клиентите ни винаги разчитат на нашия опит, качество и надеждност на нашите водомер цена. Ние сме сред водещите дистрибутори и доставчици на различни стоки, водомер цена и материали за дома, строителството и бизнеса, което ни превръща в предпочитан партньор от все повече доволни клиенти.

Ние имаме правилните водомер цена и индивидуални решения, съобразени с всички технологични и нормативни изисквания, което дава възможност на широк кръг от хора да работят заедно с нас.

Изключение не правят и водомерите на цена, която определено може да бъде изтъкната като изключително изгодна. Ние даваме възможност за покупка на място, онлайн поръчки и поръчки на едро, съобразявайки се с нуждите и натоваренността на всеки отделен клиент.

Модерните системи, които предлагаме имат способността да предлагат структурирани решения, които да бъдат полезни в дългосрочен план, адаптирайки се към конкретната необходимост.

Прецизността и дългият експлоатационен живот на нашите водомери на отлична цена, ще Ви гарантират лесна, сигурна и надеждна употреба.

Можете да разгледате част от нашите предложения онлайн: Водомери цена

Водомерите, които предлагаме са усъвършенствани модели на класическите такива.

В тях инженерите успешно са комбинирали измервателна вложка с абсолютна точност, надеждна технология и цена на водомерите без аналог. Резултатът

е уреди с изключителни характеристики.

Предимства

● Широк обхват

● Изключителна прецизност

● Лесна инсталация

● Удобно отчитане

● Нисък лимит за течове

● Дълъг срок на експлоатация

● Природосъобразност

● Цена на водомерите без конкуренция

Качество и надеждност: Водомери цена

Ние винаги поставяме клиентите си в центъра на нашата дейност, предлагайки им консултация и задоволяване на индивидуални нужди. Ние извършваме специални заявки и изготвяме персонализирани оферти.

За поръчки, информация и въпроси, винаги можете да се обърнете към нас:

02/936 6161

0898 547524

0899 281762

Информация за водомер цена 4
Информация за водомер цена
Разгледайте водомер цена 5
Разгледайте водомер цена
Огромно разнообразие от водомер цена 6
Огромно разнообразие от водомер цена
Оферти за водомер цена 7
Оферти за водомер цена
Намерете най-добрите оферти за водомер цена 8
Намерете най-добрите оферти за водомер цена
Най-добрите оферти за водомер цена 9
Най-добрите оферти за водомер цена
Видове водомер цена 10
Видове водомер цена

Водомер цена – обща информация
Видове водомери и цена
Водомери цена от Беласица
Водомери цена Ценер
Отчитане на водомери и цена
Цена на водомери с технология за най-висок стандарт